Τρίτη, Δεκεμβρίου 01, 2020

Οἱ ἐλευθερίες μας βορὰ στὴν «ἀγορὰ»


Θέλουν νὰ ὑποχρεώσουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ κάνουν τὰ ἐμβόλια γιὰ τὸν κορονοϊό. «Με τὸ ζόρι στὴ σειρὰ καὶ ἐμβολιασμὸς!» κραύγαζε ὁ Ἄρης Πορτοσάλτε στὸν Σκάι, θυμίζοντας μὲ τὸ ἀπωθητικὸ στὶλ τῶν λεγομένων του τὰ μαῦρα χρόνια τῆς Εὐρώπης τὴν περίοδο 1933-1945. Ἄλλοι δὲν εἶναι τόσο ἀπροκάλυπτοι. Κρύβουν τὶς προθέσεις τοὺς πίσω ἀπὸ τὴν «ἀγορά». Θέλουν νὰ καταστήσουν ὑποχρεωτικὲς τὶς ἰατρικὲς πράξεις (κάτι ἀνήκουστο γιὰ δημοκρατικὰ καθεστώτα) καὶ χρησιμοποιοῦν ὡς πρόφαση ὅτι αὐτὸ θὰ τὸ ἀποφασίσει η… οἰκονομία.

Παρουσιάζουν τὴν ἴδια τὴν ἔννοια τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς αὐτοδιάθεσης τοῦ σώματος ἑκάστου ἐξ ἡμῶν ὡς περιττὴ πολυτέλεια καὶ δηλώνουν ἀμέτοχοι τοῦ ἐγκλήματος. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τῶν ἀνωτέρω εἶναι ὅσα ἐπικίνδυνα, ὅσον ἀφορᾶ τὶς πολιτικὲς προεκτάσεις τους, εἶπε ὁ πρωθυπουργὸς σὲ

ραδιοφωνικὴ συνέντευξὴ του γιὰ τὸ ἐμβόλιο τοῦ κορονοϊοὺ καὶ τὴ «δύσκολη ζωὴ» ποὺ θὰ ἔχουν ὅσοι δὲν θὰ ἐπιλέξουν νὰ τὸ κάνουν:

«Πέραν τῶν κρατικῶν ἐπιλογῶν ποὺ θὰ γίνουν, εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ κινηθοῦμε, ὅπως στὰ ταξίδια, σὲ αὐτὴ τὴν κατεύθυνση καὶ θὰ πρέπει νὰ γνωρίζουν ἐκεῖνοι ποὺ οἰκειοθελῶς δὲν θὰ ἐμβολιαστοῦν -γιατί, ὅπως εἶπα, ὁ ἐμβολιασμὸς δὲν θὰ εἶναι ὑποχρεωτικός-, μπορεῖ νὰ θέλουν νὰ ταξιδέψουν καὶ δὲν θὰ μποροῦν. Εἶναι τόσο ἁπλό. Ἄρα, ἐγὼ μπορεῖ νὰ μὴν κυνηγάω μὲ το ἐμβόλιο ἀνθρώπους ποὺ δὲν θὰ θέλουν νὰ ἐμβολιαστοῦν, ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ γνωρίζουν ὅτι ἀναλαμβάνουν μία εὐθύνη ἀπέναντι στὸν ἑαυτὸ τους καὶ μπορεῖ, ὄχι ἐμεῖς ἀλλὰ ἡ ἐλεύθερη ἀγορά, ἡ οἰκονομία νὰ ἐπιβάλει τέτοιους περιορισμοὺς ποὺ νὰ εἶναι ἡ ζωὴ τοὺς λίγο πιὸ δύσκολη».

Ἀπὸ τὰ παραπάνω προκαλεῖται εὔλογα ἡ ἀπορία ἀπὸ πότε κατελύθη τὸ Σύνταγμα καὶ παραδόθηκαν οἱ ἐξουσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ σὲ εταιρίες, στὴν «ἀγορά», ἡ ὁποία ἀποφασίζει πλέον σὲ ποίους πολῖτες θὰ γίνει δύσκολη ἡ ζωή.

Ἡ ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων δὲν εἶναι πολυτέλεια, δὲν εἶναι «παροχὴ» τῶν κυβερνήσεων πρὸς τοὺς ἐξουσιαζομένους. Εἶναι τὸ ὀξυγόνο τῆς πολιτισμένης ἀνθρωπότητας καὶ αλίμονο σὲ ὅποιον ἀποπειραθεῖ νὰ μᾶς τὴν στερήσει!

Ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα δημοκρατία

Δεν υπάρχουν σχόλια: