Σάββατο, Οκτωβρίου 15, 2016

Οἱ νόμοι πού διέπουν τήν λειτουργία τοῦ σύμπαντος προϋπάρχουν τῆς δημιουργίας του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: