Σάββατο, Ιανουαρίου 01, 2022

Εὐτυχισμένο τὸ νέο ἔτος!

 

Καλῶς ὅρισε τὸ 2022. Ὅσοι τὰ καταφέραμε νὰ κόψουμε τὸ νῆμα τοῦ τερματισμοῦ τοῦ περιπετειώδους 2021 ὑποδεχόμαστε τὸ νέο ἔτος μὲ ἀνακούφιση, προσδοκίες γιὰ κάτι καλύτερο καὶ εὔλογες ἀνησυχίες – ποτὲ τὸ κακὸ δὲν ὑποσχέθηκε ὅτι δὲν τὸ ἀκολουθεῖ κάτι χειρότερο.

Τὸ παρελθὸν δὲν κατακτᾶται. Εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶναι. Το μέλλον, στὸ μεγαλύτερο μέρος του, ἀνεξέλεγκτο. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει πεπερασμένες δυνατότητες. Δὲν μπορεῖ νὰ καθορίσει τὶς ἀσύλληπτες δυνάμεις ποὺ τὸν περιβάλλουν, τὸν σπρώχνουν πρὸς τὰ ἐμπρός, τὸν βυθίζουν στὴν ἄβυσσο. Τὸ ἅπαν νοηματοδοτείται ἀπὸ τὸ Ἕν, τὸν Θεό. Γι’ αὐτὸ δύσκολα μποροῦμε νὰ ἑρμηνεύσουμε τὴν κτίση. Γι’ αὐτὸ ἀρκετοὶ ἀδυνατοῦν νὰ βροῦν νόημα σὲ ὅσα συμβαίνουν. Ἡ σταγόνα εἶναι

ἀναπόσπαστο κομματάκι τοῦ ὠκεανοῦ ἀλλὰ δὲν μπορεῖ κἂν νὰ ὑποθέσει τὶ εἶναι αὐτὸς ὁ ὠκεανός. Ἡ στάση μας ἀπέναντι στὰ πράγματα ἔχει ὅλο τὸ νόημα τοῦ κόσμου∙ τὶς περισσότερες φορὲς μεγαλύτερο νόημα κι ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ πράγματα.

Ἀπὸ ἕνα σύμπαν ἀδιανόητα μεγάλο, ἀπείρων πιθανοτήτων, ἐμεῖς βρεθήκαμε ἐδῶ, τώρα. Σ’ αὐτὸν τὸν χωροχρόνο, σὲ τούτη τὴ γωνιὰ τοῦ κόσμου, μὲ αὐτὸ τὸ πνευματικὸ οἰκοδόμημα νὰ στερεώνει τὴ συνείδηση, τὸν χαρακτῆρα, τὶς πεποιθήσεις μας. Με τὰ σώματα ποὺ διαθέτουμε φιλοξενοῦμε τὸ πνεῦμα, τοὺς λογισμούς, τὴν ψυχὴ μας καὶ ὅσα μᾶς συνδέουν μὲ τὸ Ἕν. Νὰ φροντίσουμε ὅσα ἔχουμε. Ψυχή, σῶμα, οἰκογένειες, περιβάλλον, πατρίδα.

 Ἰδοὺ τὸ μέγα στοίχημα τῆς νέας χρονιᾶς, τῶν παρελθουσῶν καὶ ὅσων θὰ ἀκολουθήσουμε μὲ ἐμᾶς παρόντες καὶ παροῦσες: βελτίωση ὅσων μᾶς δόθηκαν. Ἐκμετάλλευση στὸ ἔπακρο τῆς δωρεᾶς.

Γιὰ ἐσᾶς καὶ τοὺς οἰκείους σας εὔχομαι τὸ 2022 ὅ,τι καλύτερο: Ὑγεία, οἰκογενειακὴ εὐτυχία, τύχη καὶ φώτιση Κυρίου.

Γιὰ τὸ κοινὸ μας σπίτι, τὴν Ἑλλάδα μας, ἡ εὐχὴ μου εἶναι ἡ προτροπὴ τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια, ὅπως τὴν διατύπωσε στὴ συζήτηση τοῦ μὲ τὸν Γεώργιο Μαυρομιχάλη, στὴν Αἴγινα τὸ 1828: «Ἡ νίκη θὰ εἶναι δικὴ μας, ἂν βασιλεύει τὴν καρδίαν μας, θεὸς ζηλότυπος, μόνο τὸ αἴσθημα τὸ Ἑλληνικό∙ ὁ φιλήκοος τῶν ξένων εἶναι προδότης».

Καλὴ χρονιά!

Δεν υπάρχουν σχόλια: