Παρασκευή, Ιουνίου 16, 2017

Ποιοί φταῖνε γιά τά ἄβατα

Στην φωτογραφία πού δημοσίευσε ἡ ἐφημερίδα δημοκρατία βλέπουμε ἕναν, προστατευμένο ἀπό τό πανεπιστημιακό ἄσυλο, μετανάστη πού στέκεται πίσω ἀπό τά κάγκελα, ἐντός τῶν ὁρίων τῆς ΑΣΟΕΕ, καί ἁπλώνει τήν πραμάτεια του στό πεζοδρόμιο, μέ τή βεβαιότητα ὅτι κανένας ἀστυνομικός ἔλεγχος δέν μπορεῖ νά τόν ἀγγίξει.


Ὅποιος θέλει νά ἀγοράσει λαθραῖα τσιγάρα πηγαίνει στό Οἰκονομικό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν (κτίριο ΑΣΟΕΕ, Πατησίων 76). Ἐκεῖ, πίσω ἀπό τά κάγκελα τῆς περίφραξης, οἱ ἀλλοδαποί λαθρέμποροι λειτουργοῦν κανονικά τό «μαγαζί» τούς! Καθημερινά ἀπό δίπλα τούς περνοῦν οἱ πρυτανικές Ἀρχές, οἱ καθηγητές, οἱ κομματάρχες τῶν φοιτητικῶν παρατάξεων, οἱ φοιτητές. Κανείς δέν νοιάζεται πού ἕνας ἱερός χῶρος παιδείας καί πανεπιστημιακῆς ἐκπαίδευσης, τόν ὁποῖον χρυσοπληρώνουν οἱ πολίτες, κατάντησε κατσαριδοφωλιά λαθρεμπόρων.

Ὅποιος θέλει νά ἀσχοληθεῖ μέ τήν...
ἄκρα Ἀριστερά, τήν ἀναρχία καί -ὅταν... προκόψει- νά ἐνταχθεῖ στήν τρομοκρατία, πρῶτα πρέπει νά περάσει ἀπό τό «κέντρο ἐκπαίδευσης» τῶν Ἐξαρχείων. Στην περιοχή πρόσφατα ἱδρύθηκε καί ἕνα... ΚΕΠ (!) ἀναρχικῶν καί ἐκεῖ κυβερνοῦν ἐκεῖνοι πού ὑποτίθεται ὅτι δέν θέλουν νά ἔχουν καμία σχέση μέ τήν ἐξουσία.

Ὅποιος θέλει νά προμηθευτεῖ μικρές ἤ μεγάλες ποσότητες ναρκωτικῶν ἀλλά καί νά γίνει κλεπταποδόχος μπορεῖ νά ἀπευθυνθεῖ στούς τοπάρχες Ρομά τοῦ Ζεφυρίου καί τῶν Ἀχαρνῶν. Αὐτοί, πέρα ἀπό τά ἔσοδα τῆς λιανικῆς καί τῆς χονδρικῆς πώλησης ναρκωτικῶν, εἰσπράττουν καί διάφορα ἐπιδόματα ἀπό τούς δήμους καί τό κράτος, ἐνῶ ἀπαιτοῦν καί τήν ἔγκαιρη καταβολή «χαρτζιλικιοῦ» γιά νά ψηφίσουν τόν τάδε ἤ τόν δεῖνα «σωτήρα».

Σχεδόν ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάδα εἶναι γεμάτη «ἄβατα» μαφιόζων, γιά ἕναν ἁπλούστατο λόγο: ἐπειδή ἐνθάρρυναν, ἀνέχτηκαν ἤ προκάλεσαν τη δημιουργία τους οι πολιτικοί καί ὅσοι κατασκευάζουν ἐντυπώσεις (οἱ «διανοούμενοι», οἱ πανεπιστημιακοί καί οἱ δημοσιογράφοι).

Με τό πρόσχημα τῆς καταπολέμησης τοῦ «ρατσισμοῦ», τῆς «ξενοφοβίας» καί τῆς καταπίεσης «εὐάλωτων μειονοτήτων καί κοινωνικῶν ὁμάδων», ἐκεῖνοι πού ὄφειλαν νά ὑπερασπίζονται τή νομιμότητα ἔκαναν τό ἀντίθετο: διεύρυναν τά ὅρια τῆς ἐπικράτειας τοῦ ἐγκλήματος καί συρρίκνωσαν τίς ἐλευθερίες καί τά δικαιώματα τῶν νομοταγῶν φορολογούμενων πολιτῶν, πού εἶναι πεπεισμένοι πλέον ὅτι στήν Ἑλλάδα δέν πρόκειται νά βροῦν τό δίκιο τους.

Αὐτή ἡ ἐμπεδωμένη ἄποψη τοῦ λαοῦ καταστρέφει τό κράτος καί ὑπονομεύει τό μέλλον τοῦ ἔθνους, γι' αὐτό ἡ λύση εἶναι μία: πάση θυσία ἄτεγκτη, γρήγορη καί καθολική ἐφαρμογή τοῦ νόμου. Ἐχθρός τῶν Ἑλλήνων τά ἄβατα τοῦ ἐγκλήματος. 

Δημοσιεύτηκε στήν ἐφημερίδα δημοκρατία 



Δεν υπάρχουν σχόλια: