Σάββατο, Απριλίου 30, 2016

Ψηφίζουμε Φῶς

Εἴμαστε ὁ μόνος λαὸς στὸν κόσμο, τὸ μόνο ἔθνος που ὑποδέχεται φῶς μὲ τιμὲς ἀρχηγοῦ κράτους. Κι ὑπάρχουν ὁρισμένοι ἀθεράπευτα χθόνιοι ποῦ δὲν καταλαβαίνουν τὶ εἴδους συμβολισμὸς καὶ οὐσία εἶναι τοῦτο. Νὰ ξαμαμετρήσουν τὰ μετρητὰ τούς, νὰ ζυγίσουν τὰ κιλὰ τούς, νὰ κοιτάξουν κάτω καὶ νὰ εὐφρανθοῦν. Ἐμεῖς, οἱ ἄλλοι, θὰ ἀναγνωρίζουμε ὅτι ἀρχηγὸς μας εἶναι τὸ ἀνέσπερον Φῶς. Χρόνια πολλὰ σὲ ὅλους. Ὁ Χριστὸς μαζὶ μας.

Τό ἀνίκητο ἑλληνικό ὅπλο

«Ὁ Ἰησοῦς βαδίζων ἐπὶ τῶν ὑδάτων». Πίνακας τοῦ γερμανικῆς καταγωγῆς Ρώσου ζωγράφου Julius Sergius Klever (1850-1924). 

«Ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα, καὶ ἀπέστειλαν ὑπηρέτας οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα πιάσωσιν αὐτόν. Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς· ἔτι μικρὸν χρόνον μεθ' ὑμῶν εἰμι καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με. Ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετε· καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. Εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς· ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι, ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας; Τίς ἐστιν οὗτος ὁ λόγος ὃν εἶπε, ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετε, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;»

«Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἐρμηνείας», ὑπό Παν. Ν. Τρεμπέλα, Τὸ Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, κεφ. ζ' 32-36, ἐκδόσεις τῆς ἀδελφότητος θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», σελ. 404


Σε ἐλεύθερη ἀπόδοση τὸ εἰσαγωγικὸ κείμενο ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ἄκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τὸν ὄχλο νὰ κρυφομιλάει γιὰ Ἐκείνον καὶ ἔστειλαν ὑπηρέτες οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ ἀρχιερεῖς γιὰ νὰ Τὸν συλλάβουν. Εἶπε λοιπὸν ὁ Ἰησοῦς: γιὰ λίγο ἀκόμη θὰ βρίσκομαι μαζὶ σας. Θὰ πάω σ’ ἐκεῖνον ποὺ

Δευτέρα, Απριλίου 18, 2016

Τό πολεμικό ἄγγελμα τῆς ποίησης

Ἐζυγίσανε τὴ χαρὰ μου καὶ τὴ βρήκανε, λέει, μικρὴ
καὶ τὴν πατήσανε χάμου σὰν ἔντομο.
Τὴ χαρὰ μου χάμου πατήσανε καὶ στὴν πέτρα μέσα τὴν κλείσανε
καὶ στερνὰ τὴν πέτρα μοῦ ἀφήσανε,
τρομερὴ ζωγραφιὰ μου.
Με πελέκι βαρὺ τὴ χτυποῦν, μὲ σκαρπέλο σκληρὸ τὴν τρυποῦν,
μὲ καλέμι πικρὸ τὴ χαράζουν, τὴν πέτρα μου.
Κι ὅσο τρώει τὴν ὕλη ὁ καιρός,τόσo βγαίνει πιὸ καθαρὸς
ὁ χρησμὸς ἀπ' τὴν ὄψη μου:

ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΝEKPΩN ΝΑ ΦΟΒΑΣΤΕ 
ΚΑΙ ΤΩN ΒΡAXΩΝ Τ' ΑΓΑΛΜΑΤΑ!

Ὀδυσσέας Ἐλύτης, «Ποίηση», «Το Ἄξιον Ἐστί», κεφ. «Ἡ Πορεία πρὸς τὸ Μέτωπο», σελ. 140, ἐκδόσεις Ἴκαρος


Τὸ βασικὸ μήνυμα που μπορεῖ νὰ κομίσει κάθε ποιητὴς ἀπὸ τὶς σφαῖρες στὶς ὁποῖες προσεγγίζει τὸ λογιστικὸ μέρος τῆς ψυχῆς του εἶναι μία λέξη: Πόλεμος. Ἐναντίον ὅλων. Τοῦ ἐσωτερικοῦ ἐχθροῦ. Τοῦ ἐξωτερικοῦ. Τῆς παρακμῆς. Τοῦ ἐφησυχασμοῦ. Τῆς παράδοσης στὸν ἀργὸ θάνατο τῆς νωθρότητας. Τῆς προδοσίας τῆς πατρίδας. Τῆς διαφθορὰς τῶν λέξεων. Ὁ πόλεμος εἶναι

Σάββατο, Απριλίου 16, 2016

ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΑ ΠΟΛΑΤΙΔΗ

Καλῶς νὰ ὁδεύσεις στὰ πεδία τῆς ἄφθαρτης ἀρετῆς καὶ τῶν τέλειων ἰδεῶν συναγωνιστή. Οἱ εκθεωμένοι προπάτορες σὲ ἀναμένουν. Μέμνησο πιεῖν ψυχρὸν ὕδωρ προρρέον τῆς Μνημοσύνης ἀπὸ λίμνης.

Pecunia pecuniae pecuniae pecuniam pecunia pecunia

Ὁ Ποντίφηκας νὰ ἀφήσει τὰ χαμόγελα, τὶς γλυκερὲς κλάψες καὶ τοὺς θεατρινισμοὺς καὶ νὰ ζητήσει ἕνα μεγάλο συγγνώμη γιὰ τὸ πλιάτσικο τοῦ 1204, ὅπου οἱ μπράβοι του οἱ σταυροφόροι τῆς Δ΄ σταυροφορίας ρήμαξαν τὴν Βασιλεύουσα καὶ νὰ μᾶς γυρίσει τὰ συγγράμματα, τὰ ἔργα τέχνης καὶ τὰ χρυσάφια μας πίσω. Τ' ἄλλα τὰ ἀκοῦμε βερεσὲ - τοὐλάχιστον ὅσοι δὲν ἀνήκουμε στὴν συμπαθή τάξη τῶν αὐστραλοπιθήκων.


Παρασκευή, Απριλίου 15, 2016

Ὁ Χίτλερ ἦταν ὀφσάιντ

Ὑπάρχει μία διεθνὴς παράγκα ποῦ ἐπιτρέπει σὲ ἀμαρκάριστους ἀστυνομικοὺς νὰ μπουκάρουν σὲ ξένες χῶρες καὶ νά... σκοράρουν

Ἡ εἴδηση εἶναι ὅτι ὁ SYRIZA ἔχει ἕνα ὄργανο ποῦ λέγεται «Συντονιστικὸ γιὰ τὸ Προσφυγικό». Ἐκπρόσωπος τοῦ ὀργάνου, ὁ Γιῶργος Κυρίτσης, τὸν ὁποῖον βάζουμε δι' ὀλίγον στὸν μούσκιο καὶ θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ ἐκείνον λίγες λέξεις ἀργότερα. Εἰκαζόταν (μέχρι νὰ ανακαλυφθεὶ τὸ μυστηριῶδες ὄργανο τουSYRIZA) ὅτι τὸ μόνο ἀξεσουὰρ ποὺ διέθεσε αὐτὸ τὸ κόμμα γιὰ τὸ Προσφυγικὸ ἦταν ἐκεῖνο τῆς Χριστοδουλοπούλου - τὸ γνωστὸ σὲ ὅλους φουσκωτό, που τρύπαγε στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴ συνέχεια γινότανε κάτι σὰν...

Τρίτη, Απριλίου 12, 2016

The art of making art


Ἰδού καί κάτι το ὡραιότατον. Δόξα καί τιμή στήν ὀμορφιά πάσης φύσεως καὶ ἐποχῆς!

Δευτέρα, Απριλίου 04, 2016

Ὁδηγός ἀποφυγῆς μνημονίων

«Τα ἐπώδυνα μέτρα δὲν μποροῦσαν νὰ εἶχαν αποφευχθεῖ. Ἡ Ἑλλάδα ἦταν το πειραματόζωο». Γιῶργος Παπανδρέου στὸ Time, Μάιος 2012. 

Διαπίστωση πρώτη καὶ βασικὴ: Ἄν δὲν ἔφευγε ὁ βασανιστὴς ζώων Γιαν Φαμπρ ἀπὸ την καλλιτεχνικὴ διεύθυνση του Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν, πιθανότατα θὰ μας φοροῦσαν Μνημόνια γιὰ την ἑπόμενη χιλιετία, περασμένα σὲ κορδέλα χαβανέζικου τύπου - ἀπὸ τον λαιμὸ μέχρι τους ἀστραγάλους. 
Ἡ ὑπόθεσή του καὶ ἡ ἔνταση του φτυσίματος που ἔριξε σὲ ὅλους τους Ἕλληνες σίγουρα ἀποτέλεσε ἀντικείμενο παρατήρησης καὶ μελέτης ὁρισμένων «Ἐπικυρίαρχων». Αὐτοί, ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν σφυγμομετροῦν κοινωνίες, κράτη καὶ δυνάμεις που ἀναπτύσσονται ἐντὸς των χωρῶν, ἔχοντας ὡς ἐργαλεῖα ἀνάλυσης των δεδομένων...

Κυριακή, Απριλίου 03, 2016

Το ἔθνος ὑπάρχει παντοῦ καί πάντα

Το ὄνειδος τῆς ἀνάθεσης τῆς διεύθυνσης τοῦ Ἑλληνικοῦ Φεστιβὰλ στὸν Βέλγο Γιαν Φαμπρ, καθὼς καὶ ἡ ὑπόσχεσὴ του νὰ «βελγοποιήσει» τὸν θεσμό, ἐξοβελίζοντας τοὺς Ἕλληνες καλλιτέχνες, προβλημάτισαν, πίκραναν καὶ ἐξόργισαν τὴν κοινὴ γνώμη. Ὅμως, αὐτὴ ἡ ἀρνητικὴ ἐξέλιξη ἀποτέλεσε καὶ ἕνα χρήσιμο μάθημα. Πολλοὶ συμπατριῶτες μας, ἔχοντας χτίσει (νοερά καὶ σαθρά) τείχη προστασίας γύρω τούς, εἶχαν τὴν αὐταπάτη ὅτι ἡ ἐθνικὴ ὑπόθεση δὲν τοὺς ἀφορᾶ. Θεωροῦσαν ὅτι, ἐφόσον ἐκεῖνοι εἶναι καλὰ «δικτυωμένοι», δὲν πρόκειται νὰ θιχτοῦν ἀπὸ τὴν καλπάζουσα καὶ πολύπλευρη κρίση.

Ἄλλοι ἐπαφίεντο στὴν ἐπαγγελματικὴ ἐπάρκειὰ τούς, στὴν κοινωνική-ταξική προέλευσὴ τοὺς καὶ τὴ δημοφιλία τούς, καὶ ἦταν πεπεισμένοι ὅτι ἡ φτώχεια, ἡ ἀνεργία, ὁ ὑποβιβασμὸς τοῦ τρόπου ζωῆς καὶ ἡ προσβολὴ τῆς τιμῆς καὶ τῆς ἀξιοπρέπειας ἦταν «ἀσθένειες» ποῦ θὰ ἔπλητταν ἄλλους, πιὸ

Σάββατο, Απριλίου 02, 2016

Παραιτήθηκε ὁ βασανιστὴς γατῶν JanFabre

Ὁ Ἕλληνες δείξαμε τὴν δύναμὴ μας! Ἡ πάνδημη κατακραυγὴ καὶ ἡ κινητοποίηση τῶν καλλιτεχνῶν τοῦ τόπου μας ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ σαδιστικοῦ διπόδου που βασάνιζε γάτες τὸν ὁδήγησαν στὴν παραίτηση. Μπράβο σὲ ὅλους ὅσοι φώναξαν δυνατὰ ἐναντίον τῆς ἐπέλασης τοῦ ἀφελληνισμοῦ!

Κυκλοφορήσαμε! Σήμερα μαζί μέ τήν Espresso!

Καὶ κάτι ὅλως ἐνδιαφέρον ποῦ περιλαμβάνεται στὸ ἔργο: ἡ συνδέση τοῦ πνευματικοῦ τοῦ Πούτιν, τοῦ π. Τύχωνος Σεβκούνοφ μὲ τὶς προφητεῖες γιὰ τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν συντριβή τῶν Τούρκων.

Παρασκευή, Απριλίου 01, 2016

«Οἱ Προφητεῖες τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας»Αὔριο ἡ μεγάλη ἥμερα! Τὸ δεύτερο βιβλίο μου, τὸ ὁποῖο τιτλοφορεῖται «Οἱ Προφητεῖες τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὴν Εὐρώπη καὶ τὸν Κόσμο», μαζί με την ἐφημερίδα Espresso στὰ περίπτερα! Ὅστις βούλεται μοῦ κάνει τὴν μεγάλη τιμὴ καὶ προμηθεύεται τὴν Espresso.