Πέμπτη, Οκτωβρίου 24, 2019

Σφαζόμεθα στὸ κολὰν τοῦ Μπάτμαν


Τὸ ἄρθρο κοσμεῖται ἀπὸ τὸ διπλὸ προσωπεῖο τοῦ γέλωτος καὶ τοῦ κλάματος. Σπουδαία ἐπινόηση. Συμβολίζει τὴν σύνθετη ἔννοια τοῦ δράματος, ποὺ εἶναι ἡ ἀρχαιοελληνικὴ ψυχαγωγικὴ πρόταση ἡ ὁποία στηρίζεται σὲ δύο πυλῶνες: τῆς κωμωδίας καὶ τῆς τραγωδίας. Αὐτὸ κάνουμε στὰ θέατρα καὶ τὰ σινεμά. Κλαῖμε καὶ γελᾶμε (κι ἂν εἶναι αριστεροκουλτουριάρικο θέαμα, χασμουριόμαστε).

Ἡ ἐπικαιρότητα στὶς ἡμέρες μας φορᾶ αὐτὴ τὴ μάσκα κι ἐμεῖς τὴ βλέπουμε νὰ κλαίει καὶ νὰ γελᾶ, καὶ νομίζουμε ὅτι εἶναι καὶ σοβαρὴ ἀλλὰ καὶ ἀτάραχη! Σπουδαία καὶ τελεία ἡ παρεξήγησις…

Στὴν χώρα τοῦ Αἰσχύλου, τοῦ Σοφοκλέους καὶ τοῦ Εὐριπίδου ἡ δημόσια σφαῖρα εἶναι καταγοητευμένη ἀπὸ τὸν Τζόκερ! Ἡ ἱστορία τοῦ Τζόκερ ἀποτελεῖ ὑποκεφάλαιο τοῦ μυθολογικοῦ κύκλου τοῦ… Μπάτμαν (ἥρωας μὲ κολάν, ἐν πολλοῖς καταγέλαστος, μὲ ἱστορία συρραφεῖσα σὲ ἀμερικανικὴ βιομηχανία φασὸν μυθοπλασιῶν).

Στὴν χώρα τοῦ Σόλωνος καὶ τοῦ Ἀριστείδου ἔχουμε κατορθώσει νὰ διαθέτουμε ἀκόμα γραπτὴ νομοθεσία καὶ πληρώνουμε ἁδρὰ μία ὁμάδα ἀνθρώπων ποὺ καμώνεται ὅτι φροντίζει νὰ τηροῦνται ὅσα ἡ νομοθεσία προβλέπει. Ἡ νομοθεσία, ἡ ὁποία τηρεῖται κάθε 32α τοῦ μηνός, προβλέπει μεταξὺ ἄλλων ὅτι
δὲν εἶναι ὅλες οἱ κινηματογραφικὲς ταινίες κατάλληλες γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες. Καὶ μία φορὰ ἐφαρμόστηκε ὁ νόμος, γι’ αὐτὴ τὴν ταινία, καὶ ἀπετράπησαν ἀπὸ τὴν Ἀστυνομία κάποιοι ἀνήλικοι νὰ τὴ δοῦν καὶ ἐχέσθη ἡ Φατμὲ στὸ Γενὶ Τζαμί!  Ἡ Ἀριστερὰ σήκωσε σάλο (σὲ ὅλα τὰ πηδήματα ψύλλων τὸ αὐτὸ πράττει), ἡ λουκουμοδεξιὰ ἐντράπη καὶ οἱ παρειές της κοκκίνισαν καὶ ὁ ἀνεκδιήγητος ὑπουργὸς Χρυσοχοΐδης, γιὰ νὰ ρεφάρει τὶς ἐντυπώσεις, δήλωσε καμαρωτὸς ὅτι θὰ παραβιάσει τὸν νόμο πηγαίνοντας νὰ τὴν παρακολουθήσει μὲ τὸν 15χρόνο γιὸ του.

Τὸ παράξενο δὲν εἶναι ὅτι ὁ Χρυσοχοΐδης ἐκτοξεύει αὐτὸ τὸ λεκτικὸ πυρότουβλο. Παράξενο εἶναι ὅτι ἐνῷ στέλνει σὲ ὅλους τὸ μήνυμα τῆς ἐπιλεκτικῆς ἐφαρμογῆς τῶν νόμων παραμένει ἀκόμα ὑπουργός. Κοίτα λαγοὺς ποὺ βγάζει μία ἀμερικανικὴ ταινία β’ διαλογῆς ὅπου ὁ πρωταγωνιστικὸς χαρακτὴρ σκοτώνει τὴ μητέρα του…

Δεν υπάρχουν σχόλια: