Κυριακή, Φεβρουαρίου 18, 2018

Οἱ πυθαγόρειοι ἀπέφευγαν ὄστρακα καί θαλασσινά

Ἀνθυγιεινό φεστιβάλ οἱ καθαροδευτεριάτικες γουρουνιές μέ τά θαλασσινά, τα μαλάκια καί τά τά ὄστρακα. Οἱ πυθαγόρειοι ἀπέφευγαν ἀρκετές τροφές ἀλλά μαλάκια καί θαλασσινά ἦταν ἀπολύτως ἀντενδεικνυόμενα γιά τούς ἀκροατές τοῦ ὁμακοείου. Στον Πορφύριο «Πυθαγόρου Βίος», (κ. 44) διαβάζουμε: ἀπέχεσθαι δὲ καὶ ἄλλων παρῄνει, οἷον μήτρας τε καὶ τριγλίδος καὶ
ἀκαλήφης, σχεδὸν δὲ καὶ τῶν ἄλλων θαλασσίων ξυμπάντων. Δηλαδή ὁ Πυθαγόρας συμβούλευε νά ἀποφεύγουν καί ἄλλες τροφές ὅπως οἱ χοιρινές κοιλιές (δλδ… πατσάς), τά μπαρμπούνια, τά κοχύλια καί σχεδόν ὅλα τά θαλασσινά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: