Κυριακή, Οκτωβρίου 15, 2017

Γιατί βραβεύουν τόν Γιωργάκη


Ἀφοῦ ἐμεῖς τοῦ δώσαμε τό κύπελλο τῆς πρωθυπουργίας κι ἐκεῖνος μᾶς κέρασε Μνημόνιο σκέτο, οἱ ξένοι τόν φορτώνουν ἔπαθλα!

Πάλι βραβεῖο πῆρε ὁ ΓΑΠ! Κι αὐτή τή φορά χωρίς νά χρειαστεῖ νά μᾶς ρίξει στό μπουντρούμι τοῦ Μνημονίου. Μία φορά φτάνει. Ἔκανε ζημιά πού θά κρατήσει τοὐλάχιστον αἰώνα καί τά βραβεῖα δέν θά σταματήσουν νά πέφτουν σάν βροχή πάνω στήν ἔρημη ἀπό τρίχες καί μυαλό κεφαλή του. Τώρα τό μπουμπουκομπούμπουκο τῆς δυναστείας Παπανδρέου βρίσκεται στίς Βρυξέλλες γιά νά συμμετάσχει στό 19ο Συνέδριο τῆς International Leadership Association (ILA).

Τι εἶναι αὐτό; Κάτι ἀπό αὐτά πού βραβεύουν τόν Τζέφρυ. Καλοί ἄνθρωποι φαίνονται (οἱ κακοί εἶναι στή φυλακή,άλλωστε) καί ἑδρεύουν στήν Ουάσινγκτον. Κοντά στούς λευκούς οἴκους, στό ζωολογικό κῆπο πού βρίσκεται στό πάρκο Σμιθσόνιαν, στά ἔτσι, στά κόλπα τά μεγάλα. Ἀπό τή μακρινή Ουάσινγκτον αὐτοί οἱ καλοί ἄνθρωποι νιώσανε τόν καημό μας, συμμερίστηκαν τόν πόνο μας, ἀφουγκράστηκαν τήν ἀνακούφιση μας πού φάγαμε ἕνα Μνημόνιο κατακέφαλα καί εἶπαν νά δώσουν ἕνα μεγάλο βραβεῖο στόν ἀρχιτέκτονα τῆς μεγάλης πετυχεσιᾶς τοῦ 2010.

Ὅμως, ἐπειδή αὐτοί οἱ καλοί ἄνθρωποι εἶναι λεπτολόγοι καί μπερκετλῆδες, δέν τόν βραβεύουν μόνο γιά τό Μνημόνιο ἀλλά γιά τό
σύνολο τῆς «Ἡγετικῆς Προσφοράς» του, γιά τό ἔργο του δηλαδή ὅταν διετέλεσε πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδας τήν περίοδο 2009-2011! Κοντολογίς θά σηκώσει τήν κούπα γιά ὅλα. Γιά τό μαλλί τῆς Κατσέλη, τίς τσάντες Λουί Βιτόν τῆς Τζάκρη, γιά τή φράντζα τοῦ Πεταλωτή, τίς αὐτοκτονίες, τά ἐγκεφαλικά ἐπεισόδια, τά ἐμφράγματα, τίς οὐρές τῶν ἀνέργων στόν ΟΑΕΔ, τούς ξενιτεμένους, τούς ἀπελπισμένους...
Ας τόν βραβεύσουν. Γιά ὅλα. Καί γιά τή φρουρά πού διατηρεῖ καί τήν πληρώνουμε ἐμεῖς καί γιά τίς πληρωμένες διακοπές πού τόν στείλαμε ἐμεῖς καί γιά τά λεφτά πού ὑπῆρχαν, ὑπάρχουν καί θά ὑπάρχουν. Τα βραβεῖα καί οἱ τίτλοι τοῦ «Παγκόσμιου Στοχαστῆ» ποτέ δέν θά τοῦ λείψουν τοῦ Γιωργάκη. Δέν θά τοῦ λείψουν οὔτε οἱ εὐχές πού τοῦ στέλνει ὁ λαός, καθημερινά...

Καί τοῦ χρόνου ἀκόμα μεγαλύτερη πόρτα νά διαβεῖ ὁ λατρεμένος μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: