Τρίτη, Ιανουαρίου 15, 2013

Τσίρκο ρεντίκολο: ο Παυλόπουλος "τα ρίχνει" σε άρθρο που ψήφισε!


Παρακάτω ακολουθεί άρθρο του λεοντόκαρδου Προκόπη Παυλόπουλο (αυτός που ρήμαξε στις σφαλιάρες τον Κασιδιάρη όταν ο τελευταίος γρονθοκόπησε την Λιάνα Κανέλλη). Τα "ρίχνει" κανονικά στο 1ο Μνημόνιο και επικεντρώνει στο άρθρο για την κατάργηση της ασυλίας λόγω εθνικής κυριαρχίας! Αυτά τα έγραφε στις 5 Μαΐου 2011. 1,5 χρόνο αργότερα, το ίδιο άρθρο, το ψήφισε!
Διαβάστε και κλάψτε με τα χάλια μας την αναδημοσίευση από το περιοδικό "Επίκαιρα".

Ι. Στα «Επίκαιρα» της 24ης Φεβρουαρίου 2011 (τεύχος 71, σελ. 120-121), με τίτλο «Ποιος, πότε και πώς έβαλε “πωλητήριο” στη δημόσια περιουσία», είχα επισημάνει, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

Α. Πρώτον, ότι με την από 8/5/2010 Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης –η οποία, σημειωτέον, ουσιαστικά, είναι ανίσχυρη ως ευθέως α ντισυνταγματική, αφού ουδέποτε κυρώθηκε από τη Βουλή, κατά προκλητική παραβίαση του άρθρου 36 παρ. 2 του Συντάγματος– καταργήθηκε ρητώς (βλ. ιδίως το άρθρο 14 παρ. 5 της Σύμβασης) κάθε ασυλία, λόγω εθνικής κυριαρχίας, της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου.

, ότι με την από 8/5/2010 Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης –η οποία, σημειω τέον, ουσιαστικά, είναι ανίσχυρη ως ευθέως α ντισυνταγματική, αφού ουδέποτε κυρώθηκε από τη Βουλή, κατά προκλητική παραβίαση του άρθρου 36 παρ. 2 του Συντάγματος– καταργήθηκε ρητώς (βλ. ιδίως το άρθρο 14 παρ. 5 της Σύμβασης) κάθε ασυλία, λόγω εθνικής κυριαρχίας, της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου.
Β. Δεύτερον, τα Μνημόνια, με συγκεκριμένη πρόβλεψή τους, έχουν επιβάλει ως μέσο εκπλήρωσης των μνημονιακών δανειακών μας υποχρεώσεων την εκτέλεση ειδικού προγράμματος αποκρατικοποιήσεων για την πώληση περιουσιακών στοιχείων και δημόσιων επιχειρήσεων (Πίνακας 3 του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και παρ. 3i του Μνημονίου Συνεννόησης στις συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής). Στο σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις», το οποίο συζητείται αυτή την εβδομάδα στη Βουλή, προστέθηκε τροπολογία (άρθρο 1 παρ. 2) με την οποία προβλέπεται, επιπλέον, ότι: «Τα έσοδα από την αποκρατικοποίηση και αξιοποίηση των επιχειρήσεων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων των προηγουμένων παραγράφων και του άρθρου 48 του Ν. 3871/2010 (Α’ 141) προορίζονται αποκλειστικά για τη μείωση του δημόσιου χρέους». Οφείλω να εκθέσω την άποψη ότι το τόσο σημαντικό αυτό ζήτημα έρχεται στη Βουλή με τροπολογία και διότι, έτσι, η Κυβέρνηση πιστεύει ότι θ’ αποφύγει ενδεχόμενη επισήμανση αντισυνταγματικότητάς της από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, δεδομένου ότι, όπως ήδη διευκρινίστηκε, η όλη τροπολογία στηρίζεται στην αντισυνταγματική –λόγω παραβίασης του άρθρου 36 παρ. 2 του Συντάγματος– Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης της 8ης Μαΐου 2010.

, τα Μνημόνια, με συγκεκριμένη πρόβλεψή τους, έχουν επιβάλει ως μέσο εκπλήρωσης των μνημονιακών δανειακών μας υποχρεώσεων την εκτέλεση ειδικού προγράμματος αποκρατικοποιήσεων για την πώληση περιουσιακών στοιχείων και δημόσιων επιχειρήσεων (Πίνακας 3 του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και παρ. 3i του Μνημονίου Συνεννόησης στις συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής). Στο σχέδιο νόμου «», το οποίο συζητείται αυτή την εβδομάδα στη Βουλή, προστέθηκε τροπολογία (άρθρο 1 παρ. 2) με την οποία προβλέπεται, επιπλέον, ότι: « Οφείλω να εκθέσω την άποψη ότι το τόσο σημαντικό αυτό ζήτημα έρχεται στη Βουλή με τροπολογία και διότι, έτσι, η Κυβέρνηση πιστεύει ότι θ’ αποφύγει ενδεχόμενη επισήμανση αντισυνταγματικότητάς της από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, δεδομένου ότι, όπως ήδη διευκρινίστηκε, η όλη τροπολογία στηρίζεται στην αντισυνταγματική –λόγω παραβίασης του άρθρου 36 παρ. 2 του Συντάγματος– Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης της 8ης Μαΐου 2010.
ΙΙ. Από το συνδυασμό των ρυθμίσεων αυτών προκύπτουν δύο επιπλέον επώδυνα για τον Τόπο και το Λαό μας απροκάλυπτα ψεύδη, προερχόμενα από τον Πρωθυπουργό του «λεφτά υπάρχουν».

Από το συνδυασμό των ρυθμίσεων αυτών προκύπτουν δύο επιπλέον επώδυνα για τον Τόπο και το Λαό μας απροκάλυπτα ψεύδη, προερχόμενα από τον Πρωθυπουργό του «λεφτά υπάρχουν».
Α. Το πρώτο συνίσταται στο ότι έχει δεσμευθεί, «μνημονιακώς», για την εκποίηση δημόσιας περιουσίας, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του τον περασμένο Φεβρουάριο, και μάλιστα με την «υπόσχεση» ότι θα απαγορεύσει ακόμη και συνταγματικώς τέτοια εκποίηση!

Το συνίσταται στο ότι έχει δεσμευθεί, «μνημονιακώς», για την εκποίηση δημόσιας περιουσίας, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του τον περασμένο Φεβρουά ριο, και μάλιστα με την «υπόσχεση» ότι θα απαγορεύσει ακόμη και συνταγματικώς τέτοια εκποίηση!
Β. Το δεύτερο αφορά στη διάψευση των ισχυρισμών του, επίσης τον περασμένο Φεβρουάριο, ότι το πακέτο αποκρατικοποιήσεων των 50 δις ευρώ είναι απόφαση της Κυβέρνησής του και όχι απαίτηση της Τρόικας.

Το αφορά στη διάψευση των ισχυρισμών του, επίσης τον περασμένο Φεβρουάριο, ότι το πακέτο αποκρατικοποιήσεων των 50 δις ευρώ είναι απόφαση της Κυβέρνησής του και όχι απαίτηση της Τρόικας.
ΙΙΙ. Ειδικώς ως προς το δεύτερο αυτό ψέμα, η προαναφερόμενη τροπολογία επιβεβαιώνει, με τρόπο εκκωφαντικό, ότι όχι μόνο το πακέτο αποκρατικοποιήσεων των 50 δις ευρώ υιοθετείται, με συνοπτικές μάλιστα διαδικασίες –γι’ αυτό και η όλη του αοριστία και προχειρότητα– σε εκπλήρωση των λεόντειων όρων του Μνημονίου, αλλά, επιπροσθέτως, εφεξής όλοι οι πόροι του θηριώδους –και προφανώς ανέφικτου– αυτού πακέτου αποκρατικοποιήσεων προορίζονται αποκλειστικώς για την αποπληρωμή των μνημονιακών δανειακών μας υποχρεώσεων.

Ειδικώς ως προς το δεύτερο αυτό ψέμα, η προαναφερόμενη τροπολογία επιβεβαιώνει, με τρόπο εκκωφαντικό, ότι όχι μόνο το πακέτο αποκρατικοποιήσεων των 50 δις ευρώ υιοθετείται, με συνοπτικές μάλιστα διαδικασίες –γι’ αυτό και η όλη του αοριστία και προχειρότητα– σε εκπλήρωση των λεόντειων όρων του Μνημονίου, αλλά, επιπροσθέτως, εφεξής όλοι οι πόροι του θηριώδους –και προφανώς ανέφικτου– αυτού πακέτου αποκρατικοποιήσεων προορίζονται αποκλειστικώς για την αποπληρωμή των μνημονιακών δανειακών μας υποχρεώσεων.
Συμπερασματικώς, και λόγω Μνημονίου, τουλάχιστον έως το 2015 από τις κάθε είδους αποκρατικοποιήσεις, που αφορούν σε πώληση περιουσιακών στοιχείων και δημόσιων επιχειρήσεων, ούτε ευρώ δεν μπορεί να δαπανηθεί για την εξυπηρέτηση στοιχειωδώς αναγκαίων στόχων. Είτε πρόκειται για επενδύσεις υπέρ των αποκρατικοποιούμενων δημόσιων επιχειρήσεων είτε πρόκειται για ενίσχυση του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων – μόνου πλέον σημαντικού μοχλού ενίσχυσης οιασδήποτε αναπτυξιακής προσπάθειας. Όλα, λοιπόν, για το Μνημόνιο, όλα για το μνημονιακό χρέος!... Και η Χώρα γραμμή προς την καταστροφή, δέσμια της ανεύθυνης πολιτικής εκείνων που την οδηγούν «στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα...».Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Επίκαιρα" στις 5/5/11

Δεν υπάρχουν σχόλια: