Σάββατο, Νοεμβρίου 03, 2018

It puzzles me for quite a long time. How were light and darkness before they had been divided by God? Were they one or none?


Δεν υπάρχουν σχόλια: