Σάββατο, Ιανουαρίου 20, 2018

Ἐξέγερση ἀπό τά κάτω γιά τήν Μακεδονία

Ἡ πάνδημη καί ἀληθινά αὐθόρμητη καί ἀκαθοδήγητη κινητοποίηση γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς ἀκεραιότητας, ὅπως αὐτή ἐκφράζεται μέ τό ζήτημα τῆς Μακεδονίας, ἀποδεικνύει ὅτι ὁ σκληρός πυρήνας τοῦ λαϊκοῦ ψυχολογικοῦ ἀποθέματος παραμένει ἄθικτος.

Ἡ συλλογική ψυχή, ἀπό τήν Γαῦδο καί τήν Κέρκυρα μέχρι τό Ταίναρο καί τό Σουφλί, ἔχει γαλουχηθεῖ μέ ἕνα αἴσθημα ἀγέραστης ὑπεροχῆς. Οἱ Ἕλληνες, ναί, εἶναι ἀνώτεροι στήν συνείδησή μας. Τούς ξεχωρίζουμε κι ἐκείνους πού ζοῦν κι αὐτούς πού πέρασαν καί θά ἔρθουν. Ναί, οἱ Ἕλληνες ἀξίζουν θέσεις στήν προεδρία* τοῦ παγκόσμιου θεάτρου ἰσχύος – πνευματικῆς καί ὑλικῆς.

Ἡ κινητοποίηση τοῦ λαοῦ γιά τήν Μακεδονία μας εἶναι μία ἔμπρακτη καί ἠχηρή ἀμφισβήτηση τοῦ συνόλου τῆς ἀποκαλούμενης «ἐλίτ», ἐκείνης πού χρυσοπληρώνεται γιά νά ψελλίζει μέ διχαλωτή γλώσσα προδοτικά ρήματα περί... συμβιβασμῶν καί κατορθώνει νά ἡττᾶται ἀκόμα καί ἀπό τά Σκόπια.

Ὁ ἐρχομός Κρητῶν στήν γῆ τῶν Μακεδόνων μέ μόνο αἴτημα καί στόχο τήν ὑπεράσπιση τῆς Ἑλληνικότητας δείχνει πόσο πολύ οἱ ἡγεσίες εἶναι ἀνάξιες τοῦ συνόλου, ἑνός φοβεροῦ ἀνθρώπινου δυναμικοῦ, πού δέν ἔχει σταματήσει νά ἀποδεικνύει στό διάβα τῶν χιλιετιῶν τήν
ἀνεκτίμητη ἀξία τῆς ράτσας μας.


Ἡ κυρία Ανάστω ἀπό τό χωριό Παναγίτσα τῆς Ἔδεσσας, πού ἄδραξε τήν ντουντούκα καί βγῆκε στούς δρόμους καλώντας τούς συχωριανούς της νά πᾶνε στό συλλαλητήριο ἀξίζει δεκάδες φορές περισσότερο γιά τό σύνολο ἀπ’ ὅσο ἕνας ἐθελόδουλος χαρτογιακάς μέ ξύλινη γλώσσα καί εὐλύγιστη μέση.

Εἶναι εὐτύχημα γιά τήν ἐθνική αὐτοπεποίθηση τό «ἀδέσποτον» τῆς ψυχολογικῆς χειραφετήσεως τοῦ λαοῦ καί τό ἀκυβέρνητο τοῦ συλλαλητηρίου. Εὐτυχῶς, ὁ Ιερώνυμος, ἀμετακίνητος ὀπαδός τοῦ ΠΑΣΟΚ καθώς εἶναι, ἀπάλλαξε τόν κόσμο ἀπό τό νά σκέφτεται μέ ἀπώθηση ὅτι καμώνεται πώς τόν στηρίζει κάποιος πού οὐδόλως ἐνδιαφέρεται γιά τέτοια… «φτηνά καί ποταπά καί ἐθνικιστικά». Δέν πειράζει. Ἄν ἡ ἱεραρχία τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀποφάσισε νά ταχθεῖ στό πλευρό τοῦ ἀπάτριδος διεθνισμοῦ ἁπλά θά δώσει χῶρο γιά τήν ἄνδρωση ἑνός ἐθνικοῦ (με πολιτική καί θρησκευτική χροιά ὁ ὄρος) κινήματος.

Ὁ μαζικός ἐθνικισμός δέν ἐλέγχεται μέ ἠνία. Δέν καθοδηγεῖται ἀπό σεμνότυφους αμφίβουλους, ἀμφιβόλων προθέσεων καί μᾶλλον συζητήσιμης ἀκεραιότητας ὑποκριτές.

Τό ξέσπασμα γιά τήν Μακεδονία εἶναι μία ἐξέγερση ἀπό τά κάτω, ἡ ὁποία δείχνει τόν δρόμο. Ἀπαιτεῖ ἡγεσία πολιτική, πνευματική, θρησκευτική, ἀντάξια τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῶν Ἑλλήνων.

Τώρα κάτι τέτοιο δέν ὑπάρχει, ἀλλά εἶναι ἐπείγουσα ἡ ἀνάγκη τῆς γέννησής του. Μόλις τό ἀκρόπλωρο αὐτῆς τῆς νεώς φανεῖ στόν ὁρίζοντα, ὅλοι θά τό καταλάβουν.

Ζήτω ἡ Μακεδονία μας! Ζήτω ἡ Ἑλλάς!Δεν υπάρχουν σχόλια: