Παρασκευή, Απριλίου 23, 2021

Ἀχρείαστες φιγοῦρες πάνω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη

 

Ἡ εἴδηση, ὅπως μεταδόθηκε ἀπὸ τὸ Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορεῖο Εἰδήσεων εἶχε ὡς ἑξῆς: «Σμήνη μεικτοῦ σχηματισμοῦ  ἀεροσκαφῶν (RAFALE, F16, F4, MIRAGE) τὰ ὁποία συμμετεῖχαν στὴν ἄσκηση Ἡνίοχος 2021, πραγματοποιοῦν διέλευση πάνω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη». 

Ἡ σχετικὴ φωτογραφία εἶναι ἐντυπωσιακὴ ὄχι λόγω τῶν ἀεροσκαφῶν (ὅλα ὡραία δείχνουν εἴτε ἂν πρόκειται γιὰ Harrier εἴτε Sukhoi εἴτε F-16) ἀλλὰ λόγω τῆς Ἀκρόπολης. Κι αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι τὸ θέμα. Εἶναι ἀπαράδεκτο νὰ αδειοδοτεὶ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης τέτοιου εἴδους πτήσεις πάνω ἀπὸ τὸ ἱερότερο μνημεῖο τοῦ Δυτικοῦ πολιτισμοῦ. 

Ὁ κ. Παναγιωτόπουλος ἀλλὰ καὶ ἡ κ. Μενδώνη θὰ ἔπρεπε νὰ μὴν θέτουν σὲ κίνδυνο τὴν Ἀκρόπολη δίνοντας τὸ ἐλεύθερο νὰ πραγματοποιοῦνται ἐγγὺς τοῦ μνημείου πτήσεις μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν. 

Ἄν θέλαμε νὰ κάνουμε ἐπίδειξη ἰσχύος, οὐσιαστικῆς ὅμως καὶ όχι… λεβεντοηλίθιας, θὰ πραγματοποιούσαμε δοκιμὴ

βαλλιστικῶν πυραύλων καὶ ἄλλων ὁπλικῶν συστημάτων Made in Greece, ἀλλὰ ποῦ τέτοια… τύχη καὶ ἱκανότητα.

Καμία κυβέρνηση (ἀπό τὶς πρόσφατες) μέχρι τώρα δὲν ἔκανε κάτι οὐσιῶδες γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἄμυνα σχεδιάζοντας, ἀναπτύσσοντας, δοκιμάζοντας καὶ παράγοντας ἑλληνικὰ ὄπλα. Μόνο εἰσαγωγὲς κάνουμε γιὰ νὰ παραμένουμε εὔκολα εκβιάσιμοι ἀπὸ τοὺς ξένους.

Ὅποιος ἔχει ἔστω καὶ λίγο νιονιὸ καὶ δὲν μασάει τὸ προπαγανδιστικὸ σανὸ τῆς κυβέρνησης ξέρει τὴν τεχνολογικὴ διαφορὰ (ὅσον ἀφορᾶ στὸ ζήτημα τῆς αὐτάρκειας καὶ ὄχι τῶν ἀγορῶν) ποὺ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τοὺς Τούρκους.

Πρὶν ἀπὸ περίπου 15 ἡμέρες ἔγινε στὸ πεδίο βολῆς στὴ Σινώπη στη Βόρεια Τουρκία ἡ δοκιμὴ τοῦ νέου πυραύλου αέρος-αέρος μικρῆς ἐμβελείας Bozdogan (Νανογέρακο) τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας τῆς γείτονος. Το γεγονὸς ἀνακοίνωσε ὁ Ἐρντογὰν στὸ Twitter. 

Το καλοκαίρι τοῦ 2020 ἔγινε δοκιμαστικὴ ἐκτόξευση τοῦ αντιπλοϊκοὺ πυραύλου μεγάλων ἀποστάσεων, τοῦ Atmaca, ποὺ κατασκευάστηκε στὴν Τουρκία. 

Ἐμεῖς ἐδῶ ὄχι μόνο δὲν ἔχουμε φτιάξει οὔτε ἐθνικὸ τυφέκιο, ἀλλὰ, ὅπως ἀκούγεται, ἀκόμα κι ὅταν ἀνακοινωθεῖ πὼς ἀποκτήσαμε αὐτὸ θὰ εἶναι εἰσαγωγῆς. Γι’ αὐτὸ τὰ ὑπουργεῖα ἀσχολοῦνται μόνο μὲ τὴ φιγούρα. Ἐπειδὴ δὲν μποροῦν νὰ πράξουν καὶ νὰ παράγουν κάτι οὐσιῶδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: