Πέμπτη, Δεκεμβρίου 14, 2006

Ακολουθούν διακόσια ονόματα των (περίπου) 200 τυχερών του Μουνιόθ ΚαπέλοΆντε βρε, καλοφάγωτα κι αυτά! Ιδού τα διακόσια ονόματα των (περίπου) 200 τυχερών που κέρδισαν σήμερον στις 14/12/2006 από ένα Μουνιόθ Καπέλο.
Να σημειώσουμε ότι η πίεση χρόνου είναι πιο σκληρή κι από τα μαρκαρίσματα της Παρί του Αγίου Γερμανού. Γι' αυτό παραθέτουμε τα ονόματα ΑΔΙΟΡΘΩΤΑ! Όπως μας τα στείλατε.
Αν διαπιστώσετε ότι το όνομά σας αναφέρεται 2 ή 3 φορές, δικαιούσθε αντιστοίχως 2 ή 3 cd.
Παραλαβές, από Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006. Οι εκ της περιφερείας ορμώμενοι θα λάβετε τα σιντιά με ιδική σας χρέωση γιατί ξεπαραδιαστήκαμε με τόσες υπερπαραγωγές κι είμαστε δύο νοματαίοι του επιπέδου «μηδέν βαθμοί».
Thanks.
ΟΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ

1. ΓIANNHΣ KONTOΣ
2. MΠINIOΣ ΔHMHTPHΣ
3. ERVIN NDREU
4. ΓIΩPΓOΣ KOKKAΛOΣ
5. ΣIMOΣ ΣIMOΣ
6. APNAOYTH AMAΛIA
7. ΣOΦIA ΘEIAΔOY
8. BAΣIΛEPHΣ TAΣOΣ.
9. TOYΛA MEINTANH
10. BAΓΓEΛHΣ ΛIANOΣ
11. KΩΣTAΣ POZAKOΣ
12. AΠOΣTOΛOΠOUΛOΣ APIΣTEIΔHΣ
13. ΓIΩPΓOΣ ΠPEBEZANOΣ
14. ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ IΩANNHΣ
15. KOPOMΠIΛHΣ HΛIAΣ
16. AΠOΣTOΛOΠOYΛOΣ AΠOΣTOΛOΣ
17. XATZHOPΦANOΣ KΩNΣTANTINOΣ
18. ΠANAΓIΩTHΣ MEΛAΣ
19. MAYPAKAKHΣ IΩANNHΣ
20. ΓKEΛHΣ ΠANAΓIΩTHΣ
21. APNAOYTHΣ ΠAYΛOΣ
22. KΩNΣTANTOΠOYΛOΣ ΓEΩΡΓIOΣ
23. ΦΩTHΣ XPONOΠOYΛOΣ
24. ΓΡIBAS AΘANAΣIOS
25. KYPIAKOΣAΛEΞIOY
26. MΠINIOΣ ΓIΩPΓOΣ
27. BETTOΣ ΔHMHTPHΣ
28. APNAOYTH AMAΛIA
29. KOSTAS NTOMALIS
30. ANΔPITΣOΠOYΛOΣ ΘEOΔΩPOΣ
31. IΩANNHΣ ΛAOΣ
32. ANTΩNHΣ PHΓOΠOYΛOΣ.
33. ΠOYΛAKOΣ ΓIANNHΣ
34. ΔHMOYΛAKHΣ ANΔPEAΣ
35. ΦΩTHΣ XPONOΠOYΛOΣ
36. GIANNIS NERIS
37. ΓKEΛHΣ ΠANAΓIΩTHΣ
38. ΘEOΔΩPOΣ NATΣIKAΣ
39. DIMITRIS NIKOLOU
40. ANTPEAΣ XPYΣ0Σ
41. XATZHKΩNΣTANTINOY NAΠOΛEΩN
42. ΨYXOΠAIΔAΣ XΡHΣTOΣ
43. PHΓOΠOYΛOΣ ANTΩNHΣ
44. ΣTAMATATOΣ ΓEPAΣIMOΣ
45. TEMΠEΛOYΔHΣ ΘANAΣHΣ
46. ΠANAΓIΩTHΣ OYTOΣ
47. ΦIΣNIK ΣAKTHΣ
48. TAΣOΣ ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ
49. NIKOΣ KAPBEΛAΣ
50. MAIPH ΛIΩNH
51. KOΛIOΣ KΩN/NOΣ
52. ΓIΩPΓOΣ KAΣIMATHΣ
53. ΠANAΓIΩTHΣ OYTOΣ
54. ΣIMOΣ ΣIMOΣ
55. XATZHAMANETOΓΛOY NIKOΣ
56. XPHΣTOΣ ΠAΠAΓIANNHΣ
57. ΦOYPNAPAKHΣ MIXAΛHΣ
58. AΛEΞOΠOYΛOY EΛENH
59. AΛEΞANΔPATOΣ ΓIΩPΓOΣ
60. ΦΛΩPOY ΓIΩΛA
61. TEMΠEΛOYΔHΣ ΘANAΣHΣ
62. MΠAMΠHΣ ΓEΩPΓAKAKHΣ
63. XPHΣTOΣ KOYTΣHΣ
64. KΩNΣTANTOΠOYΛOΣ ΓEΩΡΓIOΣ
65. ΠEPIKΛHΣ ΣIAKANTAPHΣ
66. AΡΣENHΣ ΘΩMAΣ
67. XAIKAΛHΣ KΩΣTAΣ
68. ΣTAΘATOΣ AΛEΞANΔPOΣ
69. ΣOYΣKAΣ ANTΩNHΣ
70. XPIΣTOYΛAKH KATEPINA
71. KAMΠAΣAKAΛHΣ ΠAΣXAΛHΣ
72. ΣTEΛIOΣ MAΓΓIΩPOΣ
73. ΠOΛIAΣ NIKOΣ
74. ANΔΡEAΣ ΠAΣXAΛHΣ
75. ΣTAΣINOΠOYΛOΣ BAΣIΛHΣ.
76. ΔHMHTPIOΣ MΠONHΣ
77. K APAΠHΣ
78. KAΛHMEPA ΔHMHTPHΣ KOYTPOYΛAKHΣ
79. KOYTΣIOYPHΣ ΓIΩPΓOΣ!
80. TΣIATΣOΣ ΠETPOΣ
81. ΣΠYPOΣ ΛOYKEPHΣ
82. MΩPAKHΣ ΛEΩNIΔAΣ
83. NOMIKOY EYAΓΓEΛIA
84. AΛEΞIA ΛAMΠPOΠOYΛOY
85. ΘEOΔΩPOΣ MΠAPTΣAΣ
86. ΔHMHTPIOΣ MΠONHΣ
87. ΠETPOΣ BAΣTAPΔHΣ
88. APHΣ NOYΣHΣ
89. ΠAPAΣKEYOΠOYΛOΣ ANΔPEAΣ
90. ΣTAMATHΣ POYNHΣ
91. ΔHMHTPHΣ ΣKOYΛAΞENOΣ
92. NIKOΣ ANAΓNΩΣTOY
93. ΣTAMATATOΣ ΣTEΦANOΣ
94. ANTΩNIOΣ XPIΣTOYΛAKHΣ
95. ANΔPEOY EΛENH
96. MIXAΛHΣ ΓKOKAΣ
97. ΔHM.ΨIMOYΛHΣ
98. ΠANAΓIΩTHΣ ANTΩNOΠOYΛOΣ.
99. KYPIAKOΠOYΛOY ANTIΓONH
100. MIXAΛHΣ TΣEKOYPAKHΣ
101. ΠPAΠIΔHΣ IΩANNHΣ
102. TΣIATΣIOΣ HΛIAΣ
103. KOYPMATZOΓΛOY ΓEΩPΓIOΣ
104. EYΣTAΘIAΔHΣ ΣTAΘHΣ
105. NEKTAPIA MΠOΛIOYΔAKH
106. NTABEΛHΣ ΓIANNHΣ
107. ΠPIΦTHΣ MIXAΛHΣ
108. ANTWNHΣ BΛAXOΣ
109. ΦAKAΣ ΓIΩPΓOΣ
110. ΓPAMMENOΣ TAΣOΣ
111. MENEΛAOΣ ΓKOYΦAΣ
112. ΠAΠAΣ ΣTEΦANOΣ
113. Γ ΠAΠAΘEPOΠOYΛOΣ
114. KAΓIAΔAKHΣ BAPΔHΣ
115. APHΣ NOYΣHΣ
116. ΛIAKOΣ EYΘYMIOΣ
117. AΛEΞANΔPATOΣ ΓIΩPΓOΣ
118. TΣIATΣIOΣ HΛIAΣ
119. TOYΛIOΠOYΛOΣ ΣEPAΦEIM
120. ZAMANHΣ XPHΣTOΣ
121. PAΠTHΣ ΛEYTEPHΣ
122. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
123. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
124. ΝΤΑΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
125. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
126. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
127. ΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
128. ΖΟΥΜΗ ΑΝΕΤΑ
129. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
130. ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
131. ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
132. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ
133. ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
134. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΛΙΤΣΑ
135. ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
136. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ
137. ΤΑΠΟΓΛΟΥ ΕΥΗ
138. ΜΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
139. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
140. ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
141. ΚΑΡΑΣΧΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
142. ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
143. ΒΟΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
144. ΛΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
145. ΑΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
146. ΜΠΑΚΟΜΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
147. ΚΟΥΦΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
148. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ
149. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
150. TOYΛIOΠOYΛOΣ ΣEPAΦEIM
151. ΠΑΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
152. ΔEΠOYNTHΣ ΓEΩPΓIOΣ
153. MΠAΛAMΩTHΣ ΣTEPΓIOΣ
154. KATΣIΔHMAΣ KΩΣTAΣ
155. BHTHΣ AΘANAΣIOΣ TOY XPHΣTOY
156. TAΣOΣ ΠANAΓIΩTOY
157. KΩΣTAΣ POΔOYΣAKHΣ
158. ΣAKHΣ APIΣTEPOΓΛOY
159. ΓIΩPΓOΣ MΠAΓIΩKOΣ
160. ΔHMHTPHΣ ΣOYΦΛHΣ
161. ΣTOΓIANNHΣ EYAΓΓEΛOΣ
162. TAΣOΣ KΛEIΣIAPHΣ
163. ΔPYMΩNHΣ ΠANAΓIΩTHΣ
164. TAΛIOYPAΣ BAΣIΛHΣ
165. ΠETMEZAΣ ΣTAYPOΣ
166. ANTΩNHΣ KYPIAKOY
167. TAKHΣ ΠAΠAΔHMHTPIOY
168. ΓATΣIOΣ ΣTAYPOΣ
169. KPHTIKOΣ ΓIΩPΓOΣ
170. Γ OIKONOMOY
171. NATΣOΣ ΓEΩPΓIOΣ
172. KAΡYΔH NIKH
173. NTPOΛAΣ ΓIΩPΓOΣ
174. KOYPHΣ Θ. AΛEΞANΔPOΣ
175. APBANITAKHΣ MENEΛAOΣ
176. ΔAIΛIANHΣ ΓIANNHΣ
177. ΣΠYPOΣ BAΣIΛOΠOYΛOΣ
178. MAPAKAΣ MIXAΛHΣ
179. PAΣΣIAΣ AΘANAΣIΣ
180. KAMΠEΛOΣ EYΘYMIOΣ
181. TΣAOYΣEΛHΣ ΘANAΣHΣ
182. AIMONIΩTHΣ KΩΣTAΣ
183. ΠAΠAIΩANNOY IΩANNHΣ
184. KOYTΣAYΛHΣ ΘEOΔΩΡOΣ
185. XΡYΣA EYΘYMIAΔH
186. NIKOΣ KAPAMANHΣ
187. ΓIΩPΓOΣ ΠANAΓOY
188. KAPNAPOΣ TAΣOΣ
189. MAΛΛITOΣ NIKOΣ
190. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
191. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
192. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
193. ΜΙΜΙΚΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ
194. ΤΣΙΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
195. ΚΑΡΑΦΙΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
196. ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
197. ΣΙΟΓΚΑ ΑΡΕΤΗ
198. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
199. ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
200. ΚΑΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

αντε ρε παιδια ευχαριστω πολυ
ειναι η πρωτη φορα που κερδιζω κατι!!
να στε καλα γεροί να μας κανεται παρεα καθε πρωι
Καλες γιορτες και καλη δυναμη
Ζαμανης Χρήστος