Δευτέρα, Νοεμβρίου 28, 2016

Raining Blood


Mankind, in its spiral, rotary motion, as it treads alone on subtle astral paths and unending viscous oceans of time, have to remember what is forgotten and to rediscover what is lost. This song is a key to remembrance. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: