Δευτέρα, Μαΐου 23, 2016

Ἡ τιμωρία τῶν ὀπαδῶν τῶν ἀθέων

Xάλκινο ἄγαλμα τοῦ Διός, ποὺ βρέθηκε κοντὰ στὸ ἀκρωτήριο Ἀρτεμίσιο, στὴ βόρεια Eύβοια. Χρονολογεῖται γύρω στὸ 460 π.X. καὶ ἐκτίθεται στὸ Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο.

«Γιατὶ εἶναι γελοῖο αὐτὸ ποῦ κάνουν οἱ ἄνθρωποι, νὰ ἀναζητοῦν τὸ καλὸ ἀπὸ κάπου ἀλλοῦ καὶ ὄχι ἀπὸ τοὺς θεούς, καὶ μοιάζει σὰν κάποιος ἀπὸ τοὺς πολῖτες μίας βασιλευομένης χώρας νὰ ὑπηρετεῖ κάποιον ἀξιωματοῦχο καὶ νὰ παραμελεῖ αὐτὸν τὸν ἄρχοντα όλων˙ κάτι τέτοιο θεωρεῖται πὼς κάνουν καὶ οἱ ἄνθρωποι. Ἀφοῦ, δηλαδή, ὑπάρχει θεὸς καὶ εἶναι κυρίαρχος τῶν πάντων, εἶναι γενικὰ παραδεκτὸ ὅτι πρέπει ἀπὸ τὸν κύριο νὰ ζητάει κανεὶς τὸ καλό∙ γιατὶ ὅλοι δίνουν τὰ ἀγαθὰ σὲ αὐτοὺς τοὺς ὁποίους ἀγαποῦν καὶ τοὺς εἶναι εὐχάριστοι, καὶ τὰ ἀντίθετα σὲ ὅσους εἶναι ἀντίθετοι».
Ἰάμβλιχος «Περὶ τοῦ Πυθαγορικοὺ Βίου», ἀπὸ τὸν δεύτερο περὶ Πυθαγόρα τόμο τῶν ἐκδόσεων Κάκτος, σελ. 165.

Ὁ ἀρχαῖος ἑλληνικὸς πολιτισμὸς ἦταν ἀρχιτεκτονημένος πάνω στὸ μοτίβο τοῦ ἔνθεου βίου. Ὅσοι ἔρχονται στὸν τόπο μας γιὰ νὰ θαυμάσουν τὰ ὑλικὰ ποιήματα τῶν καλλιτεχνῶν καὶ τῶν μαστόρων τῶν ἁρμονικῶν κτισμάτων μᾶς ἀναγκαστικὰ στρέφουν τὸ βλέμμα σὲ ναούς, κτερίσματα, ἀνάγλυφα, σκεύη καὶ ἀγάλματα μὲ μορφὲς θεῶν, νυμφῶν, Μουσῶν, ἡμιθέων καὶ

Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016

Ἡ τιμωρία φέρνει τήν εὐτυχία


Nέμεσις, πίνακας του Alfred Rethel (1837)

«Τὶ ἰσχύει λοιπόν; Ποῖος ἀνάμεσα σὲ δύο ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν κάποιο κακὸ εἴτε στὸ σῶμα εἴτε στὴν ψυχὴ εἶναι αθλιότερος, αὐτὸς ὁ ὁποῖος θεραπεύεται καὶ ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τὸ κακὸ ἤ αὐτὸς ποὺ δὲν θεραπεύεται καὶ συνεχίζει νὰ πάσχει;»
Πλάτωνος «Γοργίας»,478c8 – 478d2

Στο ἀπόσπασμα ποὺ προηγήθηκε διαβάσαμε μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες ἐρωτήσεις ποὺ ἔχει ὑποβάλλει ὁ Σωκράτης σὲ συνομιλητὴ του, προσπαθώντας νὰ τὸν ὁδηγήσει σταδιακὰ ἔξω ἀπὸ τὸ σπήλαιο τῶν ψευδαισθήσεων. Οἱ σωκρατικὲς ἐρωτήσεις εἶναι τὰ κλειδιὰ ποὺ ἀνοίγουν τὴν φυλακὴ τῆς πλάνης, ὅπου ἔχει ἐγκλωβιστεῖ ἡ παραζαλισμένη ἀνθρωπότητα ἀπὸ τὴν αὐγὴ τοῦ χρόνου. 
Στον «Γοργία» τὸ θέμα εἶναι ἡ ρητορικὴ τέχνη. Ὁ Σωκράτης δὲν τὴν συμπαθεῖ. Προσπαθεῖ ἐπιτυχῶς νὰ ἀποδείξει ὅτι ἡ ρητορικὴ εἶναι μία ἀπὸ τὶς κολακεῖες τῆς ψυχῆς. Ὁ φιλόσοφος ποὺ θανατώθηκε μὲ φονικὸ ὅπλο μία

Πέμπτη, Μαΐου 19, 2016

Πρίν τήν καταστροφή, ἡ βεβήλωση

Ἄποψη τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου στὴν Ἐλευσῖνα. 

«Το ὄνομα τοῦ ἱεροφάντη ἐκείνης τῆς ἐποχῆς δὲν εἶναι ἐπιτρεπτὸ νὰ αναφέρω… ἀνῆκε στὸ γένος τῶν Ευμολπιδῶν. Προέβλεψε τὴν καταστροφὴ τῶν ναῶν καὶ ὁλόκληρης τῆς Ἑλλάδος, καὶ ἀκόμη ὅτι μετὰ τὸ θάνατο τοῦ θὰ γινόταν κάποιος ἱεροφάντης ποὺ δὲν θὰ εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ λάβει τὸ ἱερατικὸ ἀξίωμα, διότι αφενὸς ἦταν ἀφιερωμένος στὴν ὑπηρεσία ἄλλων θεῶν καὶ θὰ εἶχε δώσέι ὅρκο νὰ μὴν λάβει ἀξίωμα, παρὰ μόνο σὲ ναοὺς αὐτῶν τῶν θεῶν. Οὔτε ἐπίσης, ὅπως προέβλεψε, θὰ μποροῦσε νὰ λάβει τὸ ἀξίωμα διότι δὲν θὰ ἦταν οὔτε κἂν Ἀθηναῖος. Προέβλεψε ἀκόμη ὅτι ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του τὸ ἱερὸ τῆς Ελευσίνας θὰ ἰσοπεδωνόταν καὶ θὰ καταστρεφόταν. Ἔτσι τὸ τέλος τῶν μυστηρίων θὰ λάμβανε τέλος πρὶν ἀπὸ

Τετάρτη, Μαΐου 18, 2016

Δεινοί καλποσφαιριστές

Φοβερή μεγάλη μπάλα!
Προτείνονται μουντιαλικὲς μεταγραφὲς παιχταράδων τῆς πολιτικῆς γιὰ νὰ σκίσει ἡ ὁμάδα καὶ νὰ ξεπουλήσουν τὰ διαρκείας!

Σήμερα θὰ χρησιμοποιηθεῖ ἡ ἀλεφαντικὴ διάλεκτος, ἡ ὁποία δύναται νὰ πείσει ἀκόμα καὶ τὸν διστακτικότερο πρόεδρο νὰ προβεῖ στὴ μεταγραφὴ τῶν υπερπολύτιμων παικτῶν τοῦ καλποσφαίρου (σ.σ.: ὁμαδικὸ παίγνιον. Διεξάγεται στὴ Βουλὴ καὶ τὴν τιβί. Κερδίζει ὅποιος καταστρέφει τὴ χώρα του, ἐπευφημούμενος ἀπὸ τοὺς χουλιγκάνους ὀπαδοὺς του). Οἱ «παῖκτες» γιὰ τοὺς ὁποίους θὰ γίνει ἡ μνεία ταιριάζουν σὲ ὅλα τὰ «θεσμικὰ» κόμματα ποὺ διεκδικοῦν τὴν ψῆφο τῶν πολιτῶν καὶ μερικὰ δισεκατομμύρια εὐρὼ γιὰ

Τρίτη, Μαΐου 17, 2016

Ἀπό τήν πολιτική στήν πολυλογία«Θύελλα! Ὁ πρώην γ.γ. τῆς ΚΝΕ βαθμολογεῖ τοὺς γαλάζιους βουλευτὲς» ἦταν ὁ τίτλος τοῦ ἄρθρου τῆς «κυριακάτικης δημοκρατίας». Ἡ ἀπίστευτη κι ὅμως ἀληθινὴ εἴδηση ἀφοροῦσε τὸν ρόλο ποὺ θὰ ἀναλάβει στὴ ΔΝ ὁ ἐκλογικὸς ἀναλυτὴς Τάκης Θεοδωρικάκος. Θὰ βαθμολογήσει τὶς ἐμφανίσεις τῶν βουλευτῶν τοῦ κόμματος στὰ media καὶ τὶς ὁμιλίες τους στὴ Βουλή! 

Ὁ… ἀξιολογητὴς τῶν βουλευτῶν, ὅπως ἔγραψε ἡ ἐφημερίδα, εἶναι «ἕνα πάλαι ποτὲ στέλεχος τῆς ΚΝΕ (γενικός γραμματέας τῆς “κόκκινης” νεολαίας τὴν περίοδο 1990-1991) καὶ παλιὸς συνεργάτης τοῦ Κώστα Λαλιώτη (στο ὑπουργεῖο Χωροταξίας ἀλλὰ καὶ διευθυντὴς τοῦ γραφείου Τύπου τοῦ ΠΑΣΟΚ ἐπὶ Σημίτη)».


Ὅσοι ἀντιδροῦν σὲ αὐτὴν τὴν ἐπιλογὴ θυμίζουν ὅτι «ὁ κ. Θεοδωρικάκος μέσω τῆς εταιρίας μετρήσεων ποὺ ἔχει (της GPO) εἶχε σὲ πολλὲς περιπτώσεις στὸ παρελθὸν ἀδειάσει δημοσκοπικὰ τὴ Ν.Δ., ἐνῶ δὲν εἶναι λίγες καὶ οἱ φορὲς ποὺ

Δευτέρα, Μαΐου 16, 2016

Ζώντας κατά τόν δαίμονα ἑαυτοῦ


Στὴν μικρὴ φωτογραφία, τὸ μνῆμα τοῦ Jim Morrison. Το ἀπόφθεγμα στὴν πλάκα εἶναι γραμμένο στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα
«Νομίζω ὅτι ὑπῆρχε μέσα μου ὁ καταπιεσμένος πόθος νὰ κάνω κάτι τέτοιο (σ.σ.: νὰ τραγουδάει) ἀπὸ τότε ποὺ ἄκουσα... Ξέρεις, ἡ γέννηση τοῦ rock'n' roll συνέπεσε μὲ τὴν ἐφηβεία μου, τὴν ἀπαρχὴ τῆς αὐτοσυνειδητοποίησής μου. Ἦταν μεγάλη ἡ ἔξαψη ποὺ μοῦ προκαλοῦσε, ἂν καὶ τότε δὲν μποροῦσα σὲ καμία περίπτωση νὰ μοῦ ἐπιτρέψω νὰ φανταστῶ ὡς πιθανότητα νὰ κάνω ἐγὼ κάτι τέτοιο. Ὑποθέτω ὅτι ὅλη ἐκείνη τὴν περίοδο, ἀσυνείδητα, ἄθροιζα ἀκούσματα καὶ οἰκοδομοῦσα τὴν κλίση μου. Ὁπότε, ὅταν τελικὰ συνέβη, τὸ ὑποσυνείδητό μου εἶχε...

Κυριακή, Μαΐου 15, 2016

Ἡ βαρβαρότης τῆς βαρβαρότητος

Τὸ ξέρατε τοῦτο; Ἡ ἑλληνικὴ ἀπόδοση τῆς λέξεως Apocalypse είναι «Ἀποκάλιψ»

Πολλὰ μπορεῖ νὰ ἀνεχτεῖ ὁ ἄνθρωπος. Ἀκόμα καὶ τὸν Βαρουφάκη νὰ ἀποφαίνεται (εκ τῶν ὑστέρων) ὅτι ἦταν ἕτοιμος νὰ μαγέψει τὰ πλήθη ἀλλὰ ἡ φτιάξη τοῦ χάλασε τὴν τελευταία στιγμὴ καὶ φταῖνε (ὅπως πάντα) οἱ ἄλλοι.
Ὡστόσο, τὸ ποτήρι ποῦ γεμίζει μὲ ὀργὴ καὶ ἀηδία τὰ τελευταία πολλὰ χρόνια κάλλιστα μπορεῖ νὰ ξεχειλίσει ἀπὸ μία ἀπεχθέστατη σάχλα που βασανίζει τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν ἐναπομεινάντων Ἑλλήνων. Αὐτὴ ἡ μπούρδα κρέμεται ἐδῶ καὶ δυὸ βδομάδες περίπου σὰν λερωμένο σεντόνι στοὺς

Σάββατο, Μαΐου 14, 2016

Κομμουνισμός: θρησκεία χωρίς θεό

Ὁ Νῖκος Ζαχαριάδης μαζὶ μὲ κομματικὰ στελέχη τὴν περίοδο που τὸ ΚΚΕ σήκωσε τὰ ὄπλα ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων. Δίπλα του ἡ Ρούλα Κουκούλου. 

«Ἐννιὰ μῆνες στὴν ἀπομόνωση στὴν Ἀσφάλεια. Δυόμιση βήματα τὸ κελί... Χιλιάδες φορὲς τὰ πῆγα πάνω κάτω... Οὔτε νὰ διαβάσω τίποτα... Ἐννιὰ μῆνες. Μετὰ τὴ φυλακὴ μοῦ φάνηκε ἀπελευθέρωση. Στον ἀσφαλίτη που μοῦ ἔλεγε 'θὰ πεθάνεις' ἔλεγα 'τὸν Νῖκο τὸν ἀγαπῶ'.[...] Στη φυλακὴ μοῦ 'φέραν καὶ διάβασα μία Καθημερινὴ: 'Καθαιρέθηκε ὁ Ζαχαριάδης'. Τήν εἶχαν ἀφήσει ἐπίτηδες καὶ μὲ παρακολουθοῦσαν. Μετὰ τὸ διάβασα καὶ στὴν Αὐγή. Ἔλεγα μέσα μοῦ: Νὰ κλείσει τὸ κελὶ καὶ νὰ μὴν μὲ βλέπουν. Ύστερα ἀπὸ μισὴ ὥρα μὲ φώναξε ἡ διευθύντρια: 
'Τι λέτε γι' αὐτὸ;' -Ἀφοῦ τὸ λέει τὸ κόμμα!', εἶπα ἐγώ.[...] Ἄν δὲν τὸν διαγράφανε, θὰ ἤμουν μαζὶ τοῦ πραγματικά. Μετὰ που τὸν διέγραψαν...

Παρασκευή, Μαΐου 06, 2016

Ο SYRIZA ΩΣ ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

23/8/1939 Ὁ Στάλιν καὶ ὁ ὑπἘξ τοῦ Χίτλερ φὸν Ρίμπεντροπ σφίγγουν
 τὰ χέρια ἔπειτα ἀπὸ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ συμφώνου μὴ ἐπιθέσεως. 
Ὅποιος πατριώτης εἰρωνεύεται τὸν SYRIZA ὅτι ἀσκεῖ μὴ ἀριστερή, νεοφιλελεύθερη ἤ κάποια ἄλλη πολιτικὴ ὄχι μόνο κάνει λάθος ἀλλὰ δίχως νὰ τὸ ἐπιδιώκει ρίχνει νερὸ στὸ μύλο τοῦ ἀνελεύθερου καθεστῶτος που οἰκοδομοῦν γνησιότατα ἀριστερὰ κινήματα ὅπως ὁ SYRIZA. Ἄν σὲ κάθε ἀντιλαϊκὴ καὶ ἀντεθνικὴ ἐπιδίωξη, νομοθεσία καὶ ἐνέργεια τῆς κυβέρνησης ἐμεῖς ἰσχυριζόμαστε ὅτι αὐτὸ ΔΕΝ εἶναι ἀριστερὴ πράξη καὶ πρακτικὴ καὶ ἐπιπλέον τὴν χαρακτηρίζουμε φασιστική, νεοφιλελεύθερη ἤ κάτι ἄλλο, τότε ἐπαναλαμβάνουμε στὸν λαὸ τὴν κλασσικὴ ἐπωδὸ πού κατέστρεψε τὴν Ἑλλάδα. Δηλαδὴ ὅτι "αὐτὸ δὲν εἶναι Ἀριστερὰ διότι εἶναι κακό, τὸ ὁποῖο ἀνήκει de jure καιde facto σὲ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα ἰδεολογήματα πλὴν τῆς ἱερῆς ἀγελάδας τοῦ μαρξισμοῦ". Λοιπόν, ὁ SYRIZA καὶ ὅσα διαπράττει εἶναι ἡ πεμπτουσία καὶ ἡ αὐθεντικὴ ἐκδήλωση τῆς Ἀριστερῆς σκέψης στὴν Ἑλλάδα: Ὑποτέλεια στοὺς ξένους (όπως τὸ ΚΚΕ στὴν ΕΣΣΔ), αντικληρικαλισμὸς καὶ αθεΐα, κοσμοπολιτισμὸς καὶ

Κυριακή, Μαΐου 01, 2016

Ἡ σφαγή τῶν ἀμνῶν

Φέτος εἶναι ἡ πρώτη Ἀνάσταση που περνῶ δίχως τὴν προσδοκία καὶ τὴν πλησμονὴ τοῦ κρέατος. Σταμάτησα νὰ ἐπιθυμῶ τὸ κρέας τῶν ζώων. Καταναλώνω ψάρι, ἴσως ἐπειδὴ ἡ συγκρότησή μου νὰ μὴν ἔχει φτάσει ἀκόμα στὸ σημεῖο νὰ παύσω πλήρως τῆς βρώση ἐμψύχων. Μικρὸς εἶχα παρακολουθήσει ἔντρομος καὶ ἀποτροπιασμένος τὴν σφαγὴ χοίρου σὲ χοιροστάσιο. Ἦταν ἡ πρώτη φορὰ που κατάλαβα σὲ πόση πολλὴ ἁμαρτία καὶ ἀπελπισία ἔχει βυθιστεῖ ὁ κόσμος μας. Ἦταν ἡ πρώτη φορὰ που συνειδητοποίησα πόσο μεγάλος τρόμος εἶναι ἐκεῖνος τοῦ ὄντος ποῦ παλεύει γιὰ τὴν ζωὴ του ἀπέναντι σὲ ὑπέρτερες δυνάμεις.

Ὁ θεῖος μου καὶ τὰ ξαδέλφια μοῦ εἶχαν καταφέρει μία μεγάλη τομὴ στὸν λαιμὸ τοῦ χοίρου κι ἐκεῖνος

Σάββατο, Απριλίου 30, 2016

Ψηφίζουμε Φῶς

Εἴμαστε ὁ μόνος λαὸς στὸν κόσμο, τὸ μόνο ἔθνος που ὑποδέχεται φῶς μὲ τιμὲς ἀρχηγοῦ κράτους. Κι ὑπάρχουν ὁρισμένοι ἀθεράπευτα χθόνιοι ποῦ δὲν καταλαβαίνουν τὶ εἴδους συμβολισμὸς καὶ οὐσία εἶναι τοῦτο. Νὰ ξαμαμετρήσουν τὰ μετρητὰ τούς, νὰ ζυγίσουν τὰ κιλὰ τούς, νὰ κοιτάξουν κάτω καὶ νὰ εὐφρανθοῦν. Ἐμεῖς, οἱ ἄλλοι, θὰ ἀναγνωρίζουμε ὅτι ἀρχηγὸς μας εἶναι τὸ ἀνέσπερον Φῶς. Χρόνια πολλὰ σὲ ὅλους. Ὁ Χριστὸς μαζὶ μας.

Τό ἀνίκητο ἑλληνικό ὅπλο

«Ὁ Ἰησοῦς βαδίζων ἐπὶ τῶν ὑδάτων». Πίνακας τοῦ γερμανικῆς καταγωγῆς Ρώσου ζωγράφου Julius Sergius Klever (1850-1924). 

«Ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα, καὶ ἀπέστειλαν ὑπηρέτας οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα πιάσωσιν αὐτόν. Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς· ἔτι μικρὸν χρόνον μεθ' ὑμῶν εἰμι καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με. Ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετε· καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. Εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς· ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι, ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας; Τίς ἐστιν οὗτος ὁ λόγος ὃν εἶπε, ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετε, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;»

«Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἐρμηνείας», ὑπό Παν. Ν. Τρεμπέλα, Τὸ Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, κεφ. ζ' 32-36, ἐκδόσεις τῆς ἀδελφότητος θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», σελ. 404


Σε ἐλεύθερη ἀπόδοση τὸ εἰσαγωγικὸ κείμενο ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ἄκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τὸν ὄχλο νὰ κρυφομιλάει γιὰ Ἐκείνον καὶ ἔστειλαν ὑπηρέτες οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ ἀρχιερεῖς γιὰ νὰ Τὸν συλλάβουν. Εἶπε λοιπὸν ὁ Ἰησοῦς: γιὰ λίγο ἀκόμη θὰ βρίσκομαι μαζὶ σας. Θὰ πάω σ’ ἐκεῖνον ποὺ

Δευτέρα, Απριλίου 18, 2016

Τό πολεμικό ἄγγελμα τῆς ποίησης

Ἐζυγίσανε τὴ χαρὰ μου καὶ τὴ βρήκανε, λέει, μικρὴ
καὶ τὴν πατήσανε χάμου σὰν ἔντομο.
Τὴ χαρὰ μου χάμου πατήσανε καὶ στὴν πέτρα μέσα τὴν κλείσανε
καὶ στερνὰ τὴν πέτρα μοῦ ἀφήσανε,
τρομερὴ ζωγραφιὰ μου.
Με πελέκι βαρὺ τὴ χτυποῦν, μὲ σκαρπέλο σκληρὸ τὴν τρυποῦν,
μὲ καλέμι πικρὸ τὴ χαράζουν, τὴν πέτρα μου.
Κι ὅσο τρώει τὴν ὕλη ὁ καιρός,τόσo βγαίνει πιὸ καθαρὸς
ὁ χρησμὸς ἀπ' τὴν ὄψη μου:

ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΝEKPΩN ΝΑ ΦΟΒΑΣΤΕ 
ΚΑΙ ΤΩN ΒΡAXΩΝ Τ' ΑΓΑΛΜΑΤΑ!

Ὀδυσσέας Ἐλύτης, «Ποίηση», «Το Ἄξιον Ἐστί», κεφ. «Ἡ Πορεία πρὸς τὸ Μέτωπο», σελ. 140, ἐκδόσεις Ἴκαρος


Τὸ βασικὸ μήνυμα που μπορεῖ νὰ κομίσει κάθε ποιητὴς ἀπὸ τὶς σφαῖρες στὶς ὁποῖες προσεγγίζει τὸ λογιστικὸ μέρος τῆς ψυχῆς του εἶναι μία λέξη: Πόλεμος. Ἐναντίον ὅλων. Τοῦ ἐσωτερικοῦ ἐχθροῦ. Τοῦ ἐξωτερικοῦ. Τῆς παρακμῆς. Τοῦ ἐφησυχασμοῦ. Τῆς παράδοσης στὸν ἀργὸ θάνατο τῆς νωθρότητας. Τῆς προδοσίας τῆς πατρίδας. Τῆς διαφθορὰς τῶν λέξεων. Ὁ πόλεμος εἶναι

Σάββατο, Απριλίου 16, 2016

ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΑ ΠΟΛΑΤΙΔΗ

Καλῶς νὰ ὁδεύσεις στὰ πεδία τῆς ἄφθαρτης ἀρετῆς καὶ τῶν τέλειων ἰδεῶν συναγωνιστή. Οἱ εκθεωμένοι προπάτορες σὲ ἀναμένουν. Μέμνησο πιεῖν ψυχρὸν ὕδωρ προρρέον τῆς Μνημοσύνης ἀπὸ λίμνης.

Pecunia pecuniae pecuniae pecuniam pecunia pecunia

Ὁ Ποντίφηκας νὰ ἀφήσει τὰ χαμόγελα, τὶς γλυκερὲς κλάψες καὶ τοὺς θεατρινισμοὺς καὶ νὰ ζητήσει ἕνα μεγάλο συγγνώμη γιὰ τὸ πλιάτσικο τοῦ 1204, ὅπου οἱ μπράβοι του οἱ σταυροφόροι τῆς Δ΄ σταυροφορίας ρήμαξαν τὴν Βασιλεύουσα καὶ νὰ μᾶς γυρίσει τὰ συγγράμματα, τὰ ἔργα τέχνης καὶ τὰ χρυσάφια μας πίσω. Τ' ἄλλα τὰ ἀκοῦμε βερεσὲ - τοὐλάχιστον ὅσοι δὲν ἀνήκουμε στὴν συμπαθή τάξη τῶν αὐστραλοπιθήκων.


Παρασκευή, Απριλίου 15, 2016

Ὁ Χίτλερ ἦταν ὀφσάιντ

Ὑπάρχει μία διεθνὴς παράγκα ποῦ ἐπιτρέπει σὲ ἀμαρκάριστους ἀστυνομικοὺς νὰ μπουκάρουν σὲ ξένες χῶρες καὶ νά... σκοράρουν

Ἡ εἴδηση εἶναι ὅτι ὁ SYRIZA ἔχει ἕνα ὄργανο ποῦ λέγεται «Συντονιστικὸ γιὰ τὸ Προσφυγικό». Ἐκπρόσωπος τοῦ ὀργάνου, ὁ Γιῶργος Κυρίτσης, τὸν ὁποῖον βάζουμε δι' ὀλίγον στὸν μούσκιο καὶ θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ ἐκείνον λίγες λέξεις ἀργότερα. Εἰκαζόταν (μέχρι νὰ ανακαλυφθεὶ τὸ μυστηριῶδες ὄργανο τουSYRIZA) ὅτι τὸ μόνο ἀξεσουὰρ ποὺ διέθεσε αὐτὸ τὸ κόμμα γιὰ τὸ Προσφυγικὸ ἦταν ἐκεῖνο τῆς Χριστοδουλοπούλου - τὸ γνωστὸ σὲ ὅλους φουσκωτό, που τρύπαγε στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴ συνέχεια γινότανε κάτι σὰν...

Τρίτη, Απριλίου 12, 2016

The art of making art


Ἰδού καί κάτι το ὡραιότατον. Δόξα καί τιμή στήν ὀμορφιά πάσης φύσεως καὶ ἐποχῆς!

Δευτέρα, Απριλίου 04, 2016

Ὁδηγός ἀποφυγῆς μνημονίων

«Τα ἐπώδυνα μέτρα δὲν μποροῦσαν νὰ εἶχαν αποφευχθεῖ. Ἡ Ἑλλάδα ἦταν το πειραματόζωο». Γιῶργος Παπανδρέου στὸ Time, Μάιος 2012. 

Διαπίστωση πρώτη καὶ βασικὴ: Ἄν δὲν ἔφευγε ὁ βασανιστὴς ζώων Γιαν Φαμπρ ἀπὸ την καλλιτεχνικὴ διεύθυνση του Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν, πιθανότατα θὰ μας φοροῦσαν Μνημόνια γιὰ την ἑπόμενη χιλιετία, περασμένα σὲ κορδέλα χαβανέζικου τύπου - ἀπὸ τον λαιμὸ μέχρι τους ἀστραγάλους. 
Ἡ ὑπόθεσή του καὶ ἡ ἔνταση του φτυσίματος που ἔριξε σὲ ὅλους τους Ἕλληνες σίγουρα ἀποτέλεσε ἀντικείμενο παρατήρησης καὶ μελέτης ὁρισμένων «Ἐπικυρίαρχων». Αὐτοί, ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν σφυγμομετροῦν κοινωνίες, κράτη καὶ δυνάμεις που ἀναπτύσσονται ἐντὸς των χωρῶν, ἔχοντας ὡς ἐργαλεῖα ἀνάλυσης των δεδομένων...

Κυριακή, Απριλίου 03, 2016

Το ἔθνος ὑπάρχει παντοῦ καί πάντα

Το ὄνειδος τῆς ἀνάθεσης τῆς διεύθυνσης τοῦ Ἑλληνικοῦ Φεστιβὰλ στὸν Βέλγο Γιαν Φαμπρ, καθὼς καὶ ἡ ὑπόσχεσὴ του νὰ «βελγοποιήσει» τὸν θεσμό, ἐξοβελίζοντας τοὺς Ἕλληνες καλλιτέχνες, προβλημάτισαν, πίκραναν καὶ ἐξόργισαν τὴν κοινὴ γνώμη. Ὅμως, αὐτὴ ἡ ἀρνητικὴ ἐξέλιξη ἀποτέλεσε καὶ ἕνα χρήσιμο μάθημα. Πολλοὶ συμπατριῶτες μας, ἔχοντας χτίσει (νοερά καὶ σαθρά) τείχη προστασίας γύρω τούς, εἶχαν τὴν αὐταπάτη ὅτι ἡ ἐθνικὴ ὑπόθεση δὲν τοὺς ἀφορᾶ. Θεωροῦσαν ὅτι, ἐφόσον ἐκεῖνοι εἶναι καλὰ «δικτυωμένοι», δὲν πρόκειται νὰ θιχτοῦν ἀπὸ τὴν καλπάζουσα καὶ πολύπλευρη κρίση.

Ἄλλοι ἐπαφίεντο στὴν ἐπαγγελματικὴ ἐπάρκειὰ τούς, στὴν κοινωνική-ταξική προέλευσὴ τοὺς καὶ τὴ δημοφιλία τούς, καὶ ἦταν πεπεισμένοι ὅτι ἡ φτώχεια, ἡ ἀνεργία, ὁ ὑποβιβασμὸς τοῦ τρόπου ζωῆς καὶ ἡ προσβολὴ τῆς τιμῆς καὶ τῆς ἀξιοπρέπειας ἦταν «ἀσθένειες» ποῦ θὰ ἔπλητταν ἄλλους, πιὸ

Σάββατο, Απριλίου 02, 2016

Παραιτήθηκε ὁ βασανιστὴς γατῶν JanFabre

Ὁ Ἕλληνες δείξαμε τὴν δύναμὴ μας! Ἡ πάνδημη κατακραυγὴ καὶ ἡ κινητοποίηση τῶν καλλιτεχνῶν τοῦ τόπου μας ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ σαδιστικοῦ διπόδου που βασάνιζε γάτες τὸν ὁδήγησαν στὴν παραίτηση. Μπράβο σὲ ὅλους ὅσοι φώναξαν δυνατὰ ἐναντίον τῆς ἐπέλασης τοῦ ἀφελληνισμοῦ!

Κυκλοφορήσαμε! Σήμερα μαζί μέ τήν Espresso!

Καὶ κάτι ὅλως ἐνδιαφέρον ποῦ περιλαμβάνεται στὸ ἔργο: ἡ συνδέση τοῦ πνευματικοῦ τοῦ Πούτιν, τοῦ π. Τύχωνος Σεβκούνοφ μὲ τὶς προφητεῖες γιὰ τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν συντριβή τῶν Τούρκων.

Παρασκευή, Απριλίου 01, 2016

«Οἱ Προφητεῖες τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας»Αὔριο ἡ μεγάλη ἥμερα! Τὸ δεύτερο βιβλίο μου, τὸ ὁποῖο τιτλοφορεῖται «Οἱ Προφητεῖες τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὴν Εὐρώπη καὶ τὸν Κόσμο», μαζί με την ἐφημερίδα Espresso στὰ περίπτερα! Ὅστις βούλεται μοῦ κάνει τὴν μεγάλη τιμὴ καὶ προμηθεύεται τὴν Espresso.

Σάββατο, Μαρτίου 26, 2016

Ἡ ὀμορφιά τοῦ 1821

Ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς εἶναι ἕνα δημιούργημα ὀμορφιᾶς καὶ ἀνθρώπινης υπερπροσπάθειας γιὰ τὴν ταξινόμηση τοῦ χάους. Ἡ Ἱστορία μας εἶναι ὁ θρίαμβος τῆς μορφῆς ἔναντι τοῦ ἀδιαμόρφωτου, τοῦ ἄσχημου. Το ἄσχημο ἐτυμολογικὰ εἶναι ἐκεῖνο που δὲν ἔχει σχῆμα. Ἄσχημος εἶναι ὁ παγκόσμιος χυλός, ὅπως ἐκεῖνος ποῦ λανσάρεται ἀπὸ τὴ Νέα Τάξη καὶ τοὺς μηδὲνιστὲς ἀσπάλακες ὑπαλλήλους της, που ὑπονομεύουν τὰ θεμέλια τοῦ ἔθνους κηρύττοντας τὸ τίποτα, τὴν ἀποδόμηση, τὸν ἀντιπαραδοσιακὸ τρόπο ζωῆς. 
Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἦταν ἡ ἐπίγεια ἐκδήλωση τῆς ὀμορφιᾶς τῆς δράσης, τῆς πίστης καὶ τῆς ἐλευθερίας. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἕως τὸ τέλος τοῦ θαύματος τῆς Ἐθνεγερσίας ἡ μορφὴ ἦταν κρυστάλλινη, συγκεκριμένη, ἐγχάρακτη στὶς συνειδήσεις καὶ τὶς ψυχὲς τῶν ἡρώων μας, τῶν ἡμίθεων

Παρασκευή, Μαρτίου 25, 2016

Ζε σουί Καραϊσκάκης

«Το στρατόπεδο τοῦ Καραϊσκάκη στὴν Καστέλλα». Πίνὰκας τοῦ Θεόδωρου Βρυζάκη (1819-1878). 

Ὑπάρχουν αποτελεσματικότεροι τρόποι καταπολέμησης τοῦ ἰσλαμικοῦ φανατισμοῦ ἀπὸ τὶς βαφὲς προφὶλ στὸ Facebook με χρώματα σημαιῶν.

Οἱ ἰσλαμιστὲς μυρίστηκαν ψητὸ καὶ ἔρχονται γιὰ νὰ κόψουν μερίδα μὲ τὶς χατζάρες τούς. Τόσο ἁπλὴ ἡ Ἱστορία. Ὅσο βλέπουν δάκρυα καὶ κλάψες καὶ στημένα πιάνο δίπλα στοὺς χώρους ὅπου χύθηκε αἷμα ἀθώων καὶ κεράκια αναμέννα κι ὅλοι μαζὶ οἱ χλεχλέδες νὰ τραγουδοῦν Έλτον Τζον μπογιατίζοντας τὰ προφὶλ στὸ Facebook μὲ γαλλικὲς καὶ βέλγικες σημαῖες θὰ τρίβουν τὰ χέρια τους καὶ θὰ ἀγοράζουν μπαταρίες γιὰ τὰ τηλεκοντρὸλ πυροδότησης τῶν βομβῶν.
Ἄν ἡ Εὐρώπη τοὺς ἀφήσει (που δὲν θὰ τοὺς αφήσει) συντόμως θὰ

1821

Ζήτω τὸ ἔθνος τῶν Ἑλλήνων καὶ οἱ ἀθάνατοι ἥρωες ποῦ πολέμησαν καὶ ἔπεσαν ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος. 

Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2016

Ἡ «διάγνωση» τῶν ἰσλαμιστῶν


«Ἡ πίστη μας εἶναι πιὸ δυνατὴ ἀπὸ τὴ δικὴ σας καὶ γι' αὐτὸ θὰ νικήσουμε». Αὐτὴ εἶναι φράση που χρησιμοποιοῦν συχνὰ στοὺς πύρινους λόγους τοὺς οἱ δολοφόνοι τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους καὶ οἱ λοιποὶ φανατικοὶ μουσουλμᾶνοι ποῦ δὲν συμβιβάζονται μὲ τίποτε λιγότερο ἀπὸ τὴν παγκόσμια κυριαρχία.
Αὐτὸ ἔχουν διαγνώσει ἐκεῖνοι ποῦ ἐπιτίθενται ἐναντίον τῶν δυτικῶν στόχων ἐπιδιώκοντας τὴν ψυχολογικὴ ὑποταγὴ τοῦ ἀντιπάλου καὶ τὴν ἐπιβολὴ τῆς Σαρία (τοῦ ἰσλαμικοῦ νόμου) ἐκεῖ ποῦ ἰσχύει τὸ ρωμαϊκὸ δίκαιο καὶ τοῦ σκοταδισμοῦ στὴν πάλαι ποτὲ κραταιὰ ἤπειρο ποῦ φωτίστηκε ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία.

Ἡ Εὐρώπη, ἡ Ἀμερική, ὁ Δυτικὸς τρόπος ζωῆς πεθαίνουν. Παρήκμασαν καὶ σάπισαν γιατὶ ἔχασαν (ή ὀρθότερα απεμπόλησαν) τὸ δικαίωμα καὶ τὴν ὑποχρέωση στὴν πίστη. Ὁ δυτικὸς ἄνθρωπος ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὶς ρίζες τοῦ, μετατράπηκε σὲ «κοσμικὸ» τιποτόφρονα, σὲ ξεκούρδιστο

Τρίτη, Μαρτίου 22, 2016

Η ὕπουλη προπαγάνδα περὶ τῆς ἀφομοίωσης τῶν ἰσλαμιστῶν

Ἀκολουθεῖ τὸ ἐκδοτικὸ σημείωμα τῆς ἐφημερίδας "δημοκρατία". Συντάχθηκε ἐχθὲς. Ἡ πρόβλεψη ἐπαληθεύτηκε πρὶν συμπληρωθεῖ 24ωρο...

Ὅσοι ἐπιδιώκουν νὰ καθησυχάσουν τους Ἕλληνες γιὰ την καταστροφὴ τοῦ τρόπου ζωῆς τους, τὸν αποχριστιανισμό, τὸν ἐποικισμὸ ἀπὸ μουσουλμανικοὺς πληθυσμοὺς καὶ τὸν ἐξισλαμισμὸ πάντα προσθέτουν στὴν προπαγανδιστικὴ ρητορικὴ τους μία φράση-κλειδί: «Ἡ ἀφομοιωτικὴ δύναμη τοῦ Ἑλληνισμοῦ». Θέτουν δὲ ὡς παράδειγμα τὴν ἐνσωμάτωση στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία τῶν Βορειοηπειρωτῶν (υπονοώντας μὲ χυδαῖο τρόπο ὅτι εἶναι κάτι ξέχωρο ἀπὸ τους Ἕλληνες) ἀλλὰ καὶ ὁρισμένων Ἀλβανῶν, που ἦρθαν ἐδῶ νὰ ἐργαστοῦν ὅταν κατέρρευσε ἡ κομμουνιστικὴ τυραννία στὴ χώρα τους. 
Ἀφενός, οἱ Βορειοηπειρῶτες εἶναι σάρκα ἐκ της σαρκὸς του ἔθνους μας καὶ ὅποιος τους

Σάββατο, Μαρτίου 19, 2016

Copy + Paste

Ἡ ἐφημερίδα τὸ Βῆμα χαρακτηριζόταν "ἱστορική". Τώρα, μᾶλλον, ἀποτελεῖ μόνο ἱστορία. Ἀριστερὰ εἶναι τὸ πρωτοσέλιδο τῆς Ἑστίας τῆς 25ης Δεκεμβρίου 2015 ὅπου χαρακτήριζε τὴν Ἑλλάδα "Νῆσο Ellis" τῆς Εὐρώπης. Δεξιὰ βλέπουμε τὸ αὐριανὸ Βῆμα μὲ τὸν ἴδιο τίτλο. Τοὺς πῆρε ἕνα τρίμηνο νὰ καταλάβουν πόσο εὔστοχος ἦταν ὁ τίτλος τῆς Ἑστίας;

Οἱ Προφητεῖες

Καλημέρα σας, μὲ μία εἴδηση: τὸ ἑπόμενο Σάββατο, μαζὶ μὲ τὴν ἐφημερίδα Espresso θὰ διανεμηθεῖ ὡς προσφορὰ τὸ βιβλίο μου "Οἱ Προφητεῖες τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὴν Εὐρώπη καὶ τὸν Κόσμο". Ὅσοι πιστοί...

Σάββατο, Μαρτίου 12, 2016

Ἡ βεβήλωση της Ἀκροπόλεως


Θησεῖο, μὲ φόντο τὸν ἱερὸ βράχο ὅπου ναίει ἡ Παλλὰς Ἀθηνᾶ. Στην Ἀθήνα τῶν πολιτικῶν σαπρόφυτων δὲν μπορεῖς νὰ δεις τὴν Ἀκρόπολη δίχως νὰ ἀκοῦς ἤχους ἀπὸ τὴν υποσαχάρια Ἀφρική. Οἱ ταμταμιστὲς ἐπιμένουν σὲ ὅλες τὶς ἡμέρες καὶ νύχτες, ὅλες τὶς ἐποχὲς καὶ τὶς στιγμὲς νὰ βεβηλώνουν τὴν

Δευτέρα, Μαρτίου 07, 2016

Γιατὶ χάνουμε σὲ ὅλα τὰ μέτωπα: Ἡ ἐγωκεντρικὴ Ἑλλάδα σ' ἕναν ἐγωιστικὸ κόσμο


Τα Σκόπια κλείνουν τὰ σύνορα καὶ ὁ Εντι Ράμα, ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἀλβανίας, δήλωσε πρόσφατα: «Ἡ Ἀλβανία δὲν θὰ ἀνοίξει τὰ σύνορὰ τῆς γιὰ τοὺς πρόσφυγες. Δὲν ἔχουμε κανέναν λόγο νὰ τὸ κάνουμε αὐτό, γιατὶ δὲν ἔχουμε οὔτε τὶς συνθῆκες οὔτε τὴ δυνατότητα οὔτε καὶ τὴν ψευδαίσθηση ὅτι μποροῦμε νὰ σώσουμε τὸν κόσμο, ἐνῶ ἄλλοι κλείνουν τὰ σύνορὰ τούς».

Ταυτόχρονα, τὰ Σκόπια καὶ ἡ Ἀλβανία ἔχουν ἀξιώσεις σὲ βάρος τῆς πατρίδας μας καὶ συμπεριφέρονται μὲ ἄθλιο τρόπο στοὺς Ἕλληνες ποῦ ζοῦν στὴν ἐπικράτειὰ τους. Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ δημοσίευμα τῆς «κυριακάτικης δημοκρατίας» γιὰ τὴν ἀλβανικὴ κυβέρνηση ποὺ βγάζει ἐκτὸς ἐκλογικῶν καταλόγων τοὺς Ἕλληνες! 

Ὅμως, τὸ ἑλληνικὸ κράτος εἴθισται νὰ

Σάββατο, Μαρτίου 05, 2016

Δημοτικιὰ γελοιότης

Κινδυνεύει ἡ πατρὶς ἀπὸ τὸ «ἐφημερίς». Σάπια ἡ πρωτεύουσα; Φταίει ἡ καθαρεύουσα. Γράψε τὸ «ἐφημερίδα» καὶ ἐσώθη ἡ παρτίδα!

Ἡ κυβέρνηση οὐδόλως τὰ ἔχει χαμένα. Το πρόγραμμα τῆς αποδόμησης, που ξεκίνησε ὁ Σημίτης καὶ ἐπιτάχυνε ὁ Τζέφρυ, τώρα συνεχίζεται βολίδα καὶ κωλοτουμπηδὸν ἀπὸ τοὺς νῦν ἀριστεροὺς που ἐχθρεύονται τὴν ἀριστεῖα. Ἡ πατρίδα μας, τὸ ἔθνος, ἡ παράδοση, τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερὰ μετατρέπονται ἀπὸ τοὺς ἑκάστοτε πειραματιστὲς σὲ συννεφάκια που ἀλλάζουν σχήματα κατὰ τὰ γοῦστα τοῦ ἀνέμου, που ἀναλαμβάνει ρόλο γλύπτη. Οἱ γλύπτες τοῦ μερκελισμοὺ καὶ τῆς σοϊμπλικότητας ὑποδύονται τὸν ἄνεμο καὶ σκαλίζουν ἕνα Ελλαδιστὰν καὶ μία Γιουνανία ἀηδέστατη στὴν ὄψη καὶ ἐρεβώδη στὴν ἀνυπαρξία τοῦ πνεύματος. Ὅποιος ἀμφιβάλλει δὲν ἔχει παρὰ νὰ κάνει μία βόλτα στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν (αν ἀντέχει τὴν ἐπελαύνουσα καὶ κυβερνῶσα ὀσμὴ ἀποχωρητηρίου, που ἐπικρατεῖ στὰ περισσότερα σημεῖα του).
Παρὰ τὴν «καλὴ» δουλειὰ που ἔχουν κάνει, ὅμως, οἱ ἑκάστοτε τοποτηρητὲς τῆς ὑπερδομῆς (στὴ διάλυση ἁπάντων) πρέπει νὰ γίνουν κι ἄλλα βήματα. Το νυστέρι τῆς Νέας Τάξης πρέπει νὰ

1984

Ἡ διανομὴ τροφίμων γιὰ Ἕλληνες εἶναι ρατσιστικὴ ἐνέργεια. Ἡ διανομὴ τροφίμων γιὰ μετανάστες δὲν εἶναι. Ἡ λογικὴ εἶναι τὸ πρῶτο θῦμα τῆς ὀργουελικῆς προπαγάνδας.