Παρασκευή, Ιανουαρίου 19, 2018

Κόμμα ἀρχαιοθρήσκων


Ἡ στάση τοῦ Ιερωνύμου στά ἐθνικά διευκολύνει τήν ἵδρυση παράταξης ἀρχαιοθρήσκων ὅπου θά διατυπώνεται ρητά ἡ ἀνάγκη ὑπεράσπισης ἑνός πολιτικοῦ, πολιτισμικοῦ καί κοινωνικοῦ μοντέλου στά πλαίσια μίας ἐθνοθρησκείας.  Εἶναι μία ἀναπόφευκτη ἐξέλιξη. Ὅσο ἡ Ὀρθοδοξία, διά τῆς Ἱεράς Συνόδου καί τῶν ἐπισκόπων μέ τίς Mercedes ἀπομακρύνεται ἀπό τόν λαό καί τό ἐθνικό ζήτημα, τόσο θά πλησιάζει ἡ στιγμή τῆς ἀναπλήρωσης τοῦ κενοῦ μέσω ἑνός κόμματος ἀρχαιοθρήσκων. Ἡ ἵδρυση καί ἡ στελέχωση του δέν θά
χαρακτηρίζεται ἀπό τούς ἤδη γνωστούς κινηματικούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: