Δευτέρα, Μαΐου 16, 2011

Αρχηδιαφύλαξης απορρήτων


Η έκθεση της ΕΥΠ σύμφωνα με το Έθνος είναι απόρρητη. Η δημοσιοποίηση απορρήτων ε...γγράφων είναι κακουργηματική πράξη. Άρα ή η έκθεση δεν είναι απόρρητη ή τα ελληνικά απόρρητα είναι άνευ αξίας για τους καλοπληρωμένους δικαστές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: