Τρίτη, Ιανουαρίου 02, 2018

Ὅταν ἡ ἀρχαία Ἀθήνα ἐπέβαλε ΦΠΑ 5%


Ἑνός κακοῦ μύρια ἕπονται καί μία φορολογικῆς «μεταρρύθμισης» ἑπόταν ἡ ὁλοκληρωτική καταστροφή τῆς καρδιᾶς τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου.

Γιά ἀρχή ἄς διαβάσουμε στόν Θουκυδίδη (Ἄπαντα, τόμος 7, Ἱστοριῶν Ζ, κεφ. 28, ἐκδόσεις Κάκτος, σ.69): «Γιά τόν λόγο αὐτόν, κεῖνον τόν καιρό, κι ἀπό τίς ζημιές πού πάθαιναν ἐξαιτίας τῆς Δεκέλειας καί ἀπό τίς ἄλλες δαπάνες πού βαριές ἔπεσαν ἐπάνω τους, τά οἰκονομικά τους στένεψαν πολύ. Αὐτή τήν ἐποχή ἐπέβαλαν στούς ὑπηκόους τους νά πληρώνουν, ἀντί γιά τόν ὁρισμένο ἐτήσιο φόρο, τό ἕνα εἰκοστό τῆς ἀξίας τῶν ὅσων εἰσάγονταν καί ἐξάγονταν ἀπό τά λιμάνια τους, νομίζοντας ὅτι ἔτσι θά 'χαν μεγαλύτερα ἔσοδα. Τα ἔξοδα δέν ἦταν πιά ὅσα καί πρίν, ἀλλά αὐξήθηκαν πολύ, ἔγιναν ἀνάλογα πρός τήν ἔκταση πού πῆρε ὁ πόλεμος, ἐνῶ, ἀντίθετα, τά ἔσοδα κάθε μέρα μειώνονταν».

Οἱ Ἀθηναῖοι, πάνω στήν τούρλα τῆς ἀκμῆς, τήν ψώνισαν. Ἡ μύτη τους ψήλωσε καί πῆγε στά οὐράνια καί τά μυαλά πῆγαν νά τήν ἀκολουθήσουν κι ἔφυγαν ἀπό τό τσερβέλο. Ἄνοιξαν πολεμικά νταραβέρια μέ τούς Σπαρτιάτες κι ἔκαναν ἀπό πάνω (ἄτιμο ταμάχι) μία ξεγυρισμένη σικελική ἐκστρατεία πού τούς βγῆκε
θεόξινη. Ἤφεραν ντόρτια στή Σικελία, καβάτζωσαν κι οἱ Λακεδαίμονες τή Δεκέλεια καί τούς εἶχαν ἀλλάξει τά φῶτα μέ τά πλιάτσικα, μέ τίς καταδρομικές ἐπιχειρήσεις καί μέ τή δυσκολία ἐφοδιασμοῦ τῆς πόλης (ἀπό ἐκεῖ περνοῦσαν οἱ περισσότερες εἰσαγωγές προϊόντων τῶν Ἀθηνῶν).

Καί τί ἔκαναν οἱ Ἀθηναῖοι; Ἐπέβαλαν ΦΠΑ 5% Καί τί ἔγινε μέ τήν τότε θεωρούμενη ὡς... ὑπερφορολόγηση; Ἡ Ἀθήνα μάζεψε ἀκόμα λιγότερα φορολογικά ἔσοδα, ἡ πόλη ξεζουμίστηκε οἰκονομικά, οἱ Σπαρτιάτες νίκησαν καί κάπου ἐκεῖ χάθηκε (γιά χιλιετίες) ἡ μπάλα ἀπό τό δικό μας τό τερέν, τό ὁποῖο δέν ἦταν ἄλλο ἀπό τήν πόλη-κράτος.

Σημείωση: Το ἕνα εἰκοστό τῆς αξίας κάποιου προϊόντος σέ ποσοστό εἶναι 5%. Σήμερα ὁ ΦΠΑ μέ κλίμακα 24%, πού ἰσχύει γιά τά περισσότερα προϊόντα καί ὑπηρεσίες, εἶναι σχεδόν τό ἕνα τέταρτο τῆς ἀξίας.

Τότε ἡ Ἀθήνα καταστράφηκε (καί λόγω τῆς φορολογίας) οὖσα τόσο ἰσχυρή καί μέ περίλαμπρο πολιτισμό. Φαντάσου τώρα τό ἀπύθμενο βάθος τῆς ἀβύσσου...

Δεν υπάρχουν σχόλια: