Παρασκευή, Νοεμβρίου 17, 2017

Πώς κλείνει ὁ κύκλος τῆς Μεταπολίτευσης


Ἡ ἐνέργεια τῶν Ρουβικώνων κλείνει τόν κύκλο πού ἄνοιξε τό 1973. Στις 17 Νοεμβρίου 1973 μπῆκε τό τεθωρακισμένο στό Πολυτεχνεῖο. Στις 17 Νοεμβρίου 2017 μπῆκαν οἱ ἀναρχικοί στό ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης. Ὅλες οἱ ἐθνικές συμφορές ξεκινοῦν μέ συμβολικές πράξεις πού ὑποτιμοῦν τόν ρόλο καί μειώνουν τό κύρος τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Το '73 ἔφερε τήν προδοσία τῆς Κύπρου. Το 2017 ἔχει φέρει περισσότερες ἀπ' ὅσες μποροῦν νά
περιγραφοῦν ἐδῶ (καί σίγουρα ὑπάρχουν κι ἄλλες, χειρότερες, πού ἀγνοοῦμε). Οἱ πρωταίτιοι τοῦ '73 τιμωρήθηκαν. Οἱ πρωταίτιοι τοῦ 2017 ἀναμένουν στό ἀκουστικό τους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: