Δευτέρα, Ιανουαρίου 21, 2019

151 ΑΤΟΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ


Ἡ ἐξουσία τρέμει τούς πολλούς. Ὁ τρόμος της παράγει περισσότερο ἄδικο ἀπ' ὅσο ἤδη ἔχει πράξει σέ βάρος τῆς πλειονότητας.

Eπειδή ἔξω ἀπό τόν χορό πολλά τραγούδια λένε, θά γράψω σέ πρῶτο πρόσωπο τί εἶδα καί τί ἄκουσα ὁ ἴδιος στόν ἄθλιο χορό πού ἄνοιξε τό κράτος ἐναντίον τῆς συντριπτικῆς πλειονότητας τοῦ λαοῦ πού ὑπερασπίζεται τό ἔθνος τῶν Ἑλλήνων, τά ἱστορικά κεκτημένα του, πού προέκυψαν ἔπειτα ἀπό πολυαίμακτους ἀγῶνες, ἀλλά καί τήν ἀξιοπρέπειά του.
1. Το συλλαλητήριο ἦταν, σέ πλῆθος, ὑπερδιπλάσιο σέ σχέση μέ τό περσινό. Ὁ παλμός δέ τοῦ κόσμου ἀλλά καί ὁ ἀχός τῆς ὀργῆς του ἦταν πολύ πιό ἔντονο καί ὀξεῖς συγκριτικά μέ ὁποιαδήποτε ἄλλη μαζική κινητοποίηση ἔχει γίνει στήν ἑλληνική πρωτεύουσα.
2. Ὁ βασιλεύς Ἀλέξανδρος Φιλίππου ὁ Μακεδών παραμένει ἀδιαμφισβήτητα πρῶτος στίς συνειδήσεις τῶν Ἑλλήνων. Εἶναι ἀκόμα πρότυπο, ζεῖ στίς καρδιές τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων, ἡ θύμησή του ὁρίζει τί σημαίνει ἄριστο, ἄφθαστο, αὐθεντικά ἑλληνικό καί ταυτόχρονα παγκόσμιο. Σχεδόν σέ κάθε βῆμα, σέ κάθε πηγαδάκι κάτι ἄκουγες γιά τόν Ἀλέξανδρο ἀλλά καί τό πόσο λείπει μία
αὐθεντική ἑλληνική ἡγεσία στίς μέρες μας.
3. Ἡ πανικόβλητη ἀνθελληνική Ἀριστερά πού ἔχει κάνει ρεσάλτο στήν ἐξουσία ἀλλά καί οἱ κολαοῦζοι της ὕψωσαν ἕνα τεῖχος μέ χημικά μπροστά ἀπό τή Βουλή - ὄχι γιά νά τήν προστατεύσουν, ἀλλά γιά νά διαλύσουν τό παλλαϊκό συλλαλητήριο. Ἡ ΕΛ.ΑΣ. ἄρχισε τή ρίψη χημικῶν, χωρίς ἐμφανή πρόκληση καί λόγο, μέσα στό πλῆθος, ἀδιαφορώντας γιά τά μικρά παιδιά πού κόντευαν νά σκάσουν ἀπό τό δηλητηριῶδες νέφος, τούς ἀσθενεῖς καί τούς ἀνήμπορους πρεσβύτες πού κόντευαν νά βγάλουν τά σωθικά τους ἀπό τόν βήχα καί τόν ἐμετό.
4. Πρώτη φορά ἀκούστηκαν σέ ἐθνικοῦ χαρακτήρα συγκέντρωση τόσο δυσμενή σχόλια γιά τήν Ἀστυνομία. Ἡ κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ τίς ἐντολές της κατόρθωσε νά ἀποκόψει τίς δυνάμεις ἀσφαλείας ἀπό τόν φυσικό σύμμαχό τους, πού εἶναι αὐτό πού λέμε ἡ «σιωπηλή πλειοψηφία».
5. Ἡ ἄσκοπη ἐπιθετικότητα τῆς ΕΛ.ΑΣ. αὔξησε εκθετικά τήν ὀργή τοῦ λαοῦ ἐναντίον τῆς ἀδίστακτης καί ἀντεθνικῆς ἐξουσίας. Το ἄδικο θά ξεπληρωθεῖ στό πολλαπλάσιο.
6. Οἱ Ἕλληνες θά νικήσουν. Το πῆραν ἀπόφαση νά ἑνωθοῦν καί νά πολεμήσουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: