Σάββατο, Μαΐου 05, 2018

Ἡ ὀδύσσεια τοῦ Ἀλέξη


Ἑορταστικόν: Ἄλλος γιά Λῆμνο τράβηξε κι ἄλλος γιά Μυτιλήνη, πές μου αὐτός ὁ ΣΥΡΙΖΑ τί πίνει καί δέν δίνει

Tί θά μποροῦσε νά ἄδει ὁ Ἀλέξης Τσίπρας παλεύοντας νά δαμάσει τόν οἴνοπα πόντο* στήν ἐπική τουρνέ σέ Λῆμνο καί Λέσβο;

«Σάν θά πάω, κυρά μου, εἰς τήν Λέσβο θ' ἀνακαλύψω καί τήν Μυτιλήνη. Κι ἡ Μυτιλήνη, πιπιρί πιπίίίίίίί, θά μέ γουστάρει βράδυ πρωί.

Σάν θά πάω, συντρόφια, εἰς τήν Λέσβο θά ξεφουρνίσω χίλιες ὑποσχέσεις. Κι οἱ ὑποσχέσεις ντιριριντιντίίίίίί, μέ ξαναβάζουν εἰς τήν Βουλή.

Καί σάν θά πάω,Μoχάμεντ, στό νησάκι θά τούς μιλήσω μέ λόγια πικραμένα. Καί τά λογάκια κικιρικικόόόόόό θά ἀφοροῦν τό Μεταναστευτικό.

Καί σάν θά πῶ γιά σένα, βρέ Μοχάμεντ, δέν θά μιλήσω γιά τήν ταμπακιέρα. Κι ἡ ταμπακιέρα, συνασπισμούλη καί συνασπισμόόόόό, ὅλοι τήν λέν' ἐποικισμό.

Κι ἄν ὑποφέρουν οἱ ντόπιοι, βρέ Μοχάμεντ, πού σφάζεις - τρώγεις δικό τους ἀρνί, θά τούς κομπλάρω νινιρινινίίίίίί, γιατί κοιμᾶσαι εἰς τό παχνί.

Θέτε καί Νόμπελ, ἀχόρταγοι νησιῶται, θέτε λεφτά καί λίγο ΦΠΑάάάάά αὐτά πού θέτε εἶν'
ρατσιστικά!

Κι ἅμα θά πάω στή Λέσβο, βρέ συντρόφια, θά κόψω βόλτες στήν ἀγορά, ταραραραράάάάάά, ἄδεια πουλάει μόνο μπιρ παρά.

Καί σάν θά πάω τουρνέ εἰς τό Αἰγαῖο, θά μέ φυλᾶνε Στρατός, Ἀσφάλεια καί ΜΑΤ. Στρατός και μάτ καί ΦΠΑ καί ΕΦΚΑααααα, ψηλώνουν φέσια, τά κάνουν σάν τή λεύκα καί νά θά βάλει καί ΕΝΦΙΑ καί σία, θά βγοῦνε σπίτια στή δημοπρασία.

Κι Μυτιλήνη νιάου νιάου καί ὁ Μοχάμεντ συνασπισμό καί ὁ Ἀλέξης ἐποικισμό καί τά Νόμπελ ταραραραρά, ποίους πᾶς καί ψηφίζεις, βρέ φουκαρά...».

*«Πλέων ἐπί οἴνοπα πόντον, ἐπ'ἀαλλοθρόους ἀνθρώπους». Ὁμηρική φράση ἀπό τήν Α' ραψωδία τῆς «Ὀδύσσειας» (στ. 183). Ἀκόμα ἐρίζουν οἱ φιλόλογοι ἄν ὁ Ὅμηρος μέ τό οἴνωψ πόντος ἐννοεῖ τό «θάλασσα στό χρῶμα τοῦ οἴνου» ἤ ἄν ὁ ποιητής ἀναφέρεται σέ κάποιο ἄλλο χαρακτηριστικό τῆς θάλασσας, ὅπως ὁ ἀφρός τῶν κυμάτων ἤ τό γεγονός ὅτι σέ ζαλίζει ὅπως τό κρασί. Ἀναμφίβολα μία ὁμηρική ἀναφορά ταιριάζει στό κλέος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἑνός κόμματος πού καταστρέφει πολιτισμό καί ἱστορία πιό μεγάλα κι ἀπ' τήν Ἱστορία τήν ἴδια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: