Σάββατο, Μαρτίου 07, 2020

Ἡ ὥρα τοῦ μποϊκοτὰζ


Ὅσα χρήματα εἰσπράττει ἡ Τουρκία ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες τὰ μετατρέπει σὲ ὄπλα ἐναντίον τῆς πατρίδας μας. Ὅση ἐνέργεια παρέχουμε στὴ γειτονικὴ χώρα μὲ τοὺς πόρους μας ἤ ἀκόμα καὶ μὲ τὴν προσοχὴ μας τὴ στρέφει ἐναντίον μας. Οἱ Ἕλληνες ποὺ ἀγαποῦν τὴν Ἑλλάδα ὀφείλουν νὰ κόψουν κάθε οἰκονομικὴ ἤ «πνευματικὴ» σχέση μὲ τὴν Τουρκία. Ἄς μὴν ταΐζουμε ἄλλο τὸ κτῆνος ποὺ τρέφεται ἐδῶ καὶ αἰῶνες μὲ τὶς σάρκες τοῦ ἔθνους μας.

Ἦρθε ἡ ὥρα γιὰ μποϊκοτάζ. Ὅλα τὰ τουρκικὰ προϊόντα πρέπει νὰ τεθοῦν ἐκτὸς τοῦ ἐνδιαφέροντος τῶν Ἑλλήνων - ἀπὸ τὰ ταξίδια σὲ τουρκικοὺς προορισμούς, τοὺς ξηροὺς καρπούς, τὰ ἔπιπλα, τὰ εἴδη οἰκιακῆς χρήσης, τὰ ροῦχα, τὶς συσκευὲς μέχρι τὰ σίριαλ.
Οἱ πρόσφατες ἐξελίξεις μὲ τοὺς Τούρκους νὰ κάνουν χρήση τοῦ ἄοπλου στρατεύματος τῶν ἀλλοδαπῶν, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νὰ καταλύσουν τὸ ἑλληνικὸ κράτος εἰσερχόμενοι βιαίως στὴν ἐπικράτειὰ μας εἶναι τὸ κερασάκι σὲ μία «τούρτα» γεμάτη δηλητήριο καὶ φόνο.
Ἡ Τουρκία δὲν ἔχει Ἱστορία ἀλλὰ ποινικὸ μητρῶο. Ἀντὶ νὰ ντρέπεται καὶ νὰ ἀπολογεῖται γιὰ τὰ
ἐγκλήματα ποὺ ἔχει διαπράξει ἐναντίον τῆς ἀνθρωπότητας, τὰ γιορτάζει, ἐμπνέεται ἀπὸ αὐτὰ καὶ θέλει νὰ τὰ ἐπαναλάβει στὸ πολλαπλάσιο. Εἶναι μία χώρα ποὺ ἔχει στηθεῖ πάνω στὰ βουνὰ ποὺ ἔχουν σχηματίσει τὰ ὀστὰ τῶν Ἑλλήνων, τῶν Ἀρμενίων, τῶν Ασσυρίων, τῶν Κούρδων καὶ ἄλλων λαῶν καὶ φυλῶν ποὺ μακελεύτηκαν γιὰ νὰ επιτευχθεὶ ἡ «καθαρότητα» τοῦ γενοκτονικοὺ ρύπους, τὸ ὁποῖο ἐκπροσωπεῖ αὐθεντικὰ καὶ γνήσια ὁ τουρκισμός.

Ὅσοι Eλληνες ἔχουν αὐτιὰ γιὰ νὰ ἀκούσουν καὶ μάτια γιὰ νὰ δοῦν ἂς τὰ χρησιμοποιήσουν γιὰ νὰ καταλάβουν ὅτι μποροῦν καὶ ἐκεῖνοι νὰ συμβάλουν στὸν ἐθνικὸ ἀγῶνα στερώντας ἀπὸ τοὺς Τούρκους αὐτὸ ποὺ θέλουν περισσότερο ἀπ’ ὅλα: τὸ χρῆμα. Κάθε ἡμέρα κάθε πολίτης ἀσκεῖ πολιτικὴ μὲ τὶς ἐπιλογὲς τοῦ. Τὰ ὑλικὰ καὶ πολιτισμικὰ προϊόντα στὰ ὁποία θὰ ἐπενδύσει φανερώνουν καὶ τὴ δικὴ του, προσωπικὴ ποιότητα.

Οἱ λέξεις καὶ οἱ διακηρύξεις μας μποροῦν νὰ λάβουν ὑλικὴ διάσταση. Νὰ καταφέρουμε τὸ δικὸ μας πλῆγμα στὸν τουρκικὸ ἐπεκτατισμὸ ἀδιαφορώντας γιὰ ὅσα παράγουν. Μποϊκοτάζ!

Άπὸ τὴν ἐφημερίδα δημοκρατία

Δεν υπάρχουν σχόλια: