Σάββατο, Σεπτεμβρίου 14, 2013

ΗΕΑ ΗΘΣ

Σαν σήμερα το 1814 ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία.
"Εστοχάστηκα και στέργω".

Δεν υπάρχουν σχόλια: