Σάββατο, Δεκεμβρίου 17, 2016

No space no time - we'll catch the wind

Ἀφιερωμένο σ' ὅσους δέν περιμένουν πιά, ἀλλά πολεμοῦν γιά τήν νίκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: