Κυριακή, Ιουλίου 17, 2011

Στρατός, Σκασμός, Σωσμός!

Λόχοοοος... προσοχή! Ο Βαγγέλης Βενιζέλος τείνει να εξελιχθεί σε μόνιμο πανελίστα της στήλης. Άπαντες αντιλαμβάνονται τον λόγο.

Κατεπείγον! Εκ του Αρχηγείου! Ακολουθεί απόσπασμα από την ημερήσια διαταγή του Αρχιλοχία του εκστρατευτικού σώματος των δανείων δυνάμεων Ευάγγελου Βενιζέλου, όπως ακριβώς εξεφωνήθη εις το Κοινοβούλιον, μετά των απαραιτήτων διευκρινήσεων. Η γλώσσα είναι δημοτικοκαθαρεύουσα, κατά τα λαμπρά ειωθότα των καθεστώτων που αδειάζουν την Βουλήν από βουλευτάς και την γιομίζουν με συμβουλευτικάς επιτροπάς. Και είπεν ο Αρχιλοχίας: «Ο όρος 'selective default' δεν πρέπει να μεταφράζεται στα ελληνικά κατά τρόπο ο οποίος είναι το λιγότερο δημαγωγικός και ανεύθυνος. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος χρεοκοπίας, καμία απειλή χρεοκοπίας». Ο στρατιωτικός ηγήτωρ δεν εννοεί ότι ο όρος «selective default» δεν πρέπει να μεταφράζεται καθόλου. Διατάσσει όπως οι χειριστές των λέξεων, κατόπιν εγκρίσεως από τον πασόκο υπηρεσίας οφείλουν να αξιοποιούν άλλες ελληνικές λέξεις (αντί της «χρεοκοπίας») που φαντάζουν ωραίες εις τους αναγνώστας. Όπου στην αγγλικήν υφίσταται «default» θα αποδίδεται με κάποια από τις κάτοθι λέξεις: «ροδοπέταλα, έρως, μητρότητα, περιβάλλον, αμμουδιά, βελούδινος, παστίτσιο, ευρύστερνος, ανέφελον, χαμόγελο, αισθησιακή, μπριάμ». Η χρήση της λέξεως «χρεοκοπία» θα τιμωρείται με χιλιετή κάθειρξη, στέρηση βαθμού και υπαγωγή σε ΦΠΑ της τάξεως του 101%.

Άσκηση – άσκηση!

Η μονομελής ομάς των πεφωτισμένων αξιωματικών (ήτοι ο Βενιζέλος) που με την στιβαρά, σοσιαλιστική χείρα της σώζει την πεφιλημένη πατρίδα από βεβαίαν καταστροφήν συνέχισε: «Δεν θα παίζει κανείς με τις λέξεις, με την αγωνία των πολιτών και με το μέλλον του έθνους». Ο χαρισματικός υπαξιωματικός με την προαναφερθείσαν αποστροφήν του επιθυμεί να δηλώσει ότι μόνο εκείνος μπορεί να παίζει με το μέλλον του έθνους. Αν παίξουν κι άλλοι, το μέλλον θα χαλάσει και δεν μένει δίπλα σε Τζάμπο για να αγοράσει άλλο παίγνιον ταχέως.
Επίσης είπε: «Και κυρίως δεν δικαιούται να παίζει με τις λέξεις κάποιος υπεύθυνος θεσμικός παράγοντας και αυτό αφορά όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, πρωτίστως την Αξιωματική Αντιπολίτευση και τον Αρχηγό της. Καλώ την Αντιπολίτευση να στηρίξει την Κυβέρνηση και να ακολουθεί με στρατιωτική πειθαρχία αυτά που λέμε, γιατί οι χειρισμοί πρέπει να είναι εθνικοί και αποτελεσματικοί». Όπερ μεθερμηνευόμενον ότι αντί να κάνουν δεξιοί, μπολσεβίκοι και συριζιάνοι το σταυρό τους (όσοι πιστεύουν) που το καθεστώς τούς επιτρέπει να ζουν, έχουν τα μούτρα να διαφωνούν κιόλας! Η επιβληθείσα κατάστασις, διά του αρχιλοχίου Βενιζέλου, τονίζει ότι καθ' άπασαν την επικράτειαν επιτρέπεται η διατύπωσις προσωπικών απόψεων (αρκεί να συμφωνούν με τας κυβερνητικάς).

Π. Λιάκος

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Δημοκρατία», 16/7/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: