Δευτέρα, Μαρτίου 20, 2017

«Τη λένε Βόρειο Ἤπειρο, τήν ἀγαπῶ πολύ...»

Ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου καί Βορειοηπειρώτης ἀγωνιστής Κωνσταντίνος Κυριακοῦ

Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ στάση τῶν πολιτικῶν πού κυβερνοῦν τήν πατρίδα, σέ σχέση μέ τό Βορειοηπειρωτικό, εἶναι ἀντεθνική καί πιθανόν νά ἀποκωδικοποιεῖται ὡς ἑξῆς:“Κακώς πού ἐσεῖς οἱ Βορειοηπειρῶτες παραμείνατε Ἕλληνες. Ἄντε νά πάτε στό καλό. Ἄν κατά τήν διακυβέρνηση τῆς Ἀλβανίας ἀπό τόν Χότζια γινόσασταν Ἀλβανοί, θά εἴχαμε ἕναν πονοκέφαλο λιγότερο.
Σήμερα ὅποιος Βορειοηπειρώτης δέν μπορεῖ νά ἀντέξει τούς διωγμούς τοῦ ἀλβανικοῦ κατεστημένου ἄς ἔρθει στήν Ἑλλάδα, εἶναι ἀδερφός μας, θά τοῦ δώσουμε τήν Ἑλληνική ὑπηκοότητα, αὐτός θά ἡσυχάσει καί ὅλα τελειώνουν. Ὅποιος δέν θέλει νά ἀποχωριστεῖ τήν γενέτειρά του ἄς κάτσει ἐκεῖ, ἄς πράξει ὅ,τι αὐτός νομίζει, ἀκόμα καί νά αλβανοποιηθεῖ, τόσο τό καλύτερο γιά ὅλους. Στο μέλλον θά εἶναι καί συνομιλητής μας!!! Δυστυχῶς σέ αὐτό τό συμπέρασμα καταλήγει ἡ πλειοψηφία τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀλλά καί μεγάλη μερίδα τῶν Ἐλλαδιτῶν. Ἡ σημερινή Ἑλλάδα δέν εἶναι
ἡ Ἑλλάδα πού ἔστειλε τούς λεβέντες καί ἐλευθέρωσαν τρεῖς φορές τήν θυγατέρα της, τήν Βόρειο Ἤπειρο».
Κωνσταντίνου Κυριακοῦ «Προδοσία καί Αὐτοθυσία», ἐκδόσεις Κόνιτσα, σελ. 43-44.

Ὁ Κωνσταντίνος Κυριακοῦ δέν εἶναι χαρτοπόντικας πού γράφει παρόλες γιά νά τραβήξει τήν προσοχή, βδελυρός ψευτοπατριώτης πού ἐκτοξεύει κάλπικους πύρινους λόγους καί ἄνευ ἀντικρίσματος μύδρους κατά τοῦ κατεστημένου γιά νά ἀνυπομονεῖ νά πουληθεῖ στόν μεγαλύτερο πλειοδότη καί ὕστερα νά ψηφίζει τζαμιά. Ὁ Κυριακοῦ εἶναι ἀληθινός Ἕλληνας. Ἄντρας μέ τιμή. Ἔχει πληρώσει ὅλα ὅσα ἔχει κάνει, νιώσει καί σκεφτεῖ γιά τήν πατρίδα μας μέ φυλακίσεις, βασανιστήρια, διώξεις, ἀπειλές, ἐκβιασμούς, καταναγκαστικά ἔργα καί ἄλλα πολλά πού δέν τά γνωρίζει ἡ κοινή γνώμη. 
Ὁ Κώστας Κυριακοῦ εἶναι Βορειοηπειρώτης μέ τό Β ὅσο κεφαλαῖο τοῦ πρέπει. Ἔχει περάσει δέκα χρόνια στά κάτεργα τῆς Ἀλβανίας χωρίς νά λυγίσει οὔτε λεπτό. Ἄκαμπτος καί πεισματάρης σάν πέτρα σέ ἄγονη πλαγιά βουνοῦ πού παλεύει μέ τ' ἀγκάθια σέ βουβό ἀγώνα ἐπικράτησης - καί στό τέλος νικᾶ αὐτή. 

Το βάναυσο κομμουνιστικό καθεστώς τῆς Ἀλβανίας τοῦ Χότζα, τοῦ «κόκκινου Χίτλερ», ὅπως τόν ἀποκαλοῦσαν τ' ἀδέλφια μᾶς στή Βόρειο Ἤπειρο, τόν εἶχε πετάξει στό Σπάτς γιά νά πεθάνει ἀγκομαχώντας καί δουλεύοντας. Τό Σπάτς ἦταν ἕνα ὀρυχεῖο ἐξόρυξης χρωμίου καί χαλκοῦ πού... ἀξιοποιεῖτο σάν στρατόπεδο καταναγκαστικῆς ἐργασίας.
Πέρασε ἐκεῖ χρόνια ἐννέα ἐπειδή καταδικάστηκε ὡς «κατάσκοπος τῆς Ἑλλάδας» καί βγῆκε ὄρθιος. Ξαναφυλακίστηκε ὁ Κυριακοῦ ἀπό τόν Σαλί Μπερίσα, πέρασε τή γνωστή σέ ὅλους «Δίκη τῶν Πέντε» (Ἑλλήνων μειονοτικῶν τῆς ὀργάνωσης Ὀμόνοια), κάθισε ἀκόμα ἕναν χρόνο στή φυλακή καί βγῆκε. Τώρα ζεῖ στήν Ἑλλάδα καί δέν ἔχει σταματήσει οὔτε μέρα, οὔτε ὥρα τῆς ζωῆς του πού νά μήν ἀγωνίζεται νά μαθευτεῖ ἡ καλά κρυμμένη (ἀπό τήν κομμουνιστική πνευματική δικτατορία ἀλλά καί τή φοβική Δεξιά) ἀλήθεια γιά τή ζωή τῶν Ἑλλήνων στή Βόρειο Ἤπειρο καί τόν ἀγώνα ἐπιβίωσης πού δίνει ἡ ἐθνική μας μειονότητα ἐντός ἑνός ἐχθρικοῦ κράτους πού ἔχει στρατηγική συμμαχία μέ τήν Τουρκία.
Σέ αὐτό τό βιβλίο ὁ Κώστας Κυριακοῦ, μέ τρόπο ἄμεσο καί ἐξαιρετική, λαϊκή, ἀπροσχημάτιστη γλώσσα πού θυμίζει Μακρυγιάννη, ξεναγεῖ τόν ἀναγνώστη σέ ἕναν πολυετή ἐφιάλτη, αὐτόν τῆς καταπίεσης καί τῶν διωγμῶν πού ἔχουν ὑποστεῖ οἱ Βορειοηπειρῶτες ἀπό τούς Ἀλβανούς, ἀλλά καί σέ ἕνα ματαιωμένο ὄνειρο: αὐτό τῆς σύνδεσης τῆς Βορείου Ἠπείρου μέ τή μητέρα πατρίδα.
Ὁ ἀναγνώστης, ἐρχόμενος σέ ἐπαφή μέ τό ἀπόσταγμα τῶν ἐμπειριῶν τοῦ Κυριακού, δέν μπορεῖ παρά νά χαμογελάσει πικρά καί νά ἀναλογιστεῖ πόσο πολύ μᾶς ἔχει ἀπομακρύνει ἀπό τήν εὐτυχία, τήν εὐημερία, τήν εὐδαιμονία καί τήν αὐτοεκπλήρωση τό σύμπλεγμα κατωτερότητας (ἀτομικό καί συλλογικό) πού ταξινομεῖ τούς καημούς καί τίς χαρές τῶν ἄλλων σέ ὑψηλότερη θέση ἀπό τούς δικούς μας. Πόσοι Ἕλληνες γνωρίζουν λεπτομέρειες γιά τήν «κουβανική ἐπανάσταση» καί δέν σκαμπάζουν γρῦ ἀπό τίς ναζιστικοῦ τύπου θηριωδίες πού ἔχουν διαπραχθεῖ δίπλα μᾶς, σέ βάρος ἀδελφῶν μας; Πόσοι ἔχουν ταξιδέψει μέχρι τή Γῆ τοῦ Πυρός καί δέν ξέρουν νά δείξουν τή Βόρειο Ἤπειρο στόν χάρτη; Πόσοι συγκινοῦνται ἀπό τήν ἀνθρώπινη δυστυχία - ἀρκεῖ αὐτή νά ἀφορᾶ ξένους; Τό κείμενο πού παρατέθηκε στήν ἀρχή τοῦ παρόντος σχολιάζει τή στάση τῶν πολιτικῶν. Οἱ πολίτες ὅμως τί κάνουν;
Αὐτό τό βιβλίο θά σᾶς δείξει ἕναν ἄλλον κόσμο, ἑλληνικό, πού ἴσως καί νά μήν τόν ξέρετε. Ἀξίζει τόν κόπο. Ἀπό τά ἔσοδα ὁ συγγραφέας δέν θά πάρει σέντ. Ὅλα θά πᾶνε στή Ἱερά Μητρόπολη Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανής & Κονίτσης πού ἔκανε τήν ἔκδοση.

2 σχόλια:

Όλα λυμένα είπε...

που μπορουμε να το βρουμε;

Παναγιώτης Λιάκος είπε...

Ἐκδόσεις Πελασγός. Τηλ.: 2106440021