Σάββατο, Ιουλίου 22, 2006

ΟΙ 20 ΤΥΧΕΡΟΙ ΤΟΥ... ΜΑΚΕΤΟΥ

21 Ιουλίου κληρώσαμε 20 "Μακέτα". Ιδού οι δικαιούχοι!

1. Νίκος Σταθόπουλος
2. Θωμάς Λαντούρης
3. Χρήστος Μπατζίνας
4. Μαριάνθη Καθαροπούλου
5. Μαρία Ελευθερίου
6. Χρησηίδα Τριανταφύλλου
7. Θόδωρος Μαχαίρας
8. Αντωνόπουλος Θεόφιλος
9. Πάρις Παπαμπέης
10. Διακοσταυριανός Νίκος
11. Αθανάσιος Μπίλης
12. Ειρήνη Κάραλη
13. Κοκκινάκη Ειρήνη
14. Αντώνης Γαρδέλης
15. Λεωνίδας Μπουσιώτης
16. Μαρία Χριστοφόρου
17. Βλαχάκης Σταύρος
18. Στάβαρης Γεράσιμος
19. Εμμανουηλίδης Γιώργος
20. Κυρ. Λαγωνίκας

Κυριακή, Ιουλίου 02, 2006

Οίνος Τετράμυθος - Οι Τυχεροί

Ιδού οι πρώτοι που κερδίζουν από ένα μπουκαλάκι με οίνο "Τετράμυθο" - προσφορά του Μέγα Μάγιστρου της Μαγειρικής κ. Γιάννη Γκελντή.


Όσοι διαβάσετε δις (ή τρις) το όνομά σας, άλλες τόσες φιάλες δικαιούστε...

Ειδική Προνομιούχος Κατηγορία: Φατσέας Ιάκωβος
Κερδίζει ένα σετάκι με 6 φιάλες.

Απλές Συμμετοχές

1. EΛENH ΘEMEΛH
2. ΠOΛITOY ANΔPIANNA
3. EΛEYΘEPAKHΣ ΠANAΓIΩTHΣ
4. ΓIANAKOΠOYΛOY MAPIA
5. ΦIΛIΠΠAIOΣ ΣTAMATIOΣ
6. TZEPETAΣ KΩΣTAΣ
7. XPHΣTIΔH IΩANNA
8. KOYΣOYPHΣ ΣTAMATHΣ
9. ANΔPEAΣ ΠEPAKHΣ
10. ΣOΦIA YΦANTH
11. ANNA ΣTAMEΛOY
12. ΣOΦIA YΦANTH
13. AΠOΣTOΛOΣ HΛIAΣ
14. KAΠETANAKHΣ ΛAMΠPOΣ
15. NIKOΣ KAΛΛIBΡOYΣHΣ
16. EΛEYΘEPAKHΣ ΠANAΓIΩTHΣ
17. NIKOΣ ΠANOYTΣOΠOUΛOΣ
18. XPHΣTIΔH IΩANNA
19. ANNA XAIPETA
20. EΛEYΘEPAKHΣ ΠANAΓIΩTHΣ
21. NIKOΣ ΠANOYTΣOΠOUΛOΣ
22. ΓIΩPΓOΣ ΠAΠAΔHMHTPIOY
23. TZOΛΛAΣ ΣTEΦANOΣ
24. AΓΓEΛIKH ANOYΣH
25. ANNA ΣTAMEΛOY
26. MΠOYPΛAKOY EIPHNH
27. NIKOΣ ΠANOUTΣOΠOUΛOΣ
28. ANAΣTAΣAKHΣ ΔHMHTPHΣ
29. KAMΠOYPAΣ MIXAΛHΣ
30. BAΛENTINH BΛAXOΠOYΛOY
31. KPOMΛIΔOY APTEMH
32. AΛEΞANΔPOΣ ΦΩKIΔHΣ
33. AΓΓEΛIKH ANOYΣH
34. TAΣOΣ YΨHΛANTHΣ
35. KPOMΛIΔOY APTEMH
36. EΛENH ΠETPOΠOYΛOY
37. KΩΛETTAΣ ΦΩTHΣ
38. BEIZI ΓKENTIAN.
39. ΓAPΔEΛHΣ ANTΩNHΣ
40. BΛAXOΠOYΛOY BAΛENTINH
41. XPHΣTIΔH IΩANNA
42. EΦH XAXOYΛH
43. ΣIΔEΡHΣ ΠETΡOΣ.
44. XIONIΔHS ΓIΩΡΓOS.
45. PENTZHΣ MAPKOΣ
46. ΡOYΣTEMHΣ ΠANAΓIΩTHΣ
47. KATIA KOYΛOYPIΔH
48. TZOΛΛAΣ ΣTEΦANOΣ
49. MΠEΣHΣ ΓEΩPΓIOΣ
50. KAIMATZOΓΛOY NIKOΣ
51. NIKH ZAKKA ΓKEΛNTH
52. KATIA KOYΛOYPIΔH
53. ΓPHΓOPHΣ ΦIΛOΣ
54. ΓIΩPΓOΣ TΣAΞIPΛHΣ
55. KOTZA AΣTEPHΣ
56. ΓIANNHΣ MAPMAPAΣ
57. HPAKΛHΣ EΞAPXOΠOYΛOΣ
58. ΣTAMATOΠOYΛOΣ ΓIΩPΓOΣ
59. XANIΔOY KATEPINA
60. BAΣIΛEIAΔHΣ ΔHMHTPIOΣ
61. IΩANNHΣ IΩANNΓΩANNIΔHΣ
62. ANΔPEAΣ TΣAMΠAΣHΣ
63. KAMAPH BOYΛA
64. ΓIΩΡΓOΣ ΠETΡOΠOYΛOΣ
65. NIKOΣ NIKOΛAOY
66. XEIMΩNAKOY BAΣIΛIKH
67. KATΣANAKH ΔIONUΣLA
68. MIX KOIΛIAPHΣ
69. ANΔPEAΣ ΠEPAKHΣ
70. KATΣANAKH ΔION
71. POΔIAΣ NEKTAPIOΣ
72. ANΔPEAΣ ΠEPAKHΣ
73. MΠEΣHΣ ΓEΩPΓIOΣ
74. OΛY ΣΦAKIANAKH
75. ΠAΡAΣKEYAΣ E. MEΡTZANHΣ
76. ΣIEBAΣ XPHΣTOΣ
77. ΘOΔΩPOΣ ΠAΠAΓEΩPΓIOY
78. NIKOΣ NIKOΛAOY
79. TZEPETAΣ KΩΣTAΣ
80. ΠOYΛHΣ NIKOΣ
81. KOPABOY POYΛA
82. TAΣOΣ ΦAΣOUΛHΣ
83. POΔIAΣ NEKTAPIOΣ
84. ΓIANNHΣ TZIΩΛHΣ.
85. EΛENH ΦATOYPOY
86. PANOS SCHAEFER
87. MOΔEAΣ MANOΣ
88. KAPYΩTOY ΔHMHTPA
89. ΔHMHTPIOΣ ΓIANNAKOΠOYΛOΣ
90. ΔEONAΣ KΩΣTAΣ
91. BAΛENTINH BΛAXOΠOYΛOY
92. XAPHΣ ΣINANOΓΛOY
93. ΓIΩΡΓOΣ ΠETΡOΠOYΛOΣ
94. ΣOIΛEMEZIΔHΣ KYPIAKOΣ
95. BAΣIΛEIAΔHΣ ΔHMHTPIOΣ
96. NIKOΣ NIKOΛAOY
97. MIXAΛHΣ KOYNAΔHΣ
98. BOYΛTΣOΣ ΣΠYPOΣ
99. AMAΛIA Σ TAYPINIΔOY
100. KΩΛETTAΣ ΦΩTIOΣ