Κυριακή, Απριλίου 29, 2018

ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ


Ἀξιέπαινη ἡ πρωτοβουλία τοῦ ὑπ. Ἐθνικῆς Ἀμύνης Πάνου Καμμένου νά δώσει βαθμούς στήν θυελλώδη ἐπαναστάτρια, ἀλλά ἀσυγχώρητη ἡ ἀμέλεια τῶν συμβούλων του.

Οἱ βαθμοί τοῦ στρατοῦ, οἱ ἔπαινοι καί οἱ εὔφημες μνεῖες δέν δίδονται σέ παρατσούκλια ἀλλά σέ κανονικά πρόσωπα, πού ἔχουν κανονικά ὀνοματεπώνυμα.

Ἡ γνωστή ὡς Μπουμπουλίνα κανονικά εἶναι Μπούμπουλου (ἄν θεωρηθεῖ ὡς ἔγκυρο ἐπίθετό της ἐκεῖνο τοῦ 2οὐ συζύγου της Δημητρίου Μπούμπουλη). Τό ἐπίθετο τοῦ πατρός της ἦταν Πινότσης (Σταυριανός τό ὄνομα). Ὁ πρῶτος σύζυγός της ἦταν ὁ Δημήτριος Γιάννουζας καί ὁ δεύτερος Δημήτριος Μπούμπουλης. Τα παιδιά μέ τόν Μπούμπουλη ἦταν ἡ Σκεύω Μπούμπουλου, ἡ Ἑλένη Μπούμπουλου καί ὁ Νίκος Μπούμπουλης. Ὁπότε, τό σύγχρονο ἑλληνικό κράτος ἔπρεπε νά δώσει
τόν βαθμό στήν Λασκαρίνα Μπούμπουλου ἤ Μπούμπουλη, ἀναλόγως μέ τόν τύπο γενικῆς πού θά προτιμᾶτο γιά τήν περίπτωση, καί ὄχι στό Μπουμπουλίνα, ἡ ὁποία κατάληξη «-ίνα, -ινα» ἀποτελοῦσε τόν διαδεδομένο λαϊκό κώδικα προσδιορισμοῦ τῆς ἰδιότητας τῆς συζύγου (Γιώργαινα, Πανάγαινα, Νίκαινα, Λιάκαινα κ.ά).

Οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις δέν εἶναι καφενεῖο οὔτε ἱππόδρομος. Πρέπει νά ξεκινοῦν ἀπό τήν αὐστηρότατη τήρηση τοῦ τύπου γιά νά ὑπηρετήσουν ἀπόλυτα τήν οὐσία.

Τό Μπουμπουλίνα εἶναι λάθος καί προσδιορίζει τήν Λασκαρίνα μόνο ὡς μία ὀντότητα πού εἶναι σύζυγος τοῦ Μπούμπουλη καί ὄχι ὡς σημαίνουσα μορφή τοῦ ἔθνους μέ αὐτόνονη προσωπικότητα.

Ἄλλωστε, οἱ ὅποιες τιμές ἔχουν ἀποδοθεῖ στόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη ἀπεδόθησαν στό κανονικό του ὄνομα, ὄχι στό «Γέρος τοῦ Μωρηᾶ».

Δεν υπάρχουν σχόλια: