Παρασκευή, Ιουλίου 29, 2016

Θεία Δίκη

Ὑπενθυμίζεται ὅτι λίγες ἡμέρες ἔπειτα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ βλέπετε στὸ βίντεο, τὸν ἰμάμη νὰ καλεῖ σὲ προσευχὴ γιὰ τὸ ραμαζάνι μέσα στὴν Ἅγια Σοφιά, ξεκίνησε ἡ κάθοδος τῆς Τουρκίας στὸν Άδη τῆς Ἱστορίας.

Τρίτη, Ιουλίου 26, 2016

Τό δόγμα τοῦ Μηχανικοῦ

Ἡ στρατιωτικὴ τέχνη μπορεῖ νὰ διδάξει τους ἀνθρώπους νὰ μὴν κάνουν την περίοδο της εἰρήνης χειρότερη ἀπὸ τον πόλεμο.

Στὸ μαγευτικὸ Ναύπλιο βρίσκεται το ΚΕΜΧ (Κέντρο Ἐκπαίδευσης Μηχανικοῦ). Ἐκεῖ οἱ νεοσύλλεκτοι ἐκπαιδεύονται εἴτε ὡς σκαπανεῖς εἴτε ὡς ὁδηγοί. Οἱ ὁδηγοὶ εἶναι γνωστὸ τὶ κάνουν. Οἱ σκαπανεῖς ἀσχολοῦνται μὲ τὴν θέση καὶ ἄρση κωλυμάτων. Δηλαδή, ὅπου το ἡμέτερο στράτευμα ἔχει πρόβλημα πρόσβασης σὲ περιοχὴ (γκρεμισμένη γέφυρα, ναρκοπέδιο, φράκτης μὲ συρματόπλεγμα κ.ά.) το Ὅπλο τοῦ Μηχανικοῦ ἀναλαμβάνει νὰ ἀνοίξει δρόμο. Ὅπου το ἀντίπαλο στράτευμα μπορεῖ νὰ βρεῖ δίοδο γιὰ νὰ περάσει, το ἡμέτερο Μηχανικὸ ἀναλαμβάνει νὰ

Δευτέρα, Ιουλίου 25, 2016

Πίθηκοι ἀντιγράφουν, ὑποβολεῖς πλουτίζουν


Το ἄγαλμα τοῦ Ἀπολλωνίου Τυανέως ἐκτίθεται στὸ
ἀρχαιολογικὸ μουσεῖο τοῦ Ἡρακλείου Κρήτης.
 
«Τὸ δένδρον πέπερις φύεται ἐδῶ εἰς ἀπόκρημνα μέρη, ὅπου δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ φθάσουν οἱ ἄνθρωποι· οἱ πίθηκοι ὅμως, οἱ ὁποῖοι ἄφθονοι διαιτῶνται ἐκεῖ 'ἐν μυχοῖς τοῦ ὄρους' τίθενται εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸν ἑξῆς ἔξυπνον τρόπον: Ἀπὸ ὅσα δένδρα φθάνουν, οἱ Ἰνδοὶ κόπτουν μερικοὺς βοστρύχους μὲ καρπὸν καί, ἀφοῦ καθαρίσουν ἕνα μέρος σὰν ἁλώνι γύρω ἀπὸ τὰ δένδρα, ἀπορρίπτουν ἐκεῖ ἐνδεικτικῶς τὸν καρπὸν ὡς ἄχρηστον δῆθεν καὶ ἀπομακρύνονται. Οἱ πίθηκοι τὰ βλέπουν ὅλα ἀπὸ ψηλὰ καί... πιθηκίζουν τὸν ἄνθρωπον. Ἀναβαίνουν δηλαδὴ ἀμέσως εἰς τὰ δένδρα καὶ μιμούμενοι ἀκριβῶς τὰς κινήσεις τῶν ἀνθρώπων γεμίζουν τὰ ἁλώνια μὲ βοστρύχους καρποῦ. Καὶ οἱ ἄνθρωποι τῆς περιοχῆς εὐγνωμονοῦντες προστατεύουσι τοὺς πιθήκους ἀπὸ τοὺς λέοντας». 
Κ. Σ. Κιτρινιάρη «Ἀπολλώνιος Τυανεὺς– Ἄνθρωπος ἤ Δαίμων, Μάγος ἤ Μύστης», ἐκδόσεις Νέα Θέσις, σελ. 25


Tὸ ἐξώφυλλο τοῦ βιβλίου γιὰ
τὸν Ἀπολλώνιο Τυανέα.
Ὁ Ἀπολλώνιος Τυανεὺς (περ. 15– 100 μ.Χ.) εἶναι μία προσωπικότητα, ἡ ὁποία σκιαγραφεῖται ἱστορικὰ μὲ τὰ χρώματα ποὺ ταιριάζουν στὴν σπανιότητα τῶν ποιοτήτων της. Ὁ χρωστήρας τῶν συγγραφέων καὶ τῶν μελετητῶν, γιὰ νὰ ἀποδώσει τὴ μορφὴ τοῦ Ἀπολλωνείου Τυανέως, τὴ μία βουτάει στὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἄλλη στὸν θρῦλο. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἀντίστοιχο μὲ ἐκεῖνο ποὺ προκαλοῦσε στοὺς μαθητὲς καὶ ἀκροατὲς του ἡ συναναστροφὴ μὲ τὸν πυθαγόρειο φιλόσοφο: δέος, ἔξαψη, θαυμασμὸ καὶ περιέργεια. Ὁ Ἀπολλώνιος ποὺ γεννήθηκε στὰ Τύανα τῆς Καππαδοκίας καὶ περιπλανήθηκε σχεδὸν σ' ὁλόκληρο τὸν μέχρι τότε πολιτισμένο κόσμο ἔζησε τὸν πρῶτο αἰῶνα μ.Χ., σκόρπισε μὲ ἑλληνικὸ φῶς τὰ σκότη, ὅπου κι ἂν τὰ βρῆκε, καὶ μετέφερε πίσω, στὸ ἐθνικὸ κέντρο, γνώσεις καὶ πολύτιμα θραύσματα ἀπὸ τὸν σπασμένο καθρέφτη τῆς μίας, μοναδικῆς, καθολικῆς ἐπιστήμης: τῆς φιλοσοφίας. 
Τὸ πρῶτο μέρος τοῦ ἔργου τοῦ Κ. Σ. Κιτρινιάρη ἀφιερώνεται στὴν ἀφήγηση τοῦ Φιλοστράτου (περ. 170 - 250μ.Χ.) γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ Ἀπολλωνίου Τυανέως. Ἐκεῖ διαβάζουμε καὶ γιὰ τὸ πέρασμὰ του ἀπὸ τὴν Ἰνδία, ὅπου οἱ ἄνθρωποι εἶχαν βρεῖ ἕναν εὐφυῆ τρόπο νὰ

Κυριακή, Ιουλίου 17, 2016

ΠΕΡΙ ΑΣΥΛΟΥ

Ἐννοεῖται ὅτι πρέπει νά χορηγεῖται ἄσυλο σὲ ὅλους ὅσοι κινδυνεύουν μὲ θανατικὴ ποινὴ ἂν τοὺς παραδώσουμε στοὺς διῶκτες τους. Οἱ Τοῦρκοι ἀξιωματικοὶ δικαιοῦνται ἄσυλο. Δυσάρεστη ἡ ἔκπληξη ἀπὸ τὴν ἐκκωφαντικὴ σιωπὴ τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τῆς ΕΣΗΕΑ, τῶν... ἀνθρωπιστικῶν ὀργανώσεων, τοῦ ΔΣΑ καὶ ἄλλλων πολλῶν φορέων. Ντροπὴ!

Σάββατο, Ιουλίου 16, 2016

Τετάρτη, Ιουλίου 13, 2016

Τερματικός σταθμός Ταῦρος


Ἀθήνα 2016. ΗΣΑΠ. Σὲ συρμοὺς καὶ σταθμοὺς ἀνακοινώνεται ἡ αὐτοχειρία ἀκόμα ἑνὸς συμπολίτη μας.

Ὥρα 12:40. Στὸ βαγόνι ἀκούγεται: «Λόγω αὐτοκτονίας ὁ συρμὸς θὰ ἔχει τελικὸ προορισμὸ τὸν σταθμὸ του Ταύρου». Ὁ τόνος της ὁμιλίας ὅσων κάνουν την ἀνακοίνωση εἶναι στεγνός, ἄτονος καὶ βαριεστημένος. Λὲς καὶ το ζήτημα ἀφορᾶ μηχανικὴ βλάβη ἤ στάση ἐργασίας. Μερικοὶ ἐπιβάτες δυσφοροῦν. Ἄλλοι σιωποῦν καὶ ἀπὸ το κενὸ βλέμμα της ἀπόλυτης ἀφαίρεσης καὶ διάχυσης της προσοχῆς σ' ἕνα σωρὸ ἀπὸ μικρὲς καὶ μεγάλες ἔγνοιες καταλαβαίνεις ὅτι δὲν ἔχουν συνειδητοποιήσει τὶ ἄκουσαν.

Ἐπιβιώνουν ἐπειδὴ ζοῦν μηχανικά. Μόλις ποὺ καταλαβαίνουν, ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρόν, τὶ συμβαίνει γύρω τους. Εἴτε καλὸ εἶναι αὐτὸ εἴτε δυσάρεστο, τοὺς

Δευτέρα, Ιουλίου 04, 2016

Ὁ Τζέφερσον καί ἡ ἑλληνική φυλή

Μαγικὴ Σφαῖρα τοῦ 2ου-3ου αἰῶνα μ.Χ. Ἐκτίθεται στὸ Μουσεῖο τῆς Ἀκρόπολης. Βρέθηκε κοντὰ στὸ θέατρο τοῦ Διονύσου. Ἡ ἐγχάρακτη εἰκόνα μὲ τὸν θεὸ Ἥλιο ποὺ φοράει τὸ στέμμα μὲ τὶς ἑπτὰ ἀκτῖνες καὶ κρατάει θύρσο παραπέμπει στὸ Ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας ποὺ κοσμεῖ τὸν λιμένα τῆς πόλεως τῆς Νέας Υόρκης. Φωτογραφία τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Τζέφερσον πρὸς τὸν Κοραή. Ἀριστερὰ: Τόμας Τζέφερσον, δεξιὰ: Ἀδαμάντιος Κοραὴς

«Μοντιτσέλλο, 31 Ὀκτωβρίου 1823
Ἀγαπητὲ κύριε, προσφάτως ἔλαβα τὴν ἐπιστολὴ σας τῆς 10ης Ἰουλίου. Ἀναπολῶ μὲ εὐχαρίστηση τὴν εὐκαὶρία ποὺ μοῦ δόθηκε νὰ σᾶς γνωρίσω στὸ Παρίσι, χάρη στὴν καλοσύνη τοῦ κ. Paradise. Καὶ οἱ ἐξαιρετικὲς ἐκδόσεις τῶν κλασσικῶν συγγραφέων τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν ἀναγγέλλονται ἀπὸ ἐσᾶς, οὐδέποτε μὲ ἄφησαν νὰ ξεχάσω τὴν ἀνάμνηση αὐτῆς τῆς γνωριμίας. Μέχρι τὴ στιγμὴ ποῦ ἔλαβα τὰ "Ἠθικὰ" τοῦ Ἀριστὸτέλους καὶ τὸν "Στρατηγικὸ" τοῦ Ονησάνδρου, ποὺ εἴχατε τὴν εὐγένεια νὰ μοῦ ἀποστείλετε καὶ γιὰ τὰ ὁποία σᾶς παρακαλῶ νὰ δεχθεῖτε τὶς εὐχαριστίες μου, εἶχα δεῖ μόνον τὴν ἔκδοση τῶν "Βίων" τοῦ Πλουτάρχου ἀπὸ ἐσᾶς. Τοὺς ἀνέγνωσα καὶ ὠφελήθηκα πολὺ ἀπὸ τὰ ἀξιόλογα σχόλιὰ σας, ἐπιπλέον πιστεύω ὅτι μὲ τὴ βοήθεια μερικῶν λέξεων ἀπὸ ἕνα λεξικὸ τῆς νέας ἑλληνικῆς θὰ μποροῦσα νὰ διαβάσω καὶ τούς πατριωτικούς σας λόγους πρὸς τοὺς συμπατριῶτες σας.

Ἀσφαλῶς ἔχετε ξεκινήσει σωστὰ νὰ τοὺς προετοιμάζετε γιὰ τὸν μεγάλο σκοπὸ γιὰ τὸν ὁποῖο ἀγωνίζονται τώρα, ἐξυψώνοντας δηλαδὴ τὸ μορφωτικὸ τοὺς ἐπίπεδο καὶ καθιστώντας τοὺς ἱκανοὺς νὰ αὐτοδιοικηθοῦν. Γι' αὐτὴ σας τὴν προσπάθεια θὰ σᾶς ὀφείλουν αἰώνιες τιμές.
Τίποτε δὲν παρέχει περισσότερες πιθανότητες γιὰ τὴν προαγωγὴ τοῦ ἀντικειμενικοῦ αὐτοῦ σκοποῦ ἀπὸ μία μελέτη τῶν λαμπρῶν προτύπων τῆς ἐπιστήμης ποῦ ἄφησαν ὡς κληρονομιὰ οἱ προγονοὶ σας. Σε αὐτοὺς ὅλοι ἐμεῖς ὀφείλουμε

Κυριακή, Ιουλίου 03, 2016

ΕΡΤ ΓΙΑΒΡΟΥΜ ΕΡΤ ΚΟΥΖΟΥΜ

Ἄν ἤμουν τοῦρκος καὶ δῆ κεμαλικὸς θὰ ἤμουν ὑπερήφανος γιὰ τὴν ΕΡΤ. Τώρα στὴν ΕΡΤ1 δείχνει ντοκιμαντὲρ γιὰ τὴν Γαλατᾶ Σαράι καὶ τὴν Φενὲρ Μπαχτσέ, τὶς δύο παραδοσιακὰ ἀντίπαλες ποδοσφαιρικὲς ὁμάδες, τῶν ὁποίων οἱ ὀπαδοὶ ἐρίζουν καὶ γιὰ τὸ ποιά ἐκ τῶν δύο συμπαθοῦσε ὁ Κεμάλ. Ἔτι δέ, οἱ ἀναφορὲς τοῦ ντοκιμαντὲρ γιὰ τὸν "Πόλεμο τῆς Ἀνεξαρτησίας" καὶ τὴν ἐκδίωξη τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ

James Douglas "Jim" Morrison (8 Δεκεμβρίου 1943 – 3 Ιουλίου 1971)