Δευτέρα, Απριλίου 18, 2016

Τό πολεμικό ἄγγελμα τῆς ποίησης

Ἐζυγίσανε τὴ χαρὰ μου καὶ τὴ βρήκανε, λέει, μικρὴ
καὶ τὴν πατήσανε χάμου σὰν ἔντομο.
Τὴ χαρὰ μου χάμου πατήσανε καὶ στὴν πέτρα μέσα τὴν κλείσανε
καὶ στερνὰ τὴν πέτρα μοῦ ἀφήσανε,
τρομερὴ ζωγραφιὰ μου.
Με πελέκι βαρὺ τὴ χτυποῦν, μὲ σκαρπέλο σκληρὸ τὴν τρυποῦν,
μὲ καλέμι πικρὸ τὴ χαράζουν, τὴν πέτρα μου.
Κι ὅσο τρώει τὴν ὕλη ὁ καιρός,τόσo βγαίνει πιὸ καθαρὸς
ὁ χρησμὸς ἀπ' τὴν ὄψη μου:

ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΝEKPΩN ΝΑ ΦΟΒΑΣΤΕ 
ΚΑΙ ΤΩN ΒΡAXΩΝ Τ' ΑΓΑΛΜΑΤΑ!

Ὀδυσσέας Ἐλύτης, «Ποίηση», «Το Ἄξιον Ἐστί», κεφ. «Ἡ Πορεία πρὸς τὸ Μέτωπο», σελ. 140, ἐκδόσεις Ἴκαρος


Τὸ βασικὸ μήνυμα που μπορεῖ νὰ κομίσει κάθε ποιητὴς ἀπὸ τὶς σφαῖρες στὶς ὁποῖες προσεγγίζει τὸ λογιστικὸ μέρος τῆς ψυχῆς του εἶναι μία λέξη: Πόλεμος. Ἐναντίον ὅλων. Τοῦ ἐσωτερικοῦ ἐχθροῦ. Τοῦ ἐξωτερικοῦ. Τῆς παρακμῆς. Τοῦ ἐφησυχασμοῦ. Τῆς παράδοσης στὸν ἀργὸ θάνατο τῆς νωθρότητας. Τῆς προδοσίας τῆς πατρίδας. Τῆς διαφθορὰς τῶν λέξεων. Ὁ πόλεμος εἶναι

Σάββατο, Απριλίου 16, 2016

ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΑ ΠΟΛΑΤΙΔΗ

Καλῶς νὰ ὁδεύσεις στὰ πεδία τῆς ἄφθαρτης ἀρετῆς καὶ τῶν τέλειων ἰδεῶν συναγωνιστή. Οἱ εκθεωμένοι προπάτορες σὲ ἀναμένουν. Μέμνησο πιεῖν ψυχρὸν ὕδωρ προρρέον τῆς Μνημοσύνης ἀπὸ λίμνης.

Pecunia pecuniae pecuniae pecuniam pecunia pecunia

Ὁ Ποντίφηκας νὰ ἀφήσει τὰ χαμόγελα, τὶς γλυκερὲς κλάψες καὶ τοὺς θεατρινισμοὺς καὶ νὰ ζητήσει ἕνα μεγάλο συγγνώμη γιὰ τὸ πλιάτσικο τοῦ 1204, ὅπου οἱ μπράβοι του οἱ σταυροφόροι τῆς Δ΄ σταυροφορίας ρήμαξαν τὴν Βασιλεύουσα καὶ νὰ μᾶς γυρίσει τὰ συγγράμματα, τὰ ἔργα τέχνης καὶ τὰ χρυσάφια μας πίσω. Τ' ἄλλα τὰ ἀκοῦμε βερεσὲ - τοὐλάχιστον ὅσοι δὲν ἀνήκουμε στὴν συμπαθή τάξη τῶν αὐστραλοπιθήκων.


Παρασκευή, Απριλίου 15, 2016

Ὁ Χίτλερ ἦταν ὀφσάιντ

Ὑπάρχει μία διεθνὴς παράγκα ποῦ ἐπιτρέπει σὲ ἀμαρκάριστους ἀστυνομικοὺς νὰ μπουκάρουν σὲ ξένες χῶρες καὶ νά... σκοράρουν

Ἡ εἴδηση εἶναι ὅτι ὁ SYRIZA ἔχει ἕνα ὄργανο ποῦ λέγεται «Συντονιστικὸ γιὰ τὸ Προσφυγικό». Ἐκπρόσωπος τοῦ ὀργάνου, ὁ Γιῶργος Κυρίτσης, τὸν ὁποῖον βάζουμε δι' ὀλίγον στὸν μούσκιο καὶ θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ ἐκείνον λίγες λέξεις ἀργότερα. Εἰκαζόταν (μέχρι νὰ ανακαλυφθεὶ τὸ μυστηριῶδες ὄργανο τουSYRIZA) ὅτι τὸ μόνο ἀξεσουὰρ ποὺ διέθεσε αὐτὸ τὸ κόμμα γιὰ τὸ Προσφυγικὸ ἦταν ἐκεῖνο τῆς Χριστοδουλοπούλου - τὸ γνωστὸ σὲ ὅλους φουσκωτό, που τρύπαγε στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴ συνέχεια γινότανε κάτι σὰν...

Τρίτη, Απριλίου 12, 2016

The art of making art


Ἰδού καί κάτι το ὡραιότατον. Δόξα καί τιμή στήν ὀμορφιά πάσης φύσεως καὶ ἐποχῆς!

Δευτέρα, Απριλίου 04, 2016

Ὁδηγός ἀποφυγῆς μνημονίων

«Τα ἐπώδυνα μέτρα δὲν μποροῦσαν νὰ εἶχαν αποφευχθεῖ. Ἡ Ἑλλάδα ἦταν το πειραματόζωο». Γιῶργος Παπανδρέου στὸ Time, Μάιος 2012. 

Διαπίστωση πρώτη καὶ βασικὴ: Ἄν δὲν ἔφευγε ὁ βασανιστὴς ζώων Γιαν Φαμπρ ἀπὸ την καλλιτεχνικὴ διεύθυνση του Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν, πιθανότατα θὰ μας φοροῦσαν Μνημόνια γιὰ την ἑπόμενη χιλιετία, περασμένα σὲ κορδέλα χαβανέζικου τύπου - ἀπὸ τον λαιμὸ μέχρι τους ἀστραγάλους. 
Ἡ ὑπόθεσή του καὶ ἡ ἔνταση του φτυσίματος που ἔριξε σὲ ὅλους τους Ἕλληνες σίγουρα ἀποτέλεσε ἀντικείμενο παρατήρησης καὶ μελέτης ὁρισμένων «Ἐπικυρίαρχων». Αὐτοί, ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν σφυγμομετροῦν κοινωνίες, κράτη καὶ δυνάμεις που ἀναπτύσσονται ἐντὸς των χωρῶν, ἔχοντας ὡς ἐργαλεῖα ἀνάλυσης των δεδομένων...

Κυριακή, Απριλίου 03, 2016

Το ἔθνος ὑπάρχει παντοῦ καί πάντα

Το ὄνειδος τῆς ἀνάθεσης τῆς διεύθυνσης τοῦ Ἑλληνικοῦ Φεστιβὰλ στὸν Βέλγο Γιαν Φαμπρ, καθὼς καὶ ἡ ὑπόσχεσὴ του νὰ «βελγοποιήσει» τὸν θεσμό, ἐξοβελίζοντας τοὺς Ἕλληνες καλλιτέχνες, προβλημάτισαν, πίκραναν καὶ ἐξόργισαν τὴν κοινὴ γνώμη. Ὅμως, αὐτὴ ἡ ἀρνητικὴ ἐξέλιξη ἀποτέλεσε καὶ ἕνα χρήσιμο μάθημα. Πολλοὶ συμπατριῶτες μας, ἔχοντας χτίσει (νοερά καὶ σαθρά) τείχη προστασίας γύρω τούς, εἶχαν τὴν αὐταπάτη ὅτι ἡ ἐθνικὴ ὑπόθεση δὲν τοὺς ἀφορᾶ. Θεωροῦσαν ὅτι, ἐφόσον ἐκεῖνοι εἶναι καλὰ «δικτυωμένοι», δὲν πρόκειται νὰ θιχτοῦν ἀπὸ τὴν καλπάζουσα καὶ πολύπλευρη κρίση.

Ἄλλοι ἐπαφίεντο στὴν ἐπαγγελματικὴ ἐπάρκειὰ τούς, στὴν κοινωνική-ταξική προέλευσὴ τοὺς καὶ τὴ δημοφιλία τούς, καὶ ἦταν πεπεισμένοι ὅτι ἡ φτώχεια, ἡ ἀνεργία, ὁ ὑποβιβασμὸς τοῦ τρόπου ζωῆς καὶ ἡ προσβολὴ τῆς τιμῆς καὶ τῆς ἀξιοπρέπειας ἦταν «ἀσθένειες» ποῦ θὰ ἔπλητταν ἄλλους, πιὸ

Σάββατο, Απριλίου 02, 2016

Παραιτήθηκε ὁ βασανιστὴς γατῶν JanFabre

Ὁ Ἕλληνες δείξαμε τὴν δύναμὴ μας! Ἡ πάνδημη κατακραυγὴ καὶ ἡ κινητοποίηση τῶν καλλιτεχνῶν τοῦ τόπου μας ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ σαδιστικοῦ διπόδου που βασάνιζε γάτες τὸν ὁδήγησαν στὴν παραίτηση. Μπράβο σὲ ὅλους ὅσοι φώναξαν δυνατὰ ἐναντίον τῆς ἐπέλασης τοῦ ἀφελληνισμοῦ!

Κυκλοφορήσαμε! Σήμερα μαζί μέ τήν Espresso!

Καὶ κάτι ὅλως ἐνδιαφέρον ποῦ περιλαμβάνεται στὸ ἔργο: ἡ συνδέση τοῦ πνευματικοῦ τοῦ Πούτιν, τοῦ π. Τύχωνος Σεβκούνοφ μὲ τὶς προφητεῖες γιὰ τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν συντριβή τῶν Τούρκων.

Παρασκευή, Απριλίου 01, 2016

«Οἱ Προφητεῖες τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας»Αὔριο ἡ μεγάλη ἥμερα! Τὸ δεύτερο βιβλίο μου, τὸ ὁποῖο τιτλοφορεῖται «Οἱ Προφητεῖες τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὴν Εὐρώπη καὶ τὸν Κόσμο», μαζί με την ἐφημερίδα Espresso στὰ περίπτερα! Ὅστις βούλεται μοῦ κάνει τὴν μεγάλη τιμὴ καὶ προμηθεύεται τὴν Espresso.

Σάββατο, Μαρτίου 26, 2016

Ἡ ὀμορφιά τοῦ 1821

Ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς εἶναι ἕνα δημιούργημα ὀμορφιᾶς καὶ ἀνθρώπινης υπερπροσπάθειας γιὰ τὴν ταξινόμηση τοῦ χάους. Ἡ Ἱστορία μας εἶναι ὁ θρίαμβος τῆς μορφῆς ἔναντι τοῦ ἀδιαμόρφωτου, τοῦ ἄσχημου. Το ἄσχημο ἐτυμολογικὰ εἶναι ἐκεῖνο που δὲν ἔχει σχῆμα. Ἄσχημος εἶναι ὁ παγκόσμιος χυλός, ὅπως ἐκεῖνος ποῦ λανσάρεται ἀπὸ τὴ Νέα Τάξη καὶ τοὺς μηδὲνιστὲς ἀσπάλακες ὑπαλλήλους της, που ὑπονομεύουν τὰ θεμέλια τοῦ ἔθνους κηρύττοντας τὸ τίποτα, τὴν ἀποδόμηση, τὸν ἀντιπαραδοσιακὸ τρόπο ζωῆς. 
Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἦταν ἡ ἐπίγεια ἐκδήλωση τῆς ὀμορφιᾶς τῆς δράσης, τῆς πίστης καὶ τῆς ἐλευθερίας. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἕως τὸ τέλος τοῦ θαύματος τῆς Ἐθνεγερσίας ἡ μορφὴ ἦταν κρυστάλλινη, συγκεκριμένη, ἐγχάρακτη στὶς συνειδήσεις καὶ τὶς ψυχὲς τῶν ἡρώων μας, τῶν ἡμίθεων

Παρασκευή, Μαρτίου 25, 2016

Ζε σουί Καραϊσκάκης

«Το στρατόπεδο τοῦ Καραϊσκάκη στὴν Καστέλλα». Πίνὰκας τοῦ Θεόδωρου Βρυζάκη (1819-1878). 

Ὑπάρχουν αποτελεσματικότεροι τρόποι καταπολέμησης τοῦ ἰσλαμικοῦ φανατισμοῦ ἀπὸ τὶς βαφὲς προφὶλ στὸ Facebook με χρώματα σημαιῶν.

Οἱ ἰσλαμιστὲς μυρίστηκαν ψητὸ καὶ ἔρχονται γιὰ νὰ κόψουν μερίδα μὲ τὶς χατζάρες τούς. Τόσο ἁπλὴ ἡ Ἱστορία. Ὅσο βλέπουν δάκρυα καὶ κλάψες καὶ στημένα πιάνο δίπλα στοὺς χώρους ὅπου χύθηκε αἷμα ἀθώων καὶ κεράκια αναμέννα κι ὅλοι μαζὶ οἱ χλεχλέδες νὰ τραγουδοῦν Έλτον Τζον μπογιατίζοντας τὰ προφὶλ στὸ Facebook μὲ γαλλικὲς καὶ βέλγικες σημαῖες θὰ τρίβουν τὰ χέρια τους καὶ θὰ ἀγοράζουν μπαταρίες γιὰ τὰ τηλεκοντρὸλ πυροδότησης τῶν βομβῶν.
Ἄν ἡ Εὐρώπη τοὺς ἀφήσει (που δὲν θὰ τοὺς αφήσει) συντόμως θὰ

1821

Ζήτω τὸ ἔθνος τῶν Ἑλλήνων καὶ οἱ ἀθάνατοι ἥρωες ποῦ πολέμησαν καὶ ἔπεσαν ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος. 

Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2016

Ἡ «διάγνωση» τῶν ἰσλαμιστῶν


«Ἡ πίστη μας εἶναι πιὸ δυνατὴ ἀπὸ τὴ δικὴ σας καὶ γι' αὐτὸ θὰ νικήσουμε». Αὐτὴ εἶναι φράση που χρησιμοποιοῦν συχνὰ στοὺς πύρινους λόγους τοὺς οἱ δολοφόνοι τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους καὶ οἱ λοιποὶ φανατικοὶ μουσουλμᾶνοι ποῦ δὲν συμβιβάζονται μὲ τίποτε λιγότερο ἀπὸ τὴν παγκόσμια κυριαρχία.
Αὐτὸ ἔχουν διαγνώσει ἐκεῖνοι ποῦ ἐπιτίθενται ἐναντίον τῶν δυτικῶν στόχων ἐπιδιώκοντας τὴν ψυχολογικὴ ὑποταγὴ τοῦ ἀντιπάλου καὶ τὴν ἐπιβολὴ τῆς Σαρία (τοῦ ἰσλαμικοῦ νόμου) ἐκεῖ ποῦ ἰσχύει τὸ ρωμαϊκὸ δίκαιο καὶ τοῦ σκοταδισμοῦ στὴν πάλαι ποτὲ κραταιὰ ἤπειρο ποῦ φωτίστηκε ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία.

Ἡ Εὐρώπη, ἡ Ἀμερική, ὁ Δυτικὸς τρόπος ζωῆς πεθαίνουν. Παρήκμασαν καὶ σάπισαν γιατὶ ἔχασαν (ή ὀρθότερα απεμπόλησαν) τὸ δικαίωμα καὶ τὴν ὑποχρέωση στὴν πίστη. Ὁ δυτικὸς ἄνθρωπος ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὶς ρίζες τοῦ, μετατράπηκε σὲ «κοσμικὸ» τιποτόφρονα, σὲ ξεκούρδιστο

Τρίτη, Μαρτίου 22, 2016

Η ὕπουλη προπαγάνδα περὶ τῆς ἀφομοίωσης τῶν ἰσλαμιστῶν

Ἀκολουθεῖ τὸ ἐκδοτικὸ σημείωμα τῆς ἐφημερίδας "δημοκρατία". Συντάχθηκε ἐχθὲς. Ἡ πρόβλεψη ἐπαληθεύτηκε πρὶν συμπληρωθεῖ 24ωρο...

Ὅσοι ἐπιδιώκουν νὰ καθησυχάσουν τους Ἕλληνες γιὰ την καταστροφὴ τοῦ τρόπου ζωῆς τους, τὸν αποχριστιανισμό, τὸν ἐποικισμὸ ἀπὸ μουσουλμανικοὺς πληθυσμοὺς καὶ τὸν ἐξισλαμισμὸ πάντα προσθέτουν στὴν προπαγανδιστικὴ ρητορικὴ τους μία φράση-κλειδί: «Ἡ ἀφομοιωτικὴ δύναμη τοῦ Ἑλληνισμοῦ». Θέτουν δὲ ὡς παράδειγμα τὴν ἐνσωμάτωση στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία τῶν Βορειοηπειρωτῶν (υπονοώντας μὲ χυδαῖο τρόπο ὅτι εἶναι κάτι ξέχωρο ἀπὸ τους Ἕλληνες) ἀλλὰ καὶ ὁρισμένων Ἀλβανῶν, που ἦρθαν ἐδῶ νὰ ἐργαστοῦν ὅταν κατέρρευσε ἡ κομμουνιστικὴ τυραννία στὴ χώρα τους. 
Ἀφενός, οἱ Βορειοηπειρῶτες εἶναι σάρκα ἐκ της σαρκὸς του ἔθνους μας καὶ ὅποιος τους

Σάββατο, Μαρτίου 19, 2016

Copy + Paste

Ἡ ἐφημερίδα τὸ Βῆμα χαρακτηριζόταν "ἱστορική". Τώρα, μᾶλλον, ἀποτελεῖ μόνο ἱστορία. Ἀριστερὰ εἶναι τὸ πρωτοσέλιδο τῆς Ἑστίας τῆς 25ης Δεκεμβρίου 2015 ὅπου χαρακτήριζε τὴν Ἑλλάδα "Νῆσο Ellis" τῆς Εὐρώπης. Δεξιὰ βλέπουμε τὸ αὐριανὸ Βῆμα μὲ τὸν ἴδιο τίτλο. Τοὺς πῆρε ἕνα τρίμηνο νὰ καταλάβουν πόσο εὔστοχος ἦταν ὁ τίτλος τῆς Ἑστίας;

Οἱ Προφητεῖες

Καλημέρα σας, μὲ μία εἴδηση: τὸ ἑπόμενο Σάββατο, μαζὶ μὲ τὴν ἐφημερίδα Espresso θὰ διανεμηθεῖ ὡς προσφορὰ τὸ βιβλίο μου "Οἱ Προφητεῖες τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὴν Εὐρώπη καὶ τὸν Κόσμο". Ὅσοι πιστοί...

Σάββατο, Μαρτίου 12, 2016

Ἡ βεβήλωση της Ἀκροπόλεως


Θησεῖο, μὲ φόντο τὸν ἱερὸ βράχο ὅπου ναίει ἡ Παλλὰς Ἀθηνᾶ. Στην Ἀθήνα τῶν πολιτικῶν σαπρόφυτων δὲν μπορεῖς νὰ δεις τὴν Ἀκρόπολη δίχως νὰ ἀκοῦς ἤχους ἀπὸ τὴν υποσαχάρια Ἀφρική. Οἱ ταμταμιστὲς ἐπιμένουν σὲ ὅλες τὶς ἡμέρες καὶ νύχτες, ὅλες τὶς ἐποχὲς καὶ τὶς στιγμὲς νὰ βεβηλώνουν τὴν

Δευτέρα, Μαρτίου 07, 2016

Γιατὶ χάνουμε σὲ ὅλα τὰ μέτωπα: Ἡ ἐγωκεντρικὴ Ἑλλάδα σ' ἕναν ἐγωιστικὸ κόσμο


Τα Σκόπια κλείνουν τὰ σύνορα καὶ ὁ Εντι Ράμα, ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἀλβανίας, δήλωσε πρόσφατα: «Ἡ Ἀλβανία δὲν θὰ ἀνοίξει τὰ σύνορὰ τῆς γιὰ τοὺς πρόσφυγες. Δὲν ἔχουμε κανέναν λόγο νὰ τὸ κάνουμε αὐτό, γιατὶ δὲν ἔχουμε οὔτε τὶς συνθῆκες οὔτε τὴ δυνατότητα οὔτε καὶ τὴν ψευδαίσθηση ὅτι μποροῦμε νὰ σώσουμε τὸν κόσμο, ἐνῶ ἄλλοι κλείνουν τὰ σύνορὰ τούς».

Ταυτόχρονα, τὰ Σκόπια καὶ ἡ Ἀλβανία ἔχουν ἀξιώσεις σὲ βάρος τῆς πατρίδας μας καὶ συμπεριφέρονται μὲ ἄθλιο τρόπο στοὺς Ἕλληνες ποῦ ζοῦν στὴν ἐπικράτειὰ τους. Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ δημοσίευμα τῆς «κυριακάτικης δημοκρατίας» γιὰ τὴν ἀλβανικὴ κυβέρνηση ποὺ βγάζει ἐκτὸς ἐκλογικῶν καταλόγων τοὺς Ἕλληνες! 

Ὅμως, τὸ ἑλληνικὸ κράτος εἴθισται νὰ

Σάββατο, Μαρτίου 05, 2016

Δημοτικιὰ γελοιότης

Κινδυνεύει ἡ πατρὶς ἀπὸ τὸ «ἐφημερίς». Σάπια ἡ πρωτεύουσα; Φταίει ἡ καθαρεύουσα. Γράψε τὸ «ἐφημερίδα» καὶ ἐσώθη ἡ παρτίδα!

Ἡ κυβέρνηση οὐδόλως τὰ ἔχει χαμένα. Το πρόγραμμα τῆς αποδόμησης, που ξεκίνησε ὁ Σημίτης καὶ ἐπιτάχυνε ὁ Τζέφρυ, τώρα συνεχίζεται βολίδα καὶ κωλοτουμπηδὸν ἀπὸ τοὺς νῦν ἀριστεροὺς που ἐχθρεύονται τὴν ἀριστεῖα. Ἡ πατρίδα μας, τὸ ἔθνος, ἡ παράδοση, τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερὰ μετατρέπονται ἀπὸ τοὺς ἑκάστοτε πειραματιστὲς σὲ συννεφάκια που ἀλλάζουν σχήματα κατὰ τὰ γοῦστα τοῦ ἀνέμου, που ἀναλαμβάνει ρόλο γλύπτη. Οἱ γλύπτες τοῦ μερκελισμοὺ καὶ τῆς σοϊμπλικότητας ὑποδύονται τὸν ἄνεμο καὶ σκαλίζουν ἕνα Ελλαδιστὰν καὶ μία Γιουνανία ἀηδέστατη στὴν ὄψη καὶ ἐρεβώδη στὴν ἀνυπαρξία τοῦ πνεύματος. Ὅποιος ἀμφιβάλλει δὲν ἔχει παρὰ νὰ κάνει μία βόλτα στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν (αν ἀντέχει τὴν ἐπελαύνουσα καὶ κυβερνῶσα ὀσμὴ ἀποχωρητηρίου, που ἐπικρατεῖ στὰ περισσότερα σημεῖα του).
Παρὰ τὴν «καλὴ» δουλειὰ που ἔχουν κάνει, ὅμως, οἱ ἑκάστοτε τοποτηρητὲς τῆς ὑπερδομῆς (στὴ διάλυση ἁπάντων) πρέπει νὰ γίνουν κι ἄλλα βήματα. Το νυστέρι τῆς Νέας Τάξης πρέπει νὰ

1984

Ἡ διανομὴ τροφίμων γιὰ Ἕλληνες εἶναι ρατσιστικὴ ἐνέργεια. Ἡ διανομὴ τροφίμων γιὰ μετανάστες δὲν εἶναι. Ἡ λογικὴ εἶναι τὸ πρῶτο θῦμα τῆς ὀργουελικῆς προπαγάνδας.

Παρασκευή, Μαρτίου 04, 2016

Ο Πυθαγόρας νίκησε τὸ στρες!


Πρωτοποριακὴ μέθοδος που συνδυάζει τὴν σύγχρονη ἰατρικὴ μὲ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφία καταπολεμᾶ τὴ μάστιγα τῆς ἐποχῆς

Οἱ στατιστικὲς λένε ὅτι περίπου τὸ τῶν ἀσθενειῶν που ταλαιπωροῦν τὸν πληθυσμὸ τοῦ πλανήτη ἔχουν ἄμεση σχέση μὲ τὸ στρές. Διαβήτης, ἄγχος, ὑπέρταση, κατάθλιψη, αὐτοάνοσα νοσήματα (ὅπως σκλήρυνση κατὰ πλάκας), καρδιαγγειακὰ κ.ά. εἶναι ἀπότοκα τοῦ ἐντελῶς ἐσφαλμένου τρόπου ζωῆς που ἔχουν ἐπιβάλλει οἱ συνθῆκες τῆς ὑλιστικῆς φρενίτιδας καὶ τοῦ πνευματικοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ τῶν σύγχρονων κοινωνιῶν καὶ σχετίζονται μὲ τὸ ἔντονο στρὲς που βιώνουν οἱ πολῖτες κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ «κυνηγιοῦ» τοῦ ἐπιούσιου, τῆς καταξίωσης καὶ τῆς… εὐτυχίας. Ἡ ἀπόλυτη εἰρωνεία: Νὰ δυστυχεῖς προσπαθώντας νὰ εὐτυχήσεις! Τα ὄπλα γιὰ νὰ καταπολεμηθεῖ αὐτὸ τὸ μεῖζον πρόβλημα, ὑπάρχουν καὶ εἶναι αποτελεσματικά.

Ἐρευνητὲς μὲ ἐπικεφαλῆς τοὺς καθηγητὲς  τοῦ  Μεταπτυχιακοῦ προγράμματος σπουδῶν  ἡ «Ἐπιστήμη τοῦ Στρὲς καὶ ἡ Προαγωγὴ τῆς Ὑγείας» τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Γεώργιο Χροῦσο καὶ Χριστίνα Δαρβίρη, δημιούργησαν μία νέα τεχνική, μὲ τίτλο «Πυθαγόρειος αὐτογνωσία γιὰ  διαχείριση τοῦ στρές,  βελτίωση  μνήμης καὶ  εὐεξία». Ἡ ἐφαρμογὴ της γίνεται σὲ

Σάββατο, Φεβρουαρίου 27, 2016

Νικῆστε τὸ στρὲς μὲ σύμμαχο τὸν Πυθαγόρα

Στην ἐφημερίδα "δημοκρατία" ἕνα θέμα που μπορεῖ νὰ σᾶς ἀλλάξει τὴν ζωὴ: ἡ σύγχρονη Ἰατρικὴ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν Πυθαγόρεια σοφία μπορεῖ νὰ νικήσει τὸ στρὲς (μια μάστιγα τῆς ἐποχῆς, ὑπεύθυνη γιὰ τὸ 70% τῶν ασθενειών!). Διαβάστε τὴν συνέντευξη μὲ τὴν Δρ. Χριστῖνα Δαρβίρη, τὴν ἐξαιρετικὴ ἐπιστήμονα που ἐμπνεύστηκε τὴν ριζοσπαστικὴ μέθοδο!

Παλινδρομιστὴς ἀπὸ τὰ Στάγειρα

Ἐν τὴ παλάμη καὶ οὕτω βοήσωμεν.

Ἀναζητώντας τὶς ρίζες μας, πέτυχα τύπο στὴν τηλεόραση, ἀπόγονο Ἀριστοτέλους, μὲ μετρητὰ τραμπαλιζόμενα στὴν παλάμη του!


Ἐκπομπὴ «Το Πρωινό»,23/02/2016. Ὁ Γ. Λιάγκας, πάλαι ποτὲ ὑποψήφιος βουλευτὴς τῆς πασοκάρας και φίλος ΓΑΠ, σχολιάζων περὶ Παρθενῶνος δήλωση ἠθοποιοῦ Χ. Λούλη, ἔφα: «Μου ‘χε πεῖ ἕνας κάποτε μία φράση που ψιλοσυμφωνώ, ψιλοσυμφωνεὶ ἡ φράση αὐτὴ μὲ αὐτὰ που λέει ὁ Χρῆστος ὁ Λούλης ὅτι ‘οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι μεγαλούργησαν γιατὶ δὲν εἶχαν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνους νὰ μιλᾶνε καὶ νὰ κάνουν ἀναφορὲς σὲ αὐτούς’. Ἐμεῖς ἐπαναπαυτήκαμε.[…] Ἔχουμε μείνει ὅμως ὅτι εἴμαστε περήφανοι γιὰ τὸν Περικλῆ, γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη καὶ δὲν

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 25, 2016

Ὁ εὐρωπαϊκὸς μῦθος μόλις κατεδαφίστηκε!Ἡ πολιτικὴ τάξη τῆς χώρας μας ὀφείλει στὸ ἔθνος νὰ πάψει νὰ ὑποτιμᾶ τὴ νοημοσύνη τῶν πολιτῶν, βαφτίζοντας τὴ διάλυση τῆς Ἑλλάδος «εὐρωπαϊκὸ» πρόβλημα. Ἡ πατρίδα μας μετατρέπεται σὲ χαλιφᾶτο καὶ σὲ ἀποθήκη ψυχῶν, ὄχι τὸ Βέλγιο καὶ τὸ Λουξεμβοῦργο.


«Οὐαὶ τοῖς ηττημένοις καὶ μακάριοι οἱ κατέχοντες». Αὐτοὶ εἶναι οἱ δύο «αξιακοὶ» πνεύμονες τῆς Βαβὲλ ποῦ ἀποκαλεῖται Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ἡ ἴδια ἡ πραγματικότητα, μὲ τὰ δυνατά, ἠχηρὰ καὶ ὀδυνηρὰ ραπίσματτὰ τῆς, ξυπνὰ τοὺς ἀφελεῖς καὶ ἀπαιτεῖ ἀπὸ ἐκείνους νὰ δράσουν γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὸ ραντεβοὺ μὲ τὴν καταστροφή.

Ταυτόχρονα, οἱ δραματικὲς ἐξελίξεις στὸ Μεταναστευτικὸ γελοιοποιοῦν τὰ φληναφήματα καὶ τὴ γλυκερὴ προπαγάνδα περὶ τῆς πολιτικῆς «ἑνοποίησης», που ὑποτίθεται ὅτι θὰ προκύψει ἔπειτα ἀπὸ τὴν τήρηση τῶν «κανονισμῶν» καὶ τῶν ὁδηγιῶν ποῦ θεσμοθετοῦν οἱ «ὑψηλόφρονες» κομισάριοι τῆς Ε.Ε.

Τίποτε ἀπ' ὅλα αὐτὰ δὲν πρόκειται νὰ γίνει. Τα κράτη εἶναι ἐθνικὰ καὶ τὸ δείχνουν στὴν πρώτη εὐκαὶρία, ἀλλὰ καὶ στὴν πρώτη δυσκολία. Κανεὶς δὲν σκέφτεται «εὐρωπαϊκά», διότι κανεὶς δὲν νιώθει μόνο... Εὐρωπαῖος - πλὴν ἐκείνων ποῦ θησαυρίζουν λόγω τῆς προσκόλλησὴς τοὺς στοὺς μηχανισμοὺς ἐξουσίας, τοὺς ὁποίους ἔχουν στήσει οἱ

Τρίτη, Φεβρουαρίου 23, 2016

Καθολικὴ νόσος, ὁλιστικὴ θεραπεία

Στὴ μεγάλη φωτογραφία βλέπουμε τὸ θέατρο τῆς Ἐπιδαύρου καὶ στὴ μικρὴ τὸ ἐξώφυλλο τοῦ βιβλίου τοῦ Παναγῆ Καββαδία

Νὰ ἀντιμετωπίσουμε μὲ πίστη, γνώση καὶ Τέχνη την ἀσθένεια που 

μᾶς ἀπειλεῖ καὶ μᾶς δοκιμάζει


«Το Ἱερὸ φημιζόταν γιὰ τὶς θεραπεῖες των ἀσθενῶν που κατέφευγαν σὲ αὐτὸ ἤδη ἀπὸ την ἀρχὴ του 5οὐ π.Χ. ἄι., ὅπως μαθαίνουμε ἀπὸ τὶς ἐπιγραφὲς των ιαμάτων που βρέθηκαν στὶς ἀνασκαφές, σὲ σχέση μὲ κάποια θεραπεία που ἔγινε στὸ Ἱερὸ καὶ τὴν διέσωσε ὁ Αἰλιανὸς (Περί ζώων ἰδιότητος, ΙΧ,33), μεταφέροντὰς τη ἀπὸ τον ἱστοριογράφο Ἴππυ ἀπὸ το Ρήγιο, που ἄκμασε κατὰ τοὺς Περσικοὺς Πολέμους. Την ἐποχὴ αὐτὴ θὰ πρέπει νὰ ἦταν σὲ χρήση οἱ ἐγκοιμήσεις: οἱ ἀσθενεῖς περνοῦσαν τὴn νύχτα σὲ συγκεκριμένο χῶρο, ὅπου ἐμφανιζόταν ὁ Ἀσκληπιὸς καὶ τοὺς θεράπευε».

Παναγῆς Καββαδίας, «Το Ἱερὸ του Ἀσκληπιοῦ στὴν Ἐπίδαυρο καὶ ἡ θεραπεία των ἀσθενῶν», ἐκδόσεις Κάκτος, σελ. 39.

Ὁ συγγραφέας αὐτοῦ τοῦ ἔργου εἶναι μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες προσωπικότητες τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιολογίας. Εἶναι ὁ ἄνθρωπος που ξεκίνησε το 1881 τὶς ἀνασκαφὲς στὴν

Δευτέρα, Φεβρουαρίου 22, 2016

Μία κλινικὴ περίπτωση στὸ Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν

Το Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν εἶναι ἕνας θεσμὸς που χρησιμοποιεῖ, μεταξὺ ἄλλων, ὡς χώρους γιὰ τὶς ἐκδηλώσεις, παραστάσεις καὶ ἐκθέσεις του τὸ Ἀρχαῖο Θέατρο τῆς Ἐπιδαύρου καὶ τὸ Ὠδεῖο Ἡρώδου Ἀττικοῦ - δύο ἐκ τῶν ιερότερων τόπων του ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ στοὺς ὁποίους δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ επιτραπεὶ ἡ διάπραξη ἀθλιοτήτων.

Ὁ Γιαν Φαμπρ εἶναι κάποιος Βέλγος. Διορίστηκε καλλιτεχνικὸς διευθυντὴς τοῦ Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν ἀπὸ ἕναν πολιτικό, που ἔχει δηλώσει ἀπερίφραστα ὅτι ἐχθρεύεται τὴν ἀριστεῖα: τὸν ὑπουργὸ Πολιτισμοῦ Ἀριστείδη Μπαλτᾶ.

Ὁ Γιὰν Φὰμπρ εἶναι ἕνας «καλλιτέχνης». Ἡ εργογραφία του θυμίζει δελτίο συμβάντων ψυχιατρικῆς κλινικῆς, που τελεῖ ὑπὸ

Σάββατο, Φεβρουαρίου 20, 2016

Ἡ ἀνεξικακία τοῦ φιλοσόφου


Ὁ Κ. Δεσποτόπουλος στν οἰκίαν του, τον Ὀκτώβριο τοῦ 2015.

«Μὲ την ἐμψυχωτικὴ ἀνάμνηση της δόξας της ἀρχαίας Ἑλλάδας, νὰ ὑπάρχει ἕνα αἴσθημα χρέους, ὥστε νὰ ἐπιθυμοῦν νὰ φαίνονται ἀντάξιοι των ἀρχαίων Ἑλλήνων. Ἐπίσης, ἀποφεύγοντας ἔντονους διχασμοὺς νὰ προσπαθήσουν καὶ στὸ πεδίο τῆς οἰκονομίας καὶ στὸ πεδίο τοῦ πολιτισμοῦ νὰ δράσουν δημιουργικά. Νομίζω ὅτι ὑπάρχουν οἱ δυνάμεις νὰ τὸ κάνουν αὐτό. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἱκανοὶ νὰ ζήσουν μία ζωὴ δημιουργική.[…] Ἡ λέξη εὐτυχία, ἐτυμολογικά, σημαίνει καλὴ τύχη. Δηλαδή, κάτι που δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τον ἄνθρωπο ἀλλὰ ἀπὸ τὶς περιστάσεις τῆς ζωῆς του. Ἡ λέξη που ἐκφράζει τὴν οὐσιαστικὴ ἔννοια εἶναι ἡ εὐδαιμονία. Ἡ εὐδαιμονία προϋποθέτει ψυχικὴ ἔξαρση του ἀνθρώπου, πνευματικὴ ἀνάταση καί, βεβαίως, σὲ μία τροχιὰ ἠθική. Κατ’ ἐμέ, γιὰ νὰ εἶναι ἐφικτὴ γιὰ τον ἄνθρωπο ἡ εὐδαιμονία πρέπει νὰ ἔχει ἐξασφαλίσει τον βιοπορισμὸ του καὶ νὰ ἔχει καλὲς σχέσεις μὲ τον περίγυρὸ του– καὶ ἐνδεχομένως νὰ ἔχει καὶ δημιουργικὲς ἐξάρσεις».

Κωνσταντῖνος Δεσποτόπουλος, ἀπὸ συνέντευξη που παραχώρησε στὸν ὑπογράφοντα γιὰ την «κυριακάτικη δημοκρατία», Ὀκτώβριος 2015

Σμύρνη 8 Φεβρουαρίου 1913 - Ἀθήνα 7 Φεβρουαρίου 2016. 
103 ἐνιαυτοὶ πληρωμένοι μὲ ἐμπειρίες, ἀρετή, ἄθληση πνευματικὴ καὶ σωματικὴ καὶ προσφορὰ στὸ κοινὸ καλό. Νὰ εἶσαι καλὸς Ἕλληνας ἐπὶ 103 χρόνια δὲν εἶναι εὔκολο σπόρ. Ἀκόμα δυσκολότερο εἶναι νὰ

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 19, 2016

Γουστάρει ζημιάρη νοικιάρη

Ὁ ΓΑΠ νοίκιασε παραθαλάσσια μεζονέτα 120 τ.μ. μὲ χίλια εὐρὼ τον χρόνο. Τέτοιες τιμὲς οὔτε σὲ Φουκουσίμα καὶ Τσερνομπίλ!

 Ἀκολουθεῖ ὠδὴ γιὰ τὶς περιπέτειες τοῦ λατρεμένου μας: 

Ἤμασταν δὲν ἤμασταν περίπου ταλιμπὰν καὶ ἦρθαν οἱ Εὐρώπες ἦρθε καὶ ὁ Στρος Κἄν. Την ἀσθένειὰ μας γιὰ νὰ γιὰν' ἤθελε νὰ προκάν', ὁ φουκαρᾶς ὁ Γιῶργος καὶ λέγαμε ἀμάν. Τὸν κράξαμε, τὸν διώξαμε, φέραμε Παπαδήμο. Μία σακαράκα πήραμε πληρώσαμε γιὰ λίμο. Πικράθηκε, σιχτίρισε, τὸν πλάκωσε τὸ ἄδικο κι ἔπνιγε τὸν πόνο του σὲ ἕνὰ τσιπουράδικο, ὕστερα μπριζολάδικο, ποτὲ σὲ βενζινάδικο (ἤντουνε οἰκολόγος). Τα γκρέκικα τὰ μίλαγε ὡσὰν ἠλεκτρολόγος που

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 18, 2016

Ὅν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν ἀποθνήσκει νέος

Ὁ Παντελὴς Παντελίδης ἦταν ἕνα παληκάρι μὲ εὐαισθησία καὶ ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια. Ὅταν διαπίστωσε ὅτι ἕνα τραγούδι του (το ὁποῖο εἶχε ἀπαξιωτικοὺς στίχους γιὰ μία "γκόμενα ποῦ τριγυρνᾶ στὰ Κατεχόμενα") προκάλεσε κάποιους Κυπρίους, οἱ ὁποῖοι ξέχασαν εὔκολα τὶς συναυλίες του Ρουβὰ μὲ τον Μπουρὰκ Κουτ στὴν Πράσινη Γραμμή, ἀπέσυρε το ἆσμα καὶ ζήτησε συγγνώμη.
Οἱ Ρουβάδες δὲν ἀπολογήθηκαν. Οἱ Ψινάκηδες ἐξελέγησαν δήμαρχοι στόν...Μαραθώνα(!!!!) Ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύει την ψυχὴ του συμπαθοῦς Παντελῆ Παντελίδη.

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 17, 2016

Ἕνας σωτήρας γιά τὴν Deutsche Bank

Ὁ ΓΑΠ στὸ Μέγαρο Μουσικῆς στὸ Βερολίνο παίρνει τὴν «κούπα» ἀπό τα χέρια τοῦ διοικητή τῆς γερμανικῆς τράπεζας Γιόζεφ Άκερμαν.
Τὴν Λόλα ἀπό τὴν φωτιά τὴν σώζει ὁ Καρνέισον. Ὁ Γιῶργος θά σώσει 
ὁλόκληρη τὴν Γερμανία γατάκια! 

Κυριακή, 3 του Ὀχτώβρη 2010. Γκρεμιστῆκαν τα τσιμέντα. Ξεπάγωσε ἡ τσιμινιέρα, ποὺ εἶχε μπεῖ στήν κατάψυξη ἀπό τότε ποὺ τὴν τραγούδησε ὁ Νταλάρας. Τὰ κοράκια ἄσπρισαν καί ὁ κάβουρας βάδισε εὐθεία. Ἠνεώχθη τὸ καταπέτασμα καὶ ἤχησαν οἱ σάλπιγγες της χαράς σέ ρυθμό disco (μία χορηγία τοῦ Τζορτζ Σόρος). Ἦταν ἡ ἡμέρα των ἡμερῶν. Ὁ ἄνδρας των ἀνδρῶν, ὁ στοχαστής τῶν στοχαστῶν λάμβανε το βραβεῖο τῶν βραβείων «γιά τὴν κοινωνική του προσφορά καί δή γιά τὴν ἀναδιάρθρωση τῆς δημοσιονομικῆς πολιτικῆς τῆς Ἑλλάδας καί τὴν ἀποτροπή πτώχευσης τῆς χώρας». Ναὶ! Ὁ Γιῶργος ὁ Παπανδρέου αὐτοπροσώπως λάμβανε ἀπό τὸν

Τρίτη, Φεβρουαρίου 16, 2016

Δημοσθένης Κούκουνας: «Ἡ κυβέρνηση Τσίπρα λέει ψέματα για τὸ κατοχικὸ δάνειο»

Ὁ Δημοσθένης Κούκουνας εἶναι δημοσιογράφος καὶ ἱστορικὸς καὶ ἔχει ἐπικεντρώσει το ἐρευνητικὸ ἐνδιαφέρον του στὸν φωτισμὸ τῆς σκοτεινῆς περιόδου της Κατοχῆς. Οἱ ἐκτελέσεις, οἱ λεηλασίες, ἡ καταστροφὴ τῶν ὑποδομῶν μας ἀπὸ τον γερμανικὸ στρατό, οἱ δωσίλογοι καὶ ὅσοι θησαύρισαν την ἐποχὴ που οἱ Ἕλληνες πέθαιναν ἀπὸ την πείνα, ἀλλὰ καὶ οἱ βιογραφίες προσώπων που διαδραμάτισαν κρίσιμο ρόλο στὴν ἐποχὴ του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἔχουν περιγραφεῖ μὲ εὐθυκρισία, ἀντικειμενικότητα καὶ χάρη ἀπὸ την πένα του διαπρεποῦς συγγραφέα.
Οἱ συγγραφικὲς ἐπιδόσεις του σὲ αὐτὸν τον τομέα δὲν εἶναι μόνο ἐντυπωσιακὲς ἀλλὰ καὶ εθνοφελείς. Εἰδικὰ ἐκεῖνες ποῦ ἀφοροῦν τὶς ὀφειλὲς των Γερμανῶν πρὸς την Ἑλλάδα καὶ το «ξεχασμένο» ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις μας κατοχικὸ δάνειο. Ὁ κ. Κούκουνας κυκλοφόρησε πρόσφατα ἕνα σημαντικότατο βιβλίο γιὰ το ἐν λόγω ζήτημα. Τιτλοφορεῖται «Κατοχικὸ δάνειο - Ἡ ὅλη ἀλήθεια γιὰ το γερμανικὸ χρέος» (ἐκδόσειςHistoria). Ἡ συνέντευξη ποῦ ἀκολουθεῖ καὶ ὅσα ἀποκαλύπτονται ἀπὸ τον κ. Κούκουνα ἀξίζει νὰ προσεχθοὺν ἀπὸ ὅλους μας.

Μὲ την εὐκαιρία ποῦ κυκλοφόρησε πρόσφατα το νέο βιβλίο σας, ποῦ ἔχει τον τίτλο «Κατοχικὸ δάνειο - Ἡ ὅλη ἀλήθεια γιὰ το γερμανικὸ χρέος», ἐπανέρχεται πάλι στὴ συζήτηση ἡ γερμανικὴ ὀφειλὴ ποῦ ἔρχεται ἀπὸ τα χρόνια της Κατοχῆς. Πραγματικὰ πιστεύετε ὅτι θὰ μποροῦσαν ποτὲ οἱ Γερμανοὶ νὰ μας την ἐξοφλήσουν;

Τέτοιου εἴδους θέματα στὴ διεθνὴ πρακτικὴ δὲν κλείνουν ποτέ, παρὰ μόνο μὲ την ἀποκατάσταση του δικαίου. Στὴ συγκεκριμένη περίπτωση το ἀδιαμφισβήτητο δίκαιο ἀνήκει στὴ χώρα μας καὶ εἶναι θέμα χρόνου πότε ἐπιτέλους θὰ τακτοποιηθεῖ. Βέβαια, δὲν εἶναι πλέον τόσο ἁπλό, εἰδικὰ ἀφότου ἡ χώρα μας πέρασε ὑπὸ τον

Δευτέρα, Φεβρουαρίου 15, 2016

Σ’ ἕνα γράμμα ὅλη ἡ ἀλήθεια

«Νομίζω, λοιπόν, ὅτι τὸ γράμμα Ε δὲ συμβολίζει οὔτε ἀριθμὸ οὔτε σειρὰ οὔτε σύνδεσμο οὔτε κάποιο ἄλλο ἀπὸ τὰ ἐλλιποῦς σημασίας μόρια. Ἀλλὰ εἶναι μία αὐτοτελὴς προσαγόρευση καὶ προσφώνηση τοῦ θεοῦ, ἡ ὁποία μὲ τὴν ἐκφώνησὴ τῆς κάνει αὐτὸν που τὴν πρόφερε νὰ συλλαμβάνει τὴν δύναμη τοῦ θεοῦ. Γιατὶ ὁ θεὸς σὲ κάθε ἕναν που προσέρχεται ἐδῶ ἀπευθύνει τὸ γνῶθι σαυτὸν σὰν ἑνὸς εἴδους χαιρετισμό, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι σὲ καμιὰ περίπτωση κατώτερος ἀπὸ τὸ ‘χαῖρε’. Ἐμεῖς, πάλι, ἀπαντώντας στὸ θεὸ λέμε «εἶ-σαι»(=εἶ)», θεωρώντας ὡς ἀληθὴ, ἀψευδὴ καὶ μόνο ταιριαστὴ μόνο σ’ ἐκείνον προσφώνηση αὐτὴν ποῦ σημαίνει τὸ εἶναι».
Πλουτάρχου, «Περὶ τοῦ Ει τοῦ ἐν Δελφοῖς», 392a, ἐκδόσεις Ζῆτρος, σελ. 329

Ὁ Πλούταρχος ἦταν ὁ πρεσβύτερος τῶν ἱερέων τοῦ Ἀπόλλωνος στὸ μαντεῖο τῶν Δελφῶν καὶ ὁ καθ’ ὕλην ἁρμόδιος γιὰ τὴν ἑρμηνεία τῶν πυθικῶν χρησμῶν. Ἡ ζωὴ τοῦ καὶ τὸ ἔργο τοῦ ἀπέχουν παρασάγγας ἀπὸ τὴν ἰδέα ποῦ μπορεῖ νὰ ἀναπτύξει κάποιος ἀγχωμένος καὶ παραζαλισμένος ἄνθρωπος τῶν ἡμερῶν μᾶς περὶ τοῦ ἰδανικοῦ, κατὰ φύσιν καὶ σὺν θεῶ ζῆν. Το «Περὶ τοῦ Ει τοῦ ἐν Δελφοῖς» ἀπ’ ὅπου προέρχεται τὸ

Κυριακή, Ιανουαρίου 31, 2016

Την αλήθεια για τα Ιμια


«Ποιος τελικά θα μας εξηγήσει γιατί η στολή που φορούσε -την οποία έχουμε στο σπίτι μας- έχει τρύπες και κηλίδες αίματος;» Τάδε έφη Ιωάννης Καραθανάσης, ο 21χρονος γιος του ήρωα αξιωματικού Χριστόδουλου Καραθανάση, που έπεσε υπέρ βωμών και εστιών τη μαύρη νύχτα των Ιμίων.
Ο Ιωάννης Καραθανάσης μίλησε στο ειδησεογραφικό portal news247.gr και εξήγησε -μεταξύ άλλων- πώς μεγαλώνει ένα παιδί που δεν πρόλαβε να ζήσει τον πατέρα του, αλλά και γιατί το κράτος τηρεί στάση ένοχης σιωπής για τον ηρωικό θάνατό του. Αποκάλυψε και παραμέτρους της υπόθεσης που αγνοεί η κοινή γνώμη της Ελλάδας.

Το κράτος
 οφείλει εξηγήσεις στο έθνος, στον λαό και στους