Τετάρτη, Φεβρουαρίου 22, 2017

Γιατί ἡ Ἕλενα Κουντουρᾶ ντύθηκε κουρτίνα

Ὁ ἀείμνηστος Ἀλέξανδρος Κουντουράς, πατήρ τῆς ὑπουργοῦ Ἕλενας Κουντουρᾶ ἦτο βασιλόφρων.

Καί ἡ Ἕλενα Κουντουρᾶ... βασιλοφρονεύει ἁπλά δέν ὑποστηρίζει τό ἑλληνικό στέμμα ἀλλά αὐτό τῆς Σαουδικς Ἀραβίας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: