Τετάρτη, Ιανουαρίου 01, 2020

Η ΝΕΟΤΑΞΙΚΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


Ἡ περίοδος τῶν Χριστουγέννων θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς ἄθεους παγκοσμιοποιητὲς ἰδανικὴ γιὰ νὰ μιλήσουν γιὰ τὸ… πνεῦμα τῆς γιορτῆς.

Μία ἀπὸ τὶς συνηθισμένες σαχλαμάρες ποὺ ἐκτοξεύονται καὶ κατὰ ριπὰς καὶ βολὴ κατὰ βολὴ ἐναντίον τῆς σιωπηρῆς χριστιανικῆς πλειοψηφίας εἶναι –μέσες ἄκρες- ἡ ἀκόλουθη: καὶ ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία καὶ ὁ Ἰωσὴφ ἦταν πρόσφυγες καὶ ὁ Θεάνθρωπος γεννήθηκε σὲ χῶρο (τὴν σπηλιὰ) ποὺ δὲν ἦταν τῆς οἰκογένειας του καὶ οἱ σύγχρονοι χριστιανοὶ εἶναι στὴν οὐσία αντιχριστιανοὶ ἐπειδὴ δὲν τοὺς ἀρέσουν οἱ καταλήψεις καὶ ἐναντιώνονται στὰ «προσφυγικὰ» ρεύματα κι ἂν ἔβλεπαν τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ στὴν γειτονιὰ τοὺς θὰ τὸν ἔδιωχναν κι αὐτόν». Πολλὰ λόγια κι οὔτε μισὸ ἀληθινό. Τὶ νὰ τοὺς πρωτοπεῖς καὶ τὶ νὰ ἀπαντήσεις σὲ ἀνθρώπους ποὺ πιστεύουν στην… ἀπιστία τους χωρὶς νὰ
ἔχουν ἴχνος γνώσης κι ἐπίγνωσης γιὰ ὅσα μιλοῦν;
Ἡ οἰκογένεια τοῦ Χριστοῦ δὲν ἦταν πρόσφυγες, ἀφοῦ καὶ ἡ Αἴγυπτος καὶ ἡ Ἰουδαία ἀποτελοῦσαν τμήματα τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Ὁ Ἰωσήφ, μετὰ τὴ γέννηση τοῦ Κυρίου, δὲν πῆγε στὴν Αἴγυπτο ἀπαιτώντας ἐπιδόματα οὔτε κατέλαβε δημοσίους δρόμους ἐπειδὴ οἱ Ρωμαῖοι δὲν τοῦ ἔδιναν κάρτα ἀπεριορίστων διαδρομῶν γιὰ τὸ…Μετρό.
Ἡ οἰκογένεια τοῦ Χριστοῦ δὲν λήστεψε τοὺς Μάγους γιὰ νὰ πάρει τὰ δῶρα καὶ νὰ τὰ πουλήσει στὴν ὁδὸ Γερανίου οὔτε ἐπιδόθηκε στὸ πλιάτσικο ἐνῶ δὲν μετακινήθηκε ἀπὸ τὴν Βηθλεὲμ στὴν Αἴγυπτο γιὰ νὰ βελτιώσει τὸ βιοτικὸ της ἐπίπεδο. Ἐπίσης, ὁ ἐλεήμων και φιλεύσπλαχνος Χριστός δεν θα ευλογούσε την υποδοχή ξένων ποὺ θα ἀπαιτοῦσαν τὴν βίαιη ἐπιβολὴ τοῦ δικοῦ τους τρόπου ζωῆς καὶ τῆς δικῆς τους θρησκείας. Γιὰ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερὰ ὁ Κύριος μας πῆρε στὸ χέρι του τὸ φραγγέλιο. Ὅλοι (ἤ σχεδὸν ὅλοι) ἔχουν ὑπ’ ὄψιν τους τὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ (κατὰ Ἰωάννην Β΄12-15) ὅπου ὁ Χριστὸς εἶδε ἐμπόρους καὶ σαράφηδες στὸ ναὸ τοῦ Σολομῶντα καὶ πῆρε το βούρδουλα γιὰ νὰ τοὺς διώξει καὶ ἀναποδογύρισε τοὺς πάγκους τους.
Θὰ ἀνεχόταν, λοιπόν, σήμερα ὁ Χριστὸς ἑλληνόφωνους ἀθέους ἤ ξένους ἀλλόπιστους νὰ σπᾶνε, νὰ βεβηλώνουν, νὰ κοπρίζουν στὰ ἱερὰ τοῦ καὶ νὰ ρημάζουν τους ναοὺς Του; Ἔλεος!


Δεν υπάρχουν σχόλια: