Τρίτη, Ιανουαρίου 08, 2019

Κτηνοτρόφοι: ὁ ἑπόμενος στόχος τῆς Ε.Ε.


Ὁ Ἀντρέας ἔλεγε ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι μᾶς θέλουν γιά «γκαρσόνια». Καί δίκιο εἶχε καί τούς βοήθησε νά τά καταφέρουν.

Θυμᾶστε πώς κατέστρεφαν οἱ ψαράδες τίς βάρκες τους, οἱ ἀμπελουργοί τά ἀμπέλια τους καί οἱ καπνοκαλλιεργητές τά καπνά τους γιά νά πάρουν τά τιποτένια χαρτζιλίκια τῶν Εὐρωπαίων, γιά νά τά φᾶνε στή συνέχεια κι ἔπειτα νά πεινοῦν; Το ἴδιο σχεδιάζεται καί γιά τούς κτηνοτρόφους. Νά παρατήσουν τίς στάνες τους ἀντί 30 ἀργυρίων, οὕτως ὥστε νά μήν παράγουμε οὔτε... μπριζόλα καί στόν ἑπόμενο ἐκβιασμό τῆς χώρας ἀπό τούς ἀντιπαθέστατους οἰνόφλυγες ὑπαλλήλους τῶν Γερμανῶν νά μᾶς ἀπειλοῦν ὅτι θά πεινάσουμε διότι δέν παράγουμε κτηνοτροφικά προϊόντα, καί ἄν βγοῦμε ἀπό τό εὐρώ δέν θά μᾶς πουλᾶνε οὔτε κονσέρβα (μιά καί ἡ δραχμή δέν θά «ἀξίζει τίποτα»).

Σχετική μέ τά παραπάνω εἴδηση δημοσιεύτηκε στήν ἐφημερίδα «Agrenda», ὅπου ἀναφέρθηκαν τά ἑξῆς: «Οἱ Βρυξέλλες ἐξετάζουν ἐνδελεχῶς τήν κατάρτιση ἑνός προγράμματος πού θά δώσει τήν εὐκαιρία στούς παραδοσιακούς κτηνοτρόφους νά “κλείσουν” τήν
ἐπιχείρηση, εἰσπράττοντας σέ ἀντιστάθμισμα καί γιά κάποιο διάστημα μία ἀξιόλογη ἀποζημίωση.
Φαίνεται πώς οἱ κοινοτικοί ἐκτιμοῦν ὅτι οἱ ἐνισχύσεις πού λαμβάνουν ἐδῶ καί χρόνια οἱ Eλληνες κυρίως αἰγοπροβατοτρόφοι κοστίζουν ἀκριβά στόν κοινοτικό προϋπολογισμό, ἐνῶ παράλληλα δυσκολεύουν τίς γαλακτοκομικές καί ἄλλες ἐπιχειρήσεις τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Βορρά νά κινηθοῦν μέ μεγαλύτερη ἄνεση στήν ἀγορά τῶν γαλακτοκομικῶν καί τῆς φέτας».

Σωστή ἐθνική ἀντίδραση σέ αὐτό εἶναι ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ νά μήν πάρει τά πρόσκαιρα ἐπιδόματα τῶν Εὐρωπαίων καί νά ἀσχοληθοῦν μέ τήν κτηνοτροφία ἀκόμα περισσότεροι Ἕλληνες. Ἄν δέν γίνει αὐτό, ἄν δέν στραφοῦμε ξανά στήν παραγωγή, ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλον δέν θά διαβάζουμε εἰδήσεις, ἀλλά θά γίνουμε εἴδηση. Θά μᾶς δείχνουν τίς περιόδους τῶν γιορτῶν οἱ ἀνθελληνικοί τηλεοπτικοί σταθμοί ὅταν θά παίρνουμε, ὡς ἄστεγοι, πένητες, ἐπαῖτες καί ἀκτήμονες, τά «γεύματα ἀγάπης» τῶν φιγουρατζήδων δισεκατομμυριούχων καί τῶν διεφθαρμένων δημάρχων καί πολιτικάντηδων καί τῶν χρυσοπληρωμένων ΜΚΟ ποῦ θά θέλουν νά δικαιολογήσουν ἔξοδα.

Καλύτερα νά διαβάζεις, νά ἀκοῦς καί νά παρακολουθεῖς εἰδήσεις παρά νά γίνεις ἡ εἴδηση - καί μάλιστα γιά τόν χειρότερο δυνατό λόγο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: