Πέμπτη, Φεβρουαρίου 25, 2016

Ὁ εὐρωπαϊκὸς μῦθος μόλις κατεδαφίστηκε!Ἡ πολιτικὴ τάξη τῆς χώρας μας ὀφείλει στὸ ἔθνος νὰ πάψει νὰ ὑποτιμᾶ τὴ νοημοσύνη τῶν πολιτῶν, βαφτίζοντας τὴ διάλυση τῆς Ἑλλάδος «εὐρωπαϊκὸ» πρόβλημα. Ἡ πατρίδα μας μετατρέπεται σὲ χαλιφᾶτο καὶ σὲ ἀποθήκη ψυχῶν, ὄχι τὸ Βέλγιο καὶ τὸ Λουξεμβοῦργο.


«Οὐαὶ τοῖς ηττημένοις καὶ μακάριοι οἱ κατέχοντες». Αὐτοὶ εἶναι οἱ δύο «αξιακοὶ» πνεύμονες τῆς Βαβὲλ ποῦ ἀποκαλεῖται Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ἡ ἴδια ἡ πραγματικότητα, μὲ τὰ δυνατά, ἠχηρὰ καὶ ὀδυνηρὰ ραπίσματτὰ τῆς, ξυπνὰ τοὺς ἀφελεῖς καὶ ἀπαιτεῖ ἀπὸ ἐκείνους νὰ δράσουν γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὸ ραντεβοὺ μὲ τὴν καταστροφή.

Ταυτόχρονα, οἱ δραματικὲς ἐξελίξεις στὸ Μεταναστευτικὸ γελοιοποιοῦν τὰ φληναφήματα καὶ τὴ γλυκερὴ προπαγάνδα περὶ τῆς πολιτικῆς «ἑνοποίησης», που ὑποτίθεται ὅτι θὰ προκύψει ἔπειτα ἀπὸ τὴν τήρηση τῶν «κανονισμῶν» καὶ τῶν ὁδηγιῶν ποῦ θεσμοθετοῦν οἱ «ὑψηλόφρονες» κομισάριοι τῆς Ε.Ε.

Τίποτε ἀπ' ὅλα αὐτὰ δὲν πρόκειται νὰ γίνει. Τα κράτη εἶναι ἐθνικὰ καὶ τὸ δείχνουν στὴν πρώτη εὐκαὶρία, ἀλλὰ καὶ στὴν πρώτη δυσκολία. Κανεὶς δὲν σκέφτεται «εὐρωπαϊκά», διότι κανεὶς δὲν νιώθει μόνο... Εὐρωπαῖος - πλὴν ἐκείνων ποῦ θησαυρίζουν λόγω τῆς προσκόλλησὴς τοὺς στοὺς μηχανισμοὺς ἐξουσίας, τοὺς ὁποίους ἔχουν στήσει οἱ
μεγάλες δυνάμεις αὐτῆς τῆς πεινασμένης, διψασμένης καὶ ἀδίστακτης ἀγέλης.

Μόλις ἡ κατάσταση μὲ τοὺς πρόσφυγες καὶ τοὺς λαθρομετανάστες ἄρχισε νὰ ἐπιδεινώνεται, οἱ κανονισμοί, οἱ «ἀξίες», οἱ «ἀρχὲς» καὶ τὰ λοἱπὰ ἠχηρὰ παρόμοια που προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι ὑφίστανται στὴν Ε.Ε. διελύθησαν εἰς τὰ ἐξ ὢν συνετέθησαν. Σύνορα σφραγίζονται δίχως περιστροφὲς καὶ χωρὶς τὴν τήρηση τῶν προσχημάτων. Ἡ Συνθήκη Σένγκεν και οι ἀναρίθμητες σελίδες, που περιγράφουν μὲ ἀκρίβεια ἀκόμα καὶ τὴν τελευταία λεπτομέρεια στὴ συμπεριφορὰ τῶν κρατῶν πρὸς τοὺς πολῖτες καὶ στὶς μεταξὺ τοὺς σχέσεις, μετατρέπονται σὲ κενὰ γράμματα. Προέχει ἡ ἐπιβίωση ἑκάστου ἔθνους καὶ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα φαντάζουν περιττά. Το μπαλάκι πετιέται ἀπὸ τοὺς «συμμάχους» στὴν πλευρὰ τῆς Ἑλλάδος - ὅπως πάντα. Ἀντὶ νὰ βάλουν στὴ θέση τῆς τὴ μεγάλη ἐγκληματικὴ ὀργάνωση ποῦ ἀποκαλεῖται «τουρκικὸ κράτος» καὶ νὰ προσπαθήσουν νὰ σταματήσουν τὴ δολοφονικὴ δράση του, ἀπομονώνουν τὴν πατρίδα μας καὶ ἐξευμενίζουν μὲ χρήματα καὶ ὑποσχέσεις τὸν θύτη, τὸ ἰσλαμιστικὸ καθεστὼς τοῦ Ερντογάν!

Ταυτόχρονα, σ' ἕνα ρεσιτὰλ ἀθλιότητας, ὑποκρισίας καὶ ἀνθελληνισμοῦ, ἐκτοξεύουν κατηγορίες ἐναντίον τῆς χώρας μας, ἡ ὁποία δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει μόνη της τὸ τσουνάμι τῆς δυστυχίας ποῦ προκάλεσε ἡ πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ, τῆς Ε.Ε. καὶ τῆς Τουρκίας ἔναντι τοῦ συριακοῦ ζητήματος. Αὐτό, φυσικά, ὄχι μόνο τὸ ὑποπτευόταν ὁ λαὸς μας, ἀλλὰ ἦταν βέβαιος ὅτι θὰ τὸ βιώσει. Οἱ ἀποδείξεις που μᾶς κόμισε ἡ Ἱστορία γιὰ τὴ στάση τῶν Εὐρωπαίων πρὸς τὴν Ἑλλάδα εἶναι ἀναρίθμητες. Δὲν χρειάζεται νὰ πάει ὁ νοῦς μας στὸ 1204, στὴν Ἅλωση τῆς Πόλης ἀπὸ τοὺς Φράγκους καὶ στὸ πλιάτσικο τῶν «φιλελλήνων» στὴν τουρκοκρατούμενη Ἑλλάδα, γιὰ νὰ καταλάβουμε πὼς μᾶς βλέπουν.

Ἡ μνημονιακὴ περιπέτεια τῶν τελευταίων ἕξι ἐτῶν ἀρκεῖ γιὰ νὰ μᾶς πείσει γιὰ τὴν ποιότητα τῶν λόγων καὶ τῶν πράξεων τῶν ξένων, ποῦ θεοποιοῦνται ἀπὸ τοὺς ἑλληνόφωνους ὑπηρέτες τούς. Ἡ πολιτικὴ τάξη τῆς χώρας μας, μέχρι στιγμῆς, δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν ἀποστολὴ τῆς. Ὡστόσο, μπορεῖ νὰ ἀντλήσει πολύτιμη γνώση ἀπὸ τὸν λαὸ - ἀρκεῖ νὰ τὸ θελήσει καὶ νὰ ἀποφασίσει νὰ σταματήσει νὰ ἀερολογεῖ περὶ «εὐρωπαϊκῆς ἀλληλεγγύης». Ἐπίσης, ὀφείλει στὸ ἔθνος νὰ πάψει νὰ ὑποτιμᾶ τὴ νοημοσύνη τῶν πολιτῶν, βαφτίζοντας τὴ διάλυση τῆς Ἑλλάδος «εὐρωπαϊκὸ» πρόβλημα. Ἡ πατρίδα μας μετατρέπεται σὲ χαλιφᾶτο καὶ σὲ ἀποθήκη ψυχῶν, ὄχι τὸ Βέλγιο καὶ τὸ Λουξεμβοῦργο. Κανεὶς δὲν θὰ μᾶς βοηθήσει. Μόνοι μᾶς πρέπει νὰ τὰ καταφέρουμε!

Ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα δημοκρατία

Δεν υπάρχουν σχόλια: