Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017

Μιά φούντωση, μιά φλόγα, ἕνας Μάρκος!


Στη μεγάλη φωτoγραφία ὁ συγγραφέας Δημήτρης Β. Βαρθαλίτης. Ἔνθετο: Το δίτομο ἔργο του γιά τόν Βαμβακάρη.

Ὁ Βαμβακάρης εἶναι κομμάτι τῆς ψυχῆς τῆς νεότερης Ἑλλάδας. Ἀξίζει, ἀκούγοντάς τόν, νά τόν διαβάζετε καί νά τόν θυμᾶστε.

«Ἄκουγε τά τραγούδια του πρῶτα ἀπό τά πουλιά. Εἶχε πολλά κλουβιά μέ πουλάκια κάθε εἴδους, τ' ἄκουγε καί ξεχώριζε μελωδίες. Τή μουσική τοῦ τή μάθανε τά πουλιά. Ἄκουγε, ένιωθε κι ἀντέγραφε τήν φύση. Γι' αὐτό ἀγγίζει τόσο βαθιά τόσο πολλούς ἀνθρώπους. Εἶναι ἁπλός, ἀληθινός, μεγάλος σάν τά γνήσια παιδιά τῆς φύσης. Ὁ Μάρκος Βαμβακάρης ἀνήκει στούς Ἕλληνες κλασικούς. Θά μείνει καί δέν θά περάσει. Θά μᾶς ξεπεράσει ὅλους!» Τα λόγια αὐτά ἀνήκουν στόν Δημήτρη Β. Βαρθαλίτη, τόν συγγραφέα τοῦ συλλεκτικοῦ δίτομου ἔργου ποῦ τιτλοφορεῖται «Μάρκος Βαμβακάρης. Ἀπό τόν μύθο στήν ἱστορία 1600-2017» (ἐκδόσεις Ἐκπαιδευτήρια Ἅγιος Παῦλος). Ὁ Δημήτρης Βαρθαλίτης εἶναι ἕνας Συριανός λόγιος ποῦ ἀφιέρωσε 40 χρόνια τῆς ζωῆς του στήν συγγραφή ἑνός ἔργου πού ταξιδεύει τόν ἀναγνώστη ἀπό τό 1600, ἀπό τίς πρῶτες διαθέσιμες πηγές καί καταγραφές γιά τό
οἰκογενειακό δέντρο τοῦ Μάρκου Βαμβακάρη, καί τόν φτάνει μέχρι τίς μέρες μας, ἐξετάζοντας τόν ἀπόηχο τῶν δωρικῶν, ρεμπέτικων ἀριστουργημάτων τοῦ Συριανοῦ δημιουργοῦ.

Ὁ Δημήτρης Β. Βαρθαλίτης ἀνήκει στήν ἐκλεκτή συνομοταξία τῶν Συριανῶν λογίων πού ὅταν καταπιάνονται μέ ἕνα ζήτημα το προσεγγίζουν μέ τήν εὐαισθησία, τήν ἀκρίβεια, τή φαντασία καί τόν σεβασμό στήν ἱστορική ἀλήθεια πού ἀξίζει στούς ἀναγνῶστες. Εἶναι ἐκπαιδευτικός, ἐρευνητής, συγγραφέας καί ἐκδότης. Ἐκτός ἀπό ἐκδότης τῶν σεβαστῶν «Συριανῶν Γραμμάτων», εἶναι ἰδιοκτήτης καί διευθυντής τῆς ελληνογαλλικής σχολῆς Ἅγιος Παῦλος. Διετέλεσε διευθυντής τοῦ Γαλλικοῦ Κολεγίου Εὐγένιος Ντελακρουά ἐπί μία δωδεκαετία. Οἱ μεγάλες του ἀγάπες στήν τέχνη καί στά γράμματα εἶναι ὁ Αἴσωπος καί ὁ Βαμβακάρης.

Γιά νά γράψει αὐτό τό μή συγκρίσιμο μέ ἄλλα, ἀξεπέραστο δίτομο βιβλίο γιά τόν Μάρκο συζήτησε μέ περισσότερους ἀπό 200 ἀνθρώπους πού τόν γνώρισαν καί κατέγραψε καί διέσωσε στοιχεῖα, πληροφορίες καί ἀπόψεις γιά τόν Συριανό πατριάρχη τοῦ ρεμπέτικου πού δέν ὑπάρχουν πουθενά ἀλλοῦ.

Μέσα στά πολλά πού θά διαβάσει ὁ ἀναγνώστης εἶναι καί ἡ ἀληθινή ἱστορία πίσω ἀπό τήν ἔμπνευση τῆς θρυλικῆς «Φραγκοσυριανής». Δύο τόμοι, 1.360 σελίδες γεμάτες Βαμβακάρη καί μία αὐθεντική, ἐρωτεύσιμη Ἑλλάδα!


Δεν υπάρχουν σχόλια: