Τρίτη, Μαΐου 17, 2016

Ἀπό τήν πολιτική στήν πολυλογία«Θύελλα! Ὁ πρώην γ.γ. τῆς ΚΝΕ βαθμολογεῖ τοὺς γαλάζιους βουλευτὲς» ἦταν ὁ τίτλος τοῦ ἄρθρου τῆς «κυριακάτικης δημοκρατίας». Ἡ ἀπίστευτη κι ὅμως ἀληθινὴ εἴδηση ἀφοροῦσε τὸν ρόλο ποὺ θὰ ἀναλάβει στὴ ΔΝ ὁ ἐκλογικὸς ἀναλυτὴς Τάκης Θεοδωρικάκος. Θὰ βαθμολογήσει τὶς ἐμφανίσεις τῶν βουλευτῶν τοῦ κόμματος στὰ media καὶ τὶς ὁμιλίες τους στὴ Βουλή! 

Ὁ… ἀξιολογητὴς τῶν βουλευτῶν, ὅπως ἔγραψε ἡ ἐφημερίδα, εἶναι «ἕνα πάλαι ποτὲ στέλεχος τῆς ΚΝΕ (γενικός γραμματέας τῆς “κόκκινης” νεολαίας τὴν περίοδο 1990-1991) καὶ παλιὸς συνεργάτης τοῦ Κώστα Λαλιώτη (στο ὑπουργεῖο Χωροταξίας ἀλλὰ καὶ διευθυντὴς τοῦ γραφείου Τύπου τοῦ ΠΑΣΟΚ ἐπὶ Σημίτη)».


Ὅσοι ἀντιδροῦν σὲ αὐτὴν τὴν ἐπιλογὴ θυμίζουν ὅτι «ὁ κ. Θεοδωρικάκος μέσω τῆς εταιρίας μετρήσεων ποὺ ἔχει (της GPO) εἶχε σὲ πολλὲς περιπτώσεις στὸ παρελθὸν ἀδειάσει δημοσκοπικὰ τὴ Ν.Δ., ἐνῶ δὲν εἶναι λίγες καὶ οἱ φορὲς ποὺ

ἔχει πέσει ἐντελῶς ἔξω στὶς προβλέψεις του». 

Ὅμως, ὁ ἰδανικὸς σχολιασμὸς γιὰ τὸ φαινόμενο τῆς ὑποχώρησης τῆς πραγματικῆς πολιτικῆς ὡς ἐφαρμογῆς ἰδεῶν ὑπὲρ λαοῦ καὶ ἔθνους καὶ τοῦ ὑποβιβασμοῦ της σ’ ἕνα πλέγμα κούφιων ρητορειῶν ἔχει γίνει ἀπὸ τὸν ἥρωα καὶ μάρτυρα τοῦ νεοελληνικοῦ πατριωτικοῦ κινήματος Ἴωνα Δραγούμη. 


Στο βιβλίο τοῦ μὲ τίτλο «Σταμάτημα», ποῦ ἐπανεκδόθηκε (μαζί μὲ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα ἔργα τοῦ Δραγούμη) ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Νέα Θέσις, διαβάζουμε: 

«Ὅλοι μιλοῦν τώρα, σὰν παπαγάλοι, σὰ μαϊμοῦδες, γιὰ ὅλα τὰ πράγματα, σὰ νὰ τὰ ἤξεραν ὅλα καὶ σὰ νὰ μὴν ὑπάρχη γι’ αὐτοὺς τίποτε κρυμμένο ἢ ἀμφίβολο. Εἶναι τόσο βέβαιοι γι’ αὐτὰ που λένε. Καὶ λοιπόν, καθὼς εἶναι φυσικό, γιὰ νὰ πάρης κάποια ὑπεροχὴ ἀπάνω στοὺς ἀνθρώπους τούτους, τοὺς τόσο ὁμιλητικούς, πρέπει ἐσὺ νὰ εἶσαι, ὄχι καλλίτερός τους, δυνατώτερός τους, πιὸ ἄξιος, ἀλλὰ νὰ μιλῆς καλλίτερα καὶ περισσότερο. Καὶ ἡ σκέψη καὶ ἡ ἐνέργεια ἔχουν καταντήσει ἀγῶνας πολυλογίας. Ὅταν εἶσαι ἀπὸ τοὺς λεγάμενους «ρήτορες» ἐπικρατεῖς, γιατὶ κάνει αἴσθηση ἡ εὐκολία που βγάζεις λόγια ἀπὸ τὸ στόμα σου. Ἐγώ...» 

Ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «δημοκρατία»

Δεν υπάρχουν σχόλια: