Παρασκευή, Οκτωβρίου 26, 2018

Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΓΡΑΨΕ ΚΙ Ο ΛΑΟΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕἘγγύς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου. Κάθε ἑλληνικός ἐνιαυτός, τήν 28η Ὀκτωβρίου, ἑνώνεται μέ τό πολεμικό κι ἀξέχαστο 1940. 

Αὐτές τίς ἡμέρες, κάθε δευτερόλεπτο πού περνάει, ταξιδεύοντας τόν χρόνο στό σημεῖο ὅπου τό μηδέν τῆς ὕλης συναντήθηκε μέ τό ἄπειρο τῆς ψυχῆς, οἱ συνειδήσεις τῆς ράτσας μας συντονίζονται μέ τόν Παράδεισο, τά Ιλίσια Πεδία, τίς νήσους τῶν Μακάρων, μέ ὅλα τά πεδία αἰώνιας εὐφροσύνης – ἐκεῖ πού βασιλεύει ἀδιατάρακτα τό ἡλιακό φῶς τῆς θείας ἀρετῆς.
Μικρά παιδιά, νέοι, ἡλικιωμένοι καί μεσόκοποι, αἰσθάνονται αὐτό τόν σπάνιο, τόν ἰδιαίτερο ἐσωτερικό κραδασμό πού μόνο οἱ περιπέτειες τοῦ ἔθνους καί οἱ μεγάλοι ἔρωτες δύνανται νά προκαλέσουν. Ὁ ἔσω κόσμος πλημμυρίζει βουβά ἀπό συγκίνηση. Οἱ ἦχοι καί οἱ εἰκόνες, τά τραγούδια καί τά ραδιοφωνικά διαγγέλματα τῆς ἐποχῆς, πυροδοτοῦν τήν
ἐκστατική συναισθηματική ἔκρηξη τοῦ ἀνθρώπου πού πλάστηκε γιά νά ἐκθεωθεῖ κι ἀντιλαμβάνεται ὅτι πρόγονοί του τά κατάφεραν γιατί ὄρθωσαν τό ἀνάστημά τους κι ἀκολούθησαν τήν αἰώνια, ἄφθαρτη καρδιά τοῦ Γένους μας, πού πάλλεται στόν ρυθμό τῆς Ἐλευθερίας.
Με φόβο πού νικήθηκε ἀπό τήν τόλμη κι ἐλπίδα στή νίκη πού διέψευσε τίς ἰσορροπίες δυνάμεων, οἱ παπποῦδες κι οἱ γιαγιάδες μας θέλησαν νά διαβοῦν πρόθυμα τίς πύλες τοῦ κινδύνου καί νά συναντήσουν, ἄν ἔτσι ἤθελε ὁ Κύριος, τόν θάνατο ὥστε νά ἀνταποκριθοῦν στόν τίτλο τιμῆς πού εἶναι ἡ  Ἑλληνικότητα.
Ἐνσαρκωτής τέλειος τῆς βούλησης καί τῆς ποιότητας τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος, τοῦ ἀγαθοῦ δαιμονίου πού ξυπνᾶ κάθε τόσο τήν ἀνθρωπότητα, ὁ ἡγέτης μας Ἰωάννης Μεταξάς. Ὁ Μεταξάς ὡς στρατιωτικός δαφνοστεφής στό πεδίο τῆς μάχης ἤξερε ὅτι ἡ πάγια ἑλληνική ἀπάντηση σέ ἀνελεύθερα τελεσίγραφα εἶναι ΟΧΙ. Το εἶπε κατάμονος μπροστά στόν ἀτιμασμένο ἀπό τίς ἴδιες τίς πράξεις του Ἰταλό πρεσβευτή ἐκείνη τή μαγική βραδιά τῆς 28ης Ὀκτωβρίου κι οἱ Ἕλληνες τό ὕψωσαν μέχρι τούς αἰθέρες γιά νά τό ἀφιερώσουν στόν Θεό. Ἄν δέν τό εἶχε πεῖ, θά εἶχε κλέψει τήν τιμή τῶν Ἑλλήνων, πού θά ξυπνοῦσαν σκλάβοι τό πρωί, παρά τήν πρόθεσή τούς νά πολεμήσουν.
Ὁ Μεταξάς ἔγραψε τό ΟΧΙ στήν Ἱστορία τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου κι οἱ Ἕλληνες τό ὑπέγραψαν. Ζήτω ὁ Εθνικός Κυβερνήτης Ἰωάννης Μεταξάς!

1 σχόλιο:

Unknown είπε...

Ζήτω Ζήτω Ζήτω