Σάββατο, Σεπτεμβρίου 03, 2016

Πᾶν ἑρπετὸν πληγῇ νέμεται

Δεν υπάρχουν σχόλια: