Δευτέρα, Δεκεμβρίου 05, 2016

Ὁ Ὀμπάμα διαβάζει «κυριακάτικη δημοκρατία»;

1: Ὁ Μπαράκ Ομπάμα ἐξετάζει τήν «μαγική σφαίρα» ποῦ ἐκτίθεται στό Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως. 2: Κοντινή λήψη τοῦ αἰνιγματικοῦ ἐκθέματος. 3: Τό δημοσίευμα τῆς «κυριακάτικης δημοκρατίας» τῆς 3ης Ἰουλίου 2016.


Θεμελιώδης ἀρχή τῆς μητέρας τῶν ἐπιστημῶν, τῆς φιλοσοφίας, εἶναι ἡ παρατήρηση. Ὁ ἀπερχόμενος πρόεδρος τῶν ΗΠΑ δείχνει νά εἶναι φιλοσοφημένος ἄνθρωπος καί ἰδιαίτερα... παρατηρητικός. Στην ἐπίσκεψή του στό Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως στάθηκε σέ ἕνα ἔκθεμα γιά τό ὁποῖο ἔχει κάνει ἀναφορά μόνο ἡ ἐφημερίδα μας.

Ὑπενθυμίζεται σχετικά ὅτι σ’ αὐτήν τή στήλη τῆς «κυριακάτικης δημοκρατίας» δημοσιεύτηκε στίς 3/7/2016, μία ἡμέρα πρίν ἀπό τήν ἐθνική ἐπέτειο τῶν ΗΠΑ (ἡ 4ἡ Ἰουλίου ἑορτάζεται ὡς ἡ Μέρα τῆς Ανεξαρτησίας), ἄρθρο πού ἀναφερόταν στήν ἀλληλογραφία τοῦ Ἀδαμάντιου Κοραῆ μέ τόν Τόμας Τζέφερσον, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ τρίτος πρόεδρος τῶν ΗΠΑ καί ὁ βασικός συντάκτης τῆς διακήρυξης τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς σημερινῆς ὑπερδύναμης. Στό ἄρθρο γινόταν λόγος γιά τήν ἐπίδραση πού ἄσκησε ὁ Ἑλληνισμός στήν ἰδεολογία τῆς ἀμερικανικῆς διοίκησης - μιά καί ἡ ἐπιστολή τοῦ Τζέφερσον πρός τόν Κοραῆ ἀποτελεῖ ἀδιάψευστο τεκμήριο τῆς ἀρχαιομάθειας τοῦ «πατέρα» τοῦ ἀμερικανικοῦ ἔθνους καί τοῦ θαυμασμοῦ του γιά τήν ἱστορική κληρονομιά μας. 

Ἀξίζει νά τονιστεῖ ὅτι ὁ Τζέφερσον στήν ἐπιστολή του, πού συντάχθηκε στίς 31 Ὀκτωβρίου 1823, ἔγραφε στόν Κοραῆ ὅτι ἡ ἑλληνική Ἐπανάσταση θά μποροῦσε νά πετύχει τούς σκοπούς της μόνο...
μέσω τῆς μελέτης τῶν προτύπων τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας. Συγκεκριμένα, ἀνέφερε: «Τίποτε δέν παρέχει περισσότερες πιθανότητες γιά τήν προαγωγή τοῦ ἀντικειμενικοῦ αὐτοῦ σκοποῦ ἀπό μία μελέτη τῶν λαμπρῶν προτύπων τῆς ἐπιστήμης ποῦ ἄφησαν ὡς κληρονομιά οἱ προγονοί σας. Σε αὐτούς ὅλοι ἐμεῖς ὀφείλουμε τά φῶτα πού αρχικώς μᾶς ὁδήγησαν γιά νά βγοῦμε ἀπό τό γοτθικό σκοτάδι».

Γιά νά τονιστεῖ ἡ φανερή ἀλλά καί ἡ ἄδηλη, «ὑπόγεια» σχέση τῶν δύο χωρῶν, τῆς Ἑλλάδας καί τῶν ΗΠΑ, στό ἄρθρο τῆς ἐφημερίδας μας δημοσιεύτηκε καί ἡ φωτογραφία ἑνός ἐκθέματος τοῦ Μουσείου τῆς Ἀκροπόλεως πού ἔχει κάνει μεγάλη ἐντύπωση στόν ὑπογράφοντα τό παρόν. Εἶναι μία «μαγική σφαίρα» στήν ὁποία ὑπάρχει ἡ ἐγχάρακτη εἰκόνα μίας μορφῆς ποῦ θυμίζει τό Ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας. Ἡ λεζάντα στό δημοσίευμα τῆς 3ης Ἰουλίου ἦταν ἡ ἀκόλουθη: «Μαγική σφαίρα τοῦ 2ου-3ου αἰώνα μ.Χ. Ἐκτίθεται στό Μουσεῖο τῆς Ἀκρόπολης. Βρέθηκε κοντά στό θέατρο τοῦ Διονύσου. Ἡ ἐγχάρακτη εἰκόνα μέ τόν θεό Ἥλιο, πού φοράει τό στέμμα μέ τίς 7 ἀκτίνες καί κρατάει θύρσο, παραπέμπει στό Ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας ποῦ κοσμεῖ τόν λιμένα τῆς πόλεως τῆς Νέας Υόρκης».

Στις 16 Νοεμβρίου 2016 ὁ κ. Ὀμπάμα ξεναγήθηκε στό Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως ἀπό τόν διευθυντή του κ. Παντερμαλῆ. Στον πρῶτο ὄροφο πῆγε καί στήν πτέρυγα ὅπου ἐπιτρέπεται ἡ φωτογράφιση καί στάθηκε γιά ὥρα στό ἐπίμαχο ἔκθεμα. Ἐξέτασε, ὅπως ἀποδεικνύει ἡ λήψη τοῦ προσωπικοῦ φωτογράφου του, Pete Souza, τή «μαγική σφαίρα» ἀπό κοντά καί ἰδιαίτερα προσεκτικά. Ἡ σύμπτωση τοῦ δημοσιεύματος τῆς «κυριακάτικης δημοκρατίας» στίς 3 Ἰουλίου καί τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ κ. Ομπάμα, ἄν μή τί ἄλλο, εἶναι ἐνδιαφέρουσα.

Ντόναλντ Τραμπ

Γνωρίζοντας, λοιπόν, καί τήν περίπτωση τοῦ Τόμας Τζέφερσον, τήν ἔφεσή του στή μελέτη τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγραφέων καί τήν ἀλληλογραφία του μέ τόν Ἀδαμάντιο Κοραῆ ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ὁ Μπαράκ Ὀμπάμα δέν εἶναι ὁ πρῶτος πρόεδρος τῶν ΗΠΑ πού ἐπηρεάστηκε καθοριστικά ἀπό τήν ἑλληνική σκέψη. Δέν εἶναι καί ὁ τελευταῖος. Ὁ ἐκλεγμένος ἀρχηγός τοῦ ἀμερικανικοῦ κράτους Ντόναλντ Τράμπ στό βιβλίο τοῦ «Πώς νά γίνεις πλούσιος» (Αττικές Ἐκδόσεις, σελ.92) ἀποκαλύπτει, μεταξύ ἄλλων, τά ἀγαπημένα του διαβάσματα καί τόν θαυμασμό πού τρέφει στόν Σωκράτη:

«Ὅταν εἶμαι σπίτι διαβάζω βιβλία - συνήθως βιογραφίες. Κατά καιρούς μ’ ἀρέσει νά διαβάζω γιά φιλοσόφους - εἰδικά τόν Σωκράτη πού ὑποστήριξε μέ ἔμφαση ὅτι πρέπει νά ἀκολουθεῖς τή συνείδησή σου, πού βασικά σημαίνει νά ἔχεις τή δική σου σκέψη, μία φιλοσοφία μέ τήν ὁποία συμφωνῶ. Μπορεῖ νά μή γίνεις ἰδιαίτερα δημοφιλής, ἀλλά εἶναι βασικό γιά τήν καθαρή σκέψη καί καλός τρόπος γιά νά ἀποφεύγεις τή νοοτροπία τοῦ κοπαδιοῦ».
Συμπερασματικά: Τα πολύτιμα ὑλικά μέ τά ὁποία οἰκοδομήθηκε ἡ ἰσχύς τοῦ ἀμερικανικοῦ γίγαντα οἱ ἀνωφελεῖς ἡγεσίες τῆς πατρίδας μας τά θεωροῦν ἁπλά ἀπορρίμματα καί τήν ἱερή, ἀρχαία γλώσσα μας «νεκρή». 
Με τέτοιους, ἄς μήν περιμένουμε προκοπή. Δέν πρόκειται νά ἔρθει οὔτε κατά... λάθος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: