Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2007

«Πούλα Λεμόνια»: το νέο cd είναι γεγονός!50+1 κλιπάκια που σημάδεψαν την περίοδο 2006-7 περιλαμβάνονται στην φρέσκια δημιουργία της εκπομπής. Μερικά απ’ αυτά δεν έχουν καν μεταδοθεί, οπότε οι κάτοχοι του εν λόγω πονήματος μπορούν να θεωρούν εαυτούς τυχερούς.

Στις 25 Ιουλίου 2007 έγινε η κλήρωση με 50 τυχερούς ακροατές που πρέπει να σπεύσουν να παραλάβουν τα ΠΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ τους. Σημειωτέον: ΑΥΡΙΟ ΟΠΟΙΟΣ ΣΤΕΙΛΕΙ SMS ΚΕΡΔΙΖΕΙ CD - ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ STOP, ΟΤΑΝ ΔΗΛΑΔΗ ΕΞΑΝΤΛΗΘΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ.

1. POYΣIΩTHΣ ΓEΩPΓIOΣ
2. MΠINIOΣ ΓEΩPΓIOΣ
3. NAΘANAHΛ ΠANAΓIΩTHΣ
4. ΛIOΔANTΩNAKH KAΛΛH
5. TAΣOΣ ΠANAΓIΩTOY
6. MAΛTEZOΣ ΣΠYPOΣ.
7. KΩNΣTANTINOΣ KONTOΓIANNHΣ
8. XAΡAΛAMΠOΣ TΣIΡIΠIΔHΣ
9. HPΩ ΣYPAKH
10. ΓIΩPΓOΣ POΔINOΣ
11. KOYTΣOΓIANNOΣ NOTHΣ
12. KΩNΣTANTOYΛIAΣ KΩN NOΣ
13. KYPIAKOΣ AΛEΞIOY
14. NIKOΣ ΠETPAKOΣ
15. ΞEΦTEPHΣ ΣTEΦANOΣ
16. ΠIΠΠOΣ ΣTEΦANOΣ
17. MOΣXOY EΛENH
18. ΣΠANOΣ ΓEΩPΓIOΣ
19. ZΩTOΣ ΠANAΓIΩTHΣ
20. ΣTEΦANOΣ MEPTΣIEKA
21. ΠANAΓIΩTHΣ ΠANTAKAΣ
22. ΣIMOΣ ΔHMHTPHΣ
23. ΠANTAKAΣ ΠANAΓIΩTHΣ
24. KΩNΣTANTOYΛIAΣ KΩN NOΣ
25. APΓYPAKOΠOYΛOΣ AΛEΞANΔPOΣ
26. ΣTEΦANOΣ TΣIMINHΣ
27. ΠPIΦTHΣ BAΣIΛHΣ
28. ΓEΩPΓAPAKH EYAΓΓEΛIA
29. BAΛΣAMHΣ ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ
30. ANAΣTAΣOΠOYΛOΣ ΓIΩPΓOΣ
31. AΛEΞIAΣ ΔHMHTPHΣ
32. ΓIANNHΣ ΣTPATHΓOΠOYΛOΣ
33. ΓEΩPΓAPAKH EYAΓΓEΛIA
34. KOYTΣOΣTAΘHΣ XPHΣTOΣ
35. ΠANAΓIΩTHΣ ΠANTAKAΣ
36. ΠPEBEZANOΣ ΓIΩPΓOΣ
37. ΔPOYΓAΣ ΔHMHTPHΣ
38. ΓEΩPΓAPAKH EYAΓΓEΛIA
39. ΣΠYPOΣ ΓEΩPΓAKHΣ
40. XPHΣTOΣ ΠAΠAΓIANNHΣ
41. ΣOΦIA ΣYMΠΛIKOY
42. ΠAΠAΘANAΣIOY EYΓENIA
43. ΠANAΓIΩTHΣ ΠANTAKAΣ
44. ANΔPIANH ΣYNEΛH
45. TPIΠOΛITΣIΩTHΣ KYPIAKOΣ
46. APΓYPΩ ΣAKKA
47. NIKHTAΣ XPHΣTOΠOYΛOΣ
48. IΩANNHΣ TAMΠAKHΣ
49. KAΣIMATHΣ XAPAΛAMΠOΣ
50. KAΡIΩTAKH EMMA

Στις 24 Ιουλίου 2007 έγινε η κλήρωση με 10 εύστοχους (και τυχερούς) ακροατές που γνώριζαν ότι το έμβλημα του κόμματος του κουμπάρου Ερντογάν είναι ο ηλεκτρικός λαμπτήρ ή γλόμπος. Ακολουθεί η λίστα με τους 10 που πρέπει να σπεύσουν να παραλάβουν τα ΠΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ τους.1. ΡΕΤΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
2. ΛΕΟΝΑΡΝΤ ΜΕΧΜΕΤΙ
3. ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
4. ΓΡΙΜΠΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
5. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΓΑΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
7. ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ
8. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΦΗ
9. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
10. ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΣτις 20 Ιουλίου 2007 έγινε η κλήρωση με 100 εύστοχους (και τυχερούς) ακροατές που θυμούνταν τον Σημίτη να λέει: «Είναι ντροπή η αξιωματική αντιπολίτευση να ισχυρίζεται ότι αυτό το έργο κόστισε ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ!!!». Ακολουθεί η λίστα με τους 100 που πρέπει να σπεύσουν να παραλάβουν τα ΜΑΚΕΤΑ τους.

1) ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΗΚΟΣ
2) BAΣIΛEIAΔHΣ ΔHMHTPHΣ
3) ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΓΑΝΙΑΣ
4) MEΛAMΠIΩTHΣ NIKOΣ
5) KOYTANITHΣ IΩANNHΣ
6) KAPATZOΓOY XPHΣTOΣ
7) ΓOYΔHΣ NAOYM
8) ΣAMΠANHΣ ΓIΩPΓOΣ
9) ERVIN NDREU
10) ΓEΩPΓIAΔHΣ NIKOΛAOΣ
11) HΛIAΣ ΠAΠAHΛIAKHΣ
12) ΓABPIEΛATOΣ XPHΣTOΣ
13) XPHΣTOΣ NIKOΛAIΔHΣ
14) ΓIΩPΓOΣ XPHΣTOY
15) MOΛOΓOYΣHΣ IΩANNHΣ
16) AΘANAΣOΠOYΛOΣ NIKOΣ
17) ΓPHΓOPHΣ MΠOKIAΣ
18) NIKOΣ MAPKETAKHΣ
19) MΠINIOΣ ΓEΩPΓIOΣ
20) ΘOΔΩPHΣ ΣΠIPTOΣ
21) XPHΣTOΣ NIKOΛAIΔHΣ
22) ΠAΠAIΩANNOY IΩANNHΣ
23) MAPIA ΦEΣTEPIΔOY
24) ΓEΩPΓIAΔHΣ NIKOΛAOΣ
25) ΠOΛYXPONHΣ ANAΓNΩΣTAKHΣ
26) ZAΦEIPOΠOYΛOY ΣOΦIA
27) HΛIAΣ MAΓOYΛAΣ
28) ΣAKAΛIΔOY TAΣOYΛA
29) ΣΠYPOΣ.TΣOYKAΛHΣ
30) ΣΩTHPIOY ΣTAΘHΣ
31) KΩΣTAΣ KAΡAMOYΣAΣ
32) MAXAIPIΔHΣ ΠANAΓIΩTHΣ
33) ΠANTEΛHΣ KAΡABAΣIΛHΣ
34) ΣΠANOΣ ΓEΩPΓIOΣ
35) KAΡAΓIANNH AΛEΞANΔΡA
36) ΓIANNHΣ KAPAΓIΩPΓHΣ
37) EΦENTAKHΣ XΡIΣT/ΡOΣ
38) ΔHMHTPAKOΠOYΛOΣ ΔHMHTPHΣ
39) MANOΣ BOYPAKHΣ
40) HΛIAΣ MΠOΛANHΣ
41) MANOΣ AΔAMAKHΣ
42) ΔAΦNH ΔΡAΓOYΔAKH
43) ΓIΩΡΓOS XATZOΠOYΛOS
44) ΣAPXOΣOΓΛOY IΩANNHΣ
45) ΔHMHTPHΣ KAPIΠIΔHΣ
46) ΣTOΓIANNHΣ EYΑΓΓEΛOΣ
47) AΛEΞOΠOYΛOΣ MAΡINOΣ
48) POYΣIΩTHΣ ΓIΩPΓOΣ
49) ΠOΠΩTONAΣIOΣ ΓIΩPΓOΣ
50) ΓIΩPΓOΣ KΩNΣTANTEΛHΣ
51) HPAKΛHΣ NATΣKOΣ
52) KAΛΛIOΠH KAPATZOΓΛOY
53) ANΔΡIANH ΣYNEΛH
54) ΣTPATHΓOΠOYΛOΣ ΓIANNHΣ
55) TAΣΣOΣ ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ
56) BATZAKAΣ AΠOΣTOΛHΣ
57) ΛEYTEPHΣ ΠPEΣΣHΣ
58) N.KAΡAMANHΣ
59) ΔHMHTPHΣ MΠONHΣ
60) TAKHΣ ΠAΠAΔHMHTPIOY
61) AΠOΣTOΛOΣ MΠIΣΔAKHΣ
62) MAKHΣ APBANITAKHΣ
63) MAXAIPIΔHΣ ΠANAΓIΩTHΣ
64) ΔHMHTPHΣ KOYTPOYΛAKHΣ
65) MIΣHPOΣ EYAΓΓEΛOΣ
66) XPHΣTOΣ MAPKOYΛHΣ
67) AΛEΞANΔPOΣ APAΠTΣAΣ
68) ΓABAΛAΣ BAΣIΛHΣ
69) BAΛΣAMHΣ ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ
70) PAΔEB IBAN
71) XAPIΣIOU ΠANAΓIΩTHΣ
72) KIKH ΣIMONΣ
73) BAΓΓEΛHΣ APBANITHΣ
74) KAPBOYNIAPHΣ ΞENOΦΩN
75) ΛEΓAKHΣ ΣΩTHPHΣ
76) ΓIΩΡΓOS XATZOΠOYΛOS
77) XPHΣTOΣ NINIOΣ
78) ΓIANNHΣ MΠAΣOYKAΣ
79) ΨAΡOYΔAKHΣ MIXAΛHΣ
80) ΠANTAKAΣ ΠANAΓIΩTHΣ
81) ΔEΠOYNTHΣ ΓEΩPΓIOΣ
82) APΓOYΣΛIΔHΣ ΠANOΣ
83) ΦAPMAKHΣ ΘEOΔΩPOΣ
84) KOYΣTAΣ KΩΣΤΑΣ
85) XPHΣTOΣ ΠAΠAΓIANNHΣ
86) KAΡOYNHΣ BAΣIΛHΣ
87) NIKOΣ EΛEYΘEPAKHΣ
88) HΛIAΣ ΠAΠAHΛIAKHΣ
89) ΣTAMATATOΣ ΣTEΦANOΣ
90) ΠANAΓIΩTHΣ ΠANTAKAΣ
91) XAΡAΛAMΠOΣ TΣIΡIΠIΔHΣ
92) KΩΣTAΣ ΨAΛΛAΣ
93) ΠOΛYΔOYΛH MAΓΔA
94) KAPAKΩΣTAΣ NIKOΣ
95) ΧΑΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
96) BAΣIΛAKHΣ ΔHMHTPIOΣ
97) ΔHMAKHΣ NEKTAΡIOΣ
98) ΣIOΓKA AΡETH
99) ZΩTOΣ ΠANAΓIΩTHΣ
100) ΣΠYPIΔOYΛA AΓPIOYΣτις 18 Ιουλίου 2007 έγινε η 5η κλήρωση με 20 τυχερούς που πρέπει να σπεύσουν να παραλάβουν τα τεμάχιά τους.

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΘΗΣ
2. ΦIΛIΠΠOU KΩNΣTANTINA
3. PANIA BΛAXAKH
4. ΓIΩPΓOΣ ΠOΛYΔOYΛHΣ
5. ΣAMAPAΣ BAΣIΛHΣ
6. ΔHMHTPHΣ ΓABPAΣ
7. ΔHMHTΡHΣ ΠITAOYΛHΣ
8. ΣAPANTAENAΣ ΣTAΘHΣ
9. KATΣIOYΛEΡHΣ ΠANOΣ
10. ΓIΩΡΓOΣ XATZOΠOYΛOΣ
11. ΣΩΣOΓΛOY TPIANTAΦYΛΛOΣ
12. ΠIΠΠOΣ ΣTEΦANOΣ
13. KEΦAΛAΣ XPHΣTOΣ
14. NIKOΣ PAΠTHΣ
15. XAΡAΛAMΠOΣ TΣIΡIΠIΔHΣ
16. TΣOXANTAPHΣ XPHΣTOΣ
17. TΣEMΠEΛHΣ TAΣOΣ
18. KΩNΣTANTOYΛIAΣ KΩN/NOΣ
19. ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ ΛEΩNIΔAΣ
20. EΛENH ΠETPOΠOYΛOY


Στις 17 Ιουλίου 2007 (μέσω κουίζ "που έκανε διακοπές η Άννα Δρούζα" - απ.: Ναύπλιο) έγινε η τέταρτη κλήρωση με 20 τυχερούς που πρέπει να σπεύσουν να παραλάβουν τα τεμάχιά τους.

1. ΓIANNHΣ ZEPBOΣ
2. Π. ΚΟΤΣΕΤΣΟΣ
3. ANTΩNHΣ KΩNΣTANTOYPAKHΣ
4. TOΛHΣ ZHΣOΠOYΛOΣ
5. AΛEΞIΔOY EΛENA
6. ΠAΠΠAΣ XPHΣTOΣ
7. TAKHΣ XPONHΣ
8. NIKOΣ EΛEYΘEPAKHΣ
9. BAΣIΛHΣ BΛAXOΣ
10. TΣIΡIMΩKOY HΛEKTΡA
11. NTINAΣ KΩNΣTANTINOΣ
12. ΓIΩΡΓOΣ TΣOYXANTAΡHΣ
13. PAΣΣIAΣ ΣTEΛIOΣ
14. ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
15. ΠOΛYXPONHΣ ANAΓNΩΣTAKHΣ
16. B. KΩNΣTANTINEAΣ
17. ANAΣTAΣIOΣ ΠATEPOΠOYΛOΣ
18. ΣIΔEPHΣ ΓIΩPΓOΣ
19. ΣTEPΓIOΣ ANΘHΣ
20. ΔIONYΣHΣ KPEOYZHΣ

Στις 16 Ιουλίου 2007 έγινε η τέταρτη κλήρωση με 30 τυχερούς που πρέπει να σπεύσουν να παραλάβουν τα τεμάχιά τους.

1. ΠAΠAΔHMHTPOΠOYΛOΣ ΠANAΓIΩTHΣ
2. ΔHMHTPHΣ KOYTPOYΛAKHΣ
3. KΩΣTAΣ KAΡAMOYΣAΣ
4. ΛAZOΣ ΛAZAΡOΣ
5. ΣTAYΡIΔHΣ ΣTAYΡOΣ
6. MAPIA BAΛΛEPA
7. MOΛOΓOYΣHΣ IΩANNHΣ
8. ΓIANNHΣ MHTPAKAΣ
9. MAΡOYΛHΣ IΩANNHΣ
10. MAPIA MAPINOΠOYΛOY
11. ΓEΩPΓIOΣ KAΣIΩΛAΣ
12. ΦΩΣKOΛOΣ IΩΣHΦ
13. ΣTAMATATOΣ ΓEPAΣ
14. ΓIANNHΣ MΠAΣOYKAΣ
15. ΛIAKOΣ EYΘYMIOΣ
16. ΓIΩPΓOΣ KΩNΣTANTEΛHΣ
17. ΠOΛYΔOYΛH MAΓΔA
18. MOYXAΣ AΛEΞIOΣ
19. ΓIΩPΓOΣ ΨYXOΓIOΣ
20. ΠANOΣ ΔEMIPHΣ
21. XAPOKOΠOΣ ΦΩTHΣ
22. ΣTAMATATOΣ ΓEPAΣ
23. EΞAΔAKTYΛOS NIKOΛAOΣ
24. ALEX PARLAVANTZAS
25. ΓIΩPΓOΣ ΦOYPMOYZHΣ
26. BAΓΓEΛHΣ BOYPOΠOYΛOΣ
27. EYΣTAΘIA XAXOYΛH
28. ΣΠYΡOΣ ZOΡMΠAΛAΣ
29. TZEPETAΣ KΩΣTAΣ
30. KΛHMHΣ NIKOΣ

Στις 12 Ιουλίου 2007 έγινε η τρίτη κλήρωση με 50 επιπλέον τυχερούς που πρέπει να σπεύσουν να παραλάβουν τα τεμάχιά τους. Η συμμετοχή ήταν ακόμα μεγαλύτερη από την προηγούμενη και μας υποχρεώνει να υλοποιήσουμε μια σπουδαία εκπληξούλα δι' υμάς...

1. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
2. ΜΙΣΗΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
4. ΧΑΤΖΗΒΑΝΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
5. ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
7. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9. ΤΣΑΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
10. OKΣIΣOΓΛOY TAΣOΣ
11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΦΛΩΡΟΣ ΧΑΡΗΣ
13. ΧΑΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΜΠΑΓΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
15. ΖΕΡΒΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
16. ΜΕΞΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
17. ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
18. ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
19. ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
20. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
21. ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
22. ΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
23. ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
24. ΓΙΟΠΑΝΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ
25. ΤΣΙΧΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
26. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
27. ΤΣΑΓΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
28. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
29. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
30. ΠΥΡΟΔΑΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
31. ΒΑΡΤΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
32. ΜΠΟΥΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
33. ΜΠΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
34. ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
35. KONTOΓIANNHΣ KΩNΣTANTINOΣ
36. ΠΑΠΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΗΣ
37. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
38. ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
39. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
40. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
41. ΒΑΤΟΥΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
42. ΒΩΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
43. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
44. ΒΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
45. MΠOZIAPHΣ XAPAΛAMΠOΣ
46. AΛEΞANΔΡHΣ ΔHMHTΡHΣ
47. ΠOΛYΔOYΛH MAΓΔA
48. ANAΣTAΣIAΔHΣ ΔHMHTPHΣ
49. BAΣIΛAKHΣ ΔHMHTPIOΣ

50. ΝΤΑΚΟΣ ΤΑΣΟΣ


Στις 11 Ιουλίου 2007 έγινε η δεύτερη κλήρωση με 50 τυχερούς που πρέπει να σπεύσουν να παραλάβουν τα τεμάχιά τους. Η συμμετοχή ήταν εξωπραγματικά ΜΑΖΙΚΗ και μας υποχρεώνει να δώσουμε κι άλλα!!!

1. ΛΕΓΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
2. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
4. ΠΑΠΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
5. ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
6. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
7. ΑΛΕΞΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ
8. ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΜΠΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10. ΠΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
11. ΦΑΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΑ
12. ΚΑΜΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
13. ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
14. ΜΑΓΓΙΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΟΣ
15. ΜΠΙΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΜΙΛΙΝΑΣ ΑΡΗΣ
17. ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΜΑΝΟΣ
18. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
19. ΑΝΘΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
20. ΜΠΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
21. ΠΑΠΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
22. ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
23. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
24. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
25. ΜΠΑΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ
26. ΚΥΡΑΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
27. ΡΩΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
28. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ
29. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΛΗΣ
30. ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
31. ΑΡΣΕΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
32. ΚΑΜΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
33. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
34. ΦΑΡΑΖΗ ΒΙΚΥ
35. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
36. ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
37. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
38. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
39. ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
40. ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
41. ΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
42. ΓΟΡΓΟΛΗ ΣΟΦΙΑ
43. ΖΕΥΓΟΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
44. ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
45. ΔΗΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
46. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ ΘΑΝΟΣ
47. ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
48. ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
49. ΝΤΟΜΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
50. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΗΝΑΣ
Στις 9 Ιουλίου 2007 έγινε η πρώτη κλήρωση με 30 τυχερούς που πρέπει να σπεύσουν να παραλάβουν τα τεμάχιά τους.

1. ΣΤΙΩΙΑ ΕΣΤΙΛΑ
2. ΜΑΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
3. ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4. ΜΙΧΑΗΛ ΦΡΑΝΣΙΣ
5. ΒΕΤΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6. ΣΚΑΛΚΟ ΓΙΑΝΝΗΣ
7. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
8. ΚΑΠΙΡΗΣ ΜΑΝΘΟΣ
9. ΣΚΑΡΜΕΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
10. ΚΥΡΙΑΚΟΓΓΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
12. ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13. ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
16. ΠΑΡΠΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
17. ΝΤΟΥΝΑΣ ΦΑΜΠΙΕΝ
18. ΜΠΟΥΣΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
19. ΖΟΡΜΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
20. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
21. ΡΟΖΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
22. ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΣ
23. ΤΡΙΛΙΒΑΣ ΠΑΝΟΣ
24. ΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
25. ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
26. ΧΟΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
27. ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
28. ΓΚΟΥΜΑ ΠΩΛΙΝΑ
29. ΜΠΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
30. ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

7 σχόλια:

mitsos είπε...

ρε παίδες....πρέπει να σκεφτείτε και εμάς τους γκαντέμηδες που δεν κερδίζουμε τους διαγωνισμούς.

Ανεβάστε τα cd κάπου να μπορούμε να τα κατεβάσουμε και οι υπόλοιποι.

Παναγιώτης Λιάκος είπε...

Ε, μην ανησυχείς. Όλοι θα πάρετε.

Ανώνυμος είπε...

παίδες καλημέρα.
στην κλήρωση της 6/7/07 για το "πούλα λεμόνια" ο τυχερός στη θέση #24 είναι (είμαι) σίγουρα Σπύρος? ποια τα τελευταία ψηφία του κινητού του, διότι πιστεύω έχει γίνει ορθογραφικό λάθος στο μικρό όνομα.
καλές εκπομπές.
Σ.Σ.

platiaammosbeachhotel είπε...

οπως λεει και ενας αλλος παραπανω
ρε παίδες....πρέπει να σκεφτείτε και εμάς τους γκαντέμηδες που δεν κερδίζουμε τους διαγωνισμούς.
Ανεβάστε τα cd κάπου να μπορούμε να τα κατεβάσουμε και οι υπόλοιποι.
πχ στο rapidshare.

Παναγιώτης Λιάκος είπε...

Αυτή την εβδομάδα δεν θα υπάρξουν και τόσοι πολλοί άτυχοι. Πιστέψτε μας. Αυτά για τώρα, τίποτ' άλλο, τέλος!

Ανώνυμος είπε...

Παιδια σκεφτείτε και τους ΑΤΥΧΟΥΣ
ΜΗΝ ΦΥΓΕΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΩΣΕΤΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Παναγιώτης Λιάκος είπε...

Φίλε Γιώργο, δεν υπάρχει περίπτωση «άτυχου». Στις 26 τρέχοντος δώσαμε σιντάκι σε όποιον επικοινώνησε. Ουδεμία κλήρωσις. Διατί κρένεις εαυτόν ως «άτυχο»;