Δευτέρα, Δεκεμβρίου 25, 2017

Πού γεννᾶται ὁ Χριστός

Ὁ Κύριος καθημερινά ἐνσαρκώνεται στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, πού προσπαθοῦν συνεχῶς νά γίνονται καλύτεροι ἐπειδή Τον ἀγαποῦν.

Μήν ψάξετε στίς δεξιώσεις. Οὔτε στίς τηλεοράσεις. Οὔτε στά ἀναρίθμητα, ξέφρενα ἤ καί ἀνιαρά ρεβεγιόν τῶν κλάμπ, τῶν καζίνων, τῶν πολιτικῶν κομμάτων, τῶν ξένων πρεσβειῶν, τῶν ποδοσφαιρικῶν ὁμάδων καί τῶν διάφορων φιλανθρωπικῶν σωματείων. Δέν προτιμᾶ τά μέρη μέ ρηχά χάχανα καί βαθιά ὑποκρισία.

Ὁ Χριστός γεννᾶται στά σπίτια ἐκείνων πού ὑπομένουν χωρίς νά βαρυγκωμοῦν. Θά Τόν βρείτε στίς φυλακές, στά κελιά ὅσων ἔχουν μετανοήσει γιά τίς πράξεις τους, στούς δρόμους ὅπου περιπλανῶνται ὅσοι Τόν ἀναζητοῦν, στά δωμάτια τῶν νοσοκομείων ὅπου οἱ ἀσθενεῖς προσεύχονται γιά τήν ὑγεία τῶν διπλανῶν τους καί γιά τή δική τους, στά φτωχόσπιτα ὅπου
ἀγαπημένες οἰκογένειες κάνουν μέ πίστη τόν σταυρό τούς πρίν γευματίσουν, παντοῦ ὅπου ἡ ὑπερηφάνεια ἔχει μικρύνει πολύ γιά νά δώσει χῶρο νά καθίσει ἡ χάρις Του. Ἐκεῖ γεννᾶται καί συχνάζει ὁ Χριστός καί ἐκεῖ μποροῦμε νά βροῦμε νόημα στή ζωή μας, ἀντοχή γιά τά δεινά τῆς θνητότητας καί ἐλπίδα γιά τό τώρα, τό αὔριο καί τό πάντα.

*Στη φωτογραφία βλέπουμε ἕναν μοναχικό καλλιτέχνη πού τραγουδᾶ στούς διαβάτες, στήν περιοχή τοῦ Ζαππείου. Συστήθηκε ὡς «Τσάρλι» ἀπό τή Σερβία. Ἐπί ὥρα πολλή τραγουδοῦσε χωρίς νά περνᾶ οὔτε ψυχή (κρύο ἀρκετό γάρ). Αὐτό δέν τόν ἀπασχολοῦσε καθόλου. Ἤθελε ἁπλά νά τραγουδᾶ, δίχως νά τόν ἐνδιαφέρει ἄν θά περνοῦσε κάποιος πού θά τοῦ ἄφηνε χρήματα.

Κάπως ἔτσι εἶναι οἱ Σέρβοι: Ἀγέρωχοι, χωρίς νά γίνονται ἀλαζόνες. Σπουδαῖος λαός. Βαθύς, ἐσωτερικός, γαλήνια ἄκαμπτος. Κάτι τέτοιο θαυμάσαμε τό 1999, ὅταν ἡ ἀφιονισμένη Δύση, μέ τά ἤθη της σέ ἐλεύθερη πτώση καί τήν ἀξιοπρέπειά της μηδενισμένη, ἀποφάσισε νά βομβαρδίσει τή Σερβία γιά νά ἑδραιωθεῖ τό Ἰσλάμ στήν Εὐρώπη καί νά πάρουν πίσω τό αἷμα τούς οἱ Γερμανοί γιά τήν ἀντίσταση πού συνάντησαν ἀπό τούς Σέρβους στόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Καί νά μήν ξεχνᾶμε: Οἱ Σέρβοι εἶναι ὀρθόδοξοι. Ἡ θρησκεία παίζει τεράστιο ρόλο στό σμίλευμα τῆς ψυχῆς τῶν ἐθνῶν. Πάντα ἔπαιζε. Καλά Χριστούγεννα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: