Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 05, 2022

Στὴν σωστὴ πλευρὰ τοῦ Ζελένσκι

Εὐρωπαϊκὲς λύσεις: Φᾶτε ζουζούνια, τουρτουρίστε ἀπὸ τὸ κρύο, χρυσοπληρῶστε τὴν ἐνέργεια καὶ τὸ σοῦπερ μάρκετ, καὶ ξεχάστε τὸ κρέας!

Ἄν μὴ τὶ ἄλλο ἡ εὐρωπαϊκὴ ἡγεσία ἔχει ταλεντάρα στὴ διοίκηση. Δὲν ὑπάρχει οὔτε μισὸ πρόβλημα ποὺ νὰ μὴν τὸ ἔχει λύσει – μὲ λύσεις μακρὰν χειρότερες τοῦ προβλήματος. Ὁ πόλεμος Ρωσίας– Οὐκρανίας καὶ οἱ χειρισμοὶ τῆς Ε.Ε. εἶναι μία ὑπόθεση ποῦ ἀξίζει νὰ τὴ θυμοῦνται οἱ ἑπόμένες γενιὲς – ἂν συνεχίσει, βέβαια, νὰ ὑφίσταται ἀνθρωπότητα.

Οἱ Εὐρωπαῖοι στηρίζουν Ζελένσκι μὲ τὰ μπούνια (ὁ ὁποῖος ἐξαγγέλλει ἀντεπιθέσεις στὰ διαλείμματα τῶν φωτογραφίσεὼν του), διότι προσπαθοῦν νὰ βοηθήσουν τοὺς Οὐκρανούς, οἱ ὁποῖοι καταστρέφονται ἀπὸ τὴν ἡγεσία τους, ὅπως καταστρέφονται καὶ οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τὶς δικὲς τους ἡγεσίες.

Οἱ Ἀμερικανοὶ, σὲ ἀπόσταση ἀσφαλείας (ἕνας ὠκεανὸς ποὺ σὲ χωρίζει ἀπὸ τὸ πρόβλημα πάντοτε βοηθᾷ), παρακολουθοῦν τὸν πρόεδρὸ τους νὰ χαιρετάει τὸν ἀέρα καὶ νὰ σαβουριάζεται μὲ τὸ ποδήλατο (θυμίζοντας λιγουλάκι τὸν δυσπερίγραπτο ΓΑΠ), καὶ διεξάγουν τὸν ὑβριδικὸ τοὺς πόλεμο ἐναντίον τῆς

Ρωσίας, μὲ ἀπώτερο στόχο τὴν Κίνα, χρησιμοποιώντας σὰν τροφὴ γιὰ τὰ κανόνια τοὺς Εὐρωπαίους, ποὺ ξέπεσαν καὶ νομίζουν ὅτι ὅσοι τοὺς διοικοῦν τὰ ἔχουν τετρακόσια (ἐνῶ τοὺς λείπουν τοὐλάχιστον 399).  

Οἱ γενικοὶ δερβέναγες τῆς Εὐρώπης εἶναι πεπεισμένοι ὅτι ἡ ἐπιστροφὴ τῶν πολιτῶν τῆς γηραιὰς ἠπείρου στὸ ἐπίπεδο τοῦ τροφοσυλλέκτου ἀποτελεῖ πειστικὴ ἀπάντηση στὴν ἀκρίβεια τοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἀλλὰ καὶ τῆς ἐνέργειας. Πόλεις χωρὶς φωτισμό, σπίτια δίχως θέρμανση καὶ κόστος ζωῆς ἰλιγγιωδῶς αὐξημένο εἶναι ἡ κουβερτούρα στὴν δηλητηριασμένη τούρτα τῆς ἀντιμετώπισης τῆς ἐνεργειακῆς κρίσης, ἡ ὁποία, ὅλως τυχαίως, προέκυψε μετὰ τὸ πέρας τῆς ὑγειονομικῆς κρίσης του κορονοϊοῦ.

Καὶ τὸ ὀρντὲβρ οἱ σκουληκαντέρες, οἱ ἀκρίδες καὶ οἱ λιβελούλες ποὺ διαφημίζει ἡ Κομισιὸν ὡς «λύσεις» γιὰ τὴν ἐπισιτιστικὴ κρίση (τὴν ἴδια ὥρα ποὺ οἱ Εὐρωπαῖοι γραφειοκράτες θὰ μασαμπουκώνουν μπριζολάρες wagyu kobe, ποὺ κοστίζουν μαλλιοκέφαλα).

Κακὸ εἶναι ὅτι μᾶς ἀντιμετωπίζουν σὰν ἰθαγενεῖς ἀλλὰ ἀκόμα χειρότερο εἶναι ὅτι οἱ συλλογικὲς ἂντιστάσεις μας εἶναι νωθρότερες τῶν ἰθαγενῶν τῶν ἀποικιῶν. Αυτοὶ ξεσηκώθηκαν κάποτε…

Δεν υπάρχουν σχόλια: