Παρασκευή, Μαΐου 29, 2020

Ὁ Τοῦρκος διάδοχος τοῦ Ἐρντογὰν


Ἡ τέλεια συνταγὴ τῆς ἀποτυχίας εἶναι νὰ εἶσαι άμπαλος καὶ νὰ στηρίζεις τὸ παιχνίδι σου στὰ αὐτογκὸλ τοῦ ἀντιπάλου. 


Mιὰ ἀπὸ τὶς καλύτερες ἀτάκες ποὺ κυκλοφορεῖ στὸ διαδίκτυο εἶναι ἡ ἀκόλουθη: «Πρὶν χαρεῖς γιὰ τὴν πιθανὴ πτώση Ερντογάν, σκέψου ὅτι καὶ ὁ διάδοχὸς του Τοῦρκος θὰ εἶναι». Αὐτὴ ἡ φράση συμπυκνώνει σὲ λίγες λέξεις μία ἀπὸ τὶς ἀρρώστιες ποὺ σιγοτρώνε τὰ σωθικὰ τοῦ ἔθνους μας. Ἡ χλομή, ἀπὸ χίλιες μεριὲς ἐκβιαζόμενη, ἀνίδεη, ἀνήμπορη, ἀφελληνισμένη κι ἑτερόφωτη ἡγέτιδα τάξη τῆς χώρας ἔχει παρασύρει καὶ τὸν λαὸ νὰ πιστεύει τὴν -ἐντελῶς ἀνυπόστατη- θεωρία ὅτι μία κακὴ τουρκικὴ ἡγεσία, ἕνα «στραβοπάτημα» τῆς γείτονος μπορεῖ νὰ «σώσει τὴν παρτίδα», ποὺ χάνουμε ἐδῶ καὶ περίπου ἕναν αἰῶνα, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ οἱ «σύμμαχοὶ» μας παρακολουθοῦσαν ἀμέριμνοι τοὺς Ἕλληνες τῆς Σμύρνης νὰ μακελεύονται ἀπὸ τὰ ἀνθρωπόμορφα κτήνη τοῦ Κεμάλ. Δυστυχῶς, ἡ συλλογικὴ ἐπιτυχία καὶ ἀποτυχία εἶναι ἀποτέλεσμα διαδικασίας. Δὲν εἶναι μία ἀστραπὴ ποὺ χάνεται τὴν ἴδια ὥρα ποὺ τὴ βλέπεις.

Ὅλα τὰ βήματα ποὺ κάνουν οἱ ἑλληνόφωνες ἡγεσίες τὶς τελευταῖες δεκαετίες ὁδηγοῦν στὴν
ἧττα. Ὁ πληθυσμὸς μειώθηκε, οἱ Ἕλληνες ξενιτεύτηκαν, τὸ κράτος χρεοκόπησε, ἡ οἰκονομία διαλύθηκε, ἡ γλῶσσα απεμπλουτίστηκε, ἡ Ἱστορία παραχαράσσεται, οἱ εθνομηδενιστὲς ἐξουσιάζουν τὴ νοόσφαιρα, οἱ ἀληθινοὶ Ἕλληνες βρίσκονται ὑπὸ διωγμόν, οι ἰσλαμιστὲς ἔποικοι αὐξάνονται. Καὶ ἂν πέσει ὁ Ερντογάν, μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο, πάλι Τοῦρκο θὰ ‘χουμε ἀπέναντι καὶ ὁ Τοῦρκος, ἤ ὡς Ὀθωμανὸς εἴτε ὡς κεμαλικὸς εἴτε ὡς νεο-οθωμανός, τὰ ἴδια θέλει ἀπὸ ἐμᾶς: γῆ, ὕδωρ καὶ ὑποταγὴ. Χρόνο ἄλλο νὰ χάσουμε δὲν ἔχουμε. Ἡ διαδικασία ποὺ θὰ ἀντιστρέψει τὴν πορεία καὶ θὰ μᾶς ὁδηγήσει ἀπὸ τὰ πρόθυρα τοῦ Ἄδη πίσω στὴ ζωὴ πρέπει νὰ ἀρχίσει ἐχθές!

Γιὰ νὰ ἐπιβιώσει τὸ ἔθνος καὶ γιὰ νὰ μὴν εἴμαστε ἐμεῖς ἡ τελευταία γενιὰ ποὺ θὰ φέρει τὸν τιμητικὸ τίτλο τοῦ Ἕλληνα, θὰ πρέπει ἐπὶ δεκαετίες πολλὲς νὰ κάνουμε μόνο τὸ σωστό˙ τ’ ἀντίθετο, δηλαδή, ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἔχουμε συνηθίσει νὰ πράττουμε ἕως σήμερα. Ας σταματήσουμε, λοιπόν, νὰ ἐλπίζουμε νὰ βάλει αὐτογκὸλ ἡ Τουρκία καὶ ἂς παίξουμε, ἐπιτέλους, λίγη μπαλίτσα…

Δεν υπάρχουν σχόλια: