Πέμπτη, Ιουνίου 15, 2017

Πόλεμοι πού χάνονται πρίν ξεκινήσουν

Οἱ ἄνθρωποι, οἱ φορεῖς, τά κόμματα πού θέλουν νά καταργηθοῦν οἱ στρατιωτικές παρελάσεις εἶναι ταυτόχρονα ὀπαδοί τῶν «γκέι πράιντ»

Δίπλα μας εἶναι μία χώρα πού δέν σταματᾶ νά διεκδικεῖ κομμάτια ἀπό τήν πατρίδα μας, κατέχει περίπου τή μισή Κύπρο καί κάθε μέρα πού περνᾶ θεριεύει, ἀναπτύσσεται, γιγαντώνεται, ἀγριεύει. Συμπεριφέρεται σάν θαλερός νεαρός πού δέν σκέφτεται τίποτε ἄλλο παρά τήν ἐπιβίωση καί τήν ἐπέκταση, μέ κάθε τρόπο. Ἡ αμυαλοσύνη τοῦ σφρίγους συνδυάζεται (μέ ἕναν παράδοξο τρόπο) μέ τήν παιδεία καί τήν τεχνολογική ἀνάπτυξη.

Ἡ Τουρκία βρίσκεται στό G20, στίς 20 μεγαλύτερες οἰκονομίες τοῦ κόσμου, ἔχει ἀρχίσει νά ἀποκτᾶ αὐτονομία στήν στρατιωτική τεχνολογία, παράγει οὐκ ὀλίγα δικά της ὁπλικά συστήματα, ἀναπτύσσει...
καινούργια καί ἤδη ἔχει πραγματοποιήσει δοκιμές βαλλιστικῶν πυραύλων μέ στόχο ἡ ἐμβέλειά τούς νά φτάσει τά 2.500 χλμ.(ή πτητική ἀπόσταση Ἄγκυρας - Ἀθήνας εἶναι 819 χλμ.). Στήν ἀπογραφή τοῦ 2015 ὁ πληθυσμός τῆς Τουρκίας μετρήθηκε στά 78.670.000, ἐνῶ ἀπό τήν Ἑλλάδα ἔχουμε ἤδη χαιρετήσει (τούς περισσότερους ὁριστικά καί αμετάκλητα) περισσότερους ἀπό 500.000 νέους ἀνθρώπους πού ξενιτεύτηκαν. 

Οἱ Τοῦρκοι προπονοῦνται στόν πόλεμο ἤδη ἀπό τά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ’70, ὅταν ἄρχισε τό ἀντάρτικο τῶν Κούρδων (τῶν ὁποίων τόν ρόλο στή Μικρασιατική Καταστροφή ἅπαντες θυμόμαστε) καί ἡ ἀπάντηση τῆς Ἑλλάδας στή δική τούς ἀκμή εἶναι ακόμα μεγαλύτερη ἐπικέντρωση στήν παρακμή.
Ἀντί νά κοιτάξουμε νά σηκωθοῦμε ἀπό τή λάσπη, κάνουμε μακροβούτι στίς χωματερές τοῦ περιθωρίου. Ἐνῶ θά ἔπρεπε νά τιμωρήσουμε παραδειγματικά, ἀστραπιαία καί ἐπιδεικτικά ὅσους προξένησαν τή μνημονιακή συμφορά, πού συγκρίνεται μέ αὐτήν τῆς Μικρασίας, τούς πληρώνουμε μισθούς, συντάξεις, προνόμια, φρουρές. 

Ἀντί νά ἐπιβάλουμε τήν τάξη στόν οἶκο μας, συζητᾶμε ἄν μᾶς βλάπτει τελικά ἡ ἀταξία. Ἀντί νά ἀτσαλώσουμε τό πνεῦμα τῶν νέων, μεγαλώνοντας γενιές λεόντων, ἀνοίγουμε διαλόγους γιά τίς γόβες, τά στράς καί τά φτερά πού κοσμοῦν τά σώματα σούργελων πού... παρελαύνουν. 
Τήν ὥρα τῆς ἀνάγκης, τήν ὥρα πού θά μιλᾶ ἡ προετοιμασία τῶν δεκαετιῶν, ἐμεῖς θά παρακαλᾶμε τόν ἐχθρό γιά... πίστωση χρόνου. Νά μαζέψουμε κάνα δανεικό, νά βγάλουν τά στρασάκια ἀπό τά βλέφαρα οἱ ἡγέτες μας καί μετά νά πολεμήσουμε...

Δεν υπάρχουν σχόλια: