Δευτέρα, Οκτωβρίου 08, 2018

Ἡ ἀσχήμια τῆς ἐξουσίας κι ἡ ὀμορφιά τοῦ Θεοῦ


 «Ἡ δημιουργία τοῦ Ἀδάμ». Νωπογραφία πού φιλοτέχνησε ὁ Μιχαήλ Ἄγγελος (1475 - 1564). Κοσμεῖ τήν ὀροφή τῆς Καπέλλα Σιστίνα στό Βατικανό.«Καί μή συσχηματίζεσθε τῷ αιώνι τούτω ἀλλά μετάμορφούσθε τή ανακαινώσει τοῦ νοός ὑμῶν εἰς τό δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ τό ἀγαθόν καί εὐάρεστον καί τέλειον»

Μή γίνεστε ἕνα μέ τήν ἐποχή σας ἀλλά νά μεταμορφώνεστε μέ τήν ἀνανέωση τοῦ νοῦ σας μέ τό νά διακρίνετε ποιό εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖο εἶναι ἀγαθό καί ἀρεστό καί τέλειο.

Ἀποστόλου Παύλου, Πρός Ρωμαίους Ἐπιστολή 12:2.


Ἡ λέξη «συσχηματίζεσθε» εἶναι ἰδιαίτερα εὔστοχη. Δείχνει τή μετάλλαξη στήν ὁποία ὑπόκειται κάθε πρόσωπο τό ὁποῖο γίνεται ἕνα μέ τήν ἐποχή του καί πλάθει ἑαυτόν κατά πώς βούλεται ἡ ὑλική ἐξουσία, αὐτή τῆς πολιτικῆς, τῆς οἰκονομίας καί ὅποιας ἄλλης κυβερνᾶ τά ἐφήμερα.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συνιστᾶ νά μήν μεταλλαχθοῦμε. Νά μήν ἀφήσει μορφικό ἀποτύπωμα ὁ καιρός ἐπάνω μας ἀλλά νά μεταμορφωθοῦμε πνευματικά ἐπιλέγοντας τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Νά ἀφήσουμε τό φθαρτό γιά τό ἄφθαρτο, τό αἰώνιο, τό ἀληθές.

Ἡ ἐξουσία κάθε ἐποχῆς θά ἀποπειραθεῖ, κατά κανόνα, νά μᾶς κάνει κυριολεκτικά «σάν τά μοῦτρα της», νά μᾶς ἐμποτίσει τόσο πολύ μέ τόν
θάνατο πού κουβαλάει ἐντός τῆς ὥστε νά περάσει πρῶτα στούς νόες μας κι ὕστερα παντοῦ ἡ ἀποκρουστική ἀσχήμια τῆς σήψης της. Ὑπό αὐτό τό πρίσμα πρέπει νά ἀναγνωσθεῖ ἡ εἴδηση πού ἔγραψε ἡ «δημοκρατία» τήν Τρίτη (3/10/2018):

«’Στα κάγκελα’ βρίσκονται οἱ ἀστυνομικοί πού ὑπηρετοῦν στίς εἰδικές δυνάμεις τῆς Κρήτης μέ τόν... νέο τρόπο ‘ἀστυνόμευσης’ στήν περιοχή τοῦ Ἡρακλείου, ὁ ὁποῖος, ὅπως λένε, ἀπέχει πολύ ἀπό τίς ἁρμοδιότητές τους. Ὅπως ἀναφέρει σέ ἀνακοίνωση της ἡ Ἕνωση Εἰδικῶν Φρουρῶν Κρήτης,‘εἰδικές δυνάμεις τῆς ΕΛ.ΑΣ., ὅπως τό ΤΑΕ (Τμήμα Ἀστυνομικῶν Επιχειρήσεων) Ἡρακλείου καί τό ΤΑΕ Μεσσαράς διατάχθηκαν νά προβοῦν σέ διακοπή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος σέ σπίτια πολιτῶν’. Σύμφωνα μέ ὅσα εἶπε στή ‘δημὁκρατία’ ὁ πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Εἰδικῶν Φρουρῶν Χρῆστος Τσανακτσίδης, αὐτό πού οὐσιαστικά καλοῦνται νά κάνουν οἱ δυνάμεις εἶναι νά συνοδεύουν κλιμάκια τῆς ΔΕΗ τά ὁποία πηγαίνουν σέ σπίτια ὥστε νά κόψουν τό ρεῦμα».

Ἀλήθεια, πῶς θά αἰσθάνονται οἱ ἀστυνομικοί τῆς Κρήτης ἔπειτα ἀπό τήν ἄμεση συνέργεια τούς σέ διακοπή ρεύματος οἰκονομικά ἐξαθλιωμένης καί ψυχολογικά ἀποκαμωμένης οἰκογένειας; Τί εἴδους ἄνθρωποι θά γίνουν μέ τή συχνή ἐπανάληψη τέτοιων ἐπιχειρήσεων; Δέν θά περάσει πολύς καιρός μέχρι νά συσχηματισθοῦν μέ τόν αἰώνα τοῦτο.

Ὁ κομμουνισμός, μία ἀδηφάγος ἰδεολογική μηχανή, πού κατακρεούργησε ἐπί δεκαετίες ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια σώματα καί ψυχές, θέλοντας νά παράξει ἀδίστακτα καί αποτελεσματικά τέρατα, τά ὁποία θά ὑποτάσσονταν εὔκολα καί θά τόν ὑπηρετοῦσαν εἶχε ἐπινοήσει γρήγορες καί «δραστικές» τακτικές. Μία ἀπό αὐτές διαβάζουμε στό βιβλίο «Ἡ Τέχνη τῆς Εὐτυχίας - Ἕνας Φωτεινός Ὁδηγός Ζωῆς» τῶν Δαλάι Λάμα καί HowardC. Cutler,M.D. (Αθήνα: 2000, ἐκδόσεις Ἔσοπτρον, σελ.214). Στό σχετικό ἀπόσπασμα ἀναφέρεται ὅτι οἱ Κινέζοι κομισάριοι, γιά νά κάμψουν τό πνεῦμα τῶν πιστῶν βουδιστῶν πού κατοικοῦσαν στό κατεχόμενο ἀπό τήν Κίνα Θιβέτ, ὑποχρέωναν μαθητές νά σκοτώνουν ζωάκια ἐπειδή γνώριζαν ὅτι αὐτό τό ἀπαγορεύει ρητά ἡ θρησκεία τους: «Ἕνας Θιβετανός πρόσφυγας μοῦ διηγήθηκε κάποτε γιά τό Κινέζικο σχολεῖο στό ὁποῖο ἦταν ὑποχρεωμένος νά φοιτᾶ ὅπως κάθε νέος πού μεγάλωνε στό Θιβέτ. Το πρωινό ἦταν ἀφιερωμένο στήν πολιτική κατήχηση καί τήν μελέτη τοῦ ‘μικροῦ κόκκινου βιβλίου’ τοῦ Προέδρου Μάο. Τα ἀπογεύματα ἦταν ἀφιερωμένα στήν σύνταξη γραπτῶν ἀναφορῶν γύρω ἀπό διάφορες ἐργασίες πού τούς εἶχαν ἀναθέσει γιά τό σπίτι. Οἱ ‘ἐργασίες γιά τό σπίτι’ εἶχαν ἐπινοήσει κυρίως γιά νά ξεριζώσουν τό βαθιά ριζωμένο πνεῦμα τοῦ Βουδισμοῦ στόν θιβετανικό λαό. Γνωρίζοντας, ἐπί παραδείγματι, γιά τήν Βουδιστική ἀπαγόρευση τῆς ἀφαίρεσης ζωῆς καί τήν πίστη ὅτι κάθε ζωντανό πλάσμα εἶναι ἐξίσου ‘πολύτιμο αἰσθανόμενο ὄν’, ἕνας ἀπό τούς δασκάλους αὐτῶν τῶν σχολείων ἀνέθεσε στούς μαθητές του νά σκοτώνουν κάτι καί νά τό φέρουν στό σχολεῖο τήν ἑπόμενη μέρα. Καί οἱ μαθητές ἔπαιρναν γι’ αὐτό βαθμούς. Γιά κάθε πεθαμένο ζῶο θά ἔπαιρναν ἕναν συγκεκριμένο βαθμό, ἔπαιρναν πόντους – μία μύγα λ.χ. ἄξιζε ἕναν πόντο, ἕνα σκουλήκι 2, ἕνα ποντίκι 5, μία γάτα 10, καί οὕτω καθεξῆς».

Ὁ μόνος τρόπος γιά νά μήν συσχηματισθοῦμε μέ τόν αἰώνα τοῦτο εἶναι ἡ πνευματική μεταμόρφωση μας, τό ἐθελούσιο πέρασμά μας στίς τάξεις ὅσων ὑπηρετοῦν τήν ἀληθινή ὀμορφιά, πού εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.Δεν υπάρχουν σχόλια: