Τρίτη, Σεπτεμβρίου 10, 2013

Poet small for sins skyhigh tall

Remember, remember, PASOK glows like ember / perishing in flames, taking its blames. / It cannot survive, in hell it will dive.

Δεν υπάρχουν σχόλια: