Τρίτη, Αυγούστου 03, 2010

The motley goat* is laughing: «Διαφάνεια» στα δώρα των υπουργών!

Αναδημοσίευσις από το ΒΗΜΑ η οποία ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να συνδυαστεί με την παρακολούθηση του βίδεου!

Διαφάνεια για τα δώρα των υπουργών

Οφείλουν να δημοσιοποιούν στο Διαδίκτυο όσα υπερβαίνουν σε αξία τα 250 ευρώ, τα οποία στη συνέχεια θα εκποιούνται

ΝΙΚΟΣ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ | Τρίτη 3 Αυγούστου 2010

Κώδικα δεοντολογίας της πολιτικής ηγεσίας, επικαιροποιημένο και βελτιωμένο με τις παρατηρήσεις υπουργών σε ό,τι αφορά την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και τα θέματα διαφάνειας, προωθεί το Μαξίμου και πρόκειται τον Σεπτέμβριο να συζητηθεί και να εγκριθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Οπως αποκάλυψε στο «Βήμα» στέλεχος του υπουργείου Επικρατείας, ο νέος βελτιωμένος κώδικας, που έχουν επιμεληθεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλος και ο υπουργός Επικρατείας κ. Χ. Παμπούκης , περιλαμβάνει κανόνες που πρέπει να τηρούν οι υπουργοί και οι υφυπουργοί, όπως η προάσπιση και η εφαρμογή της νομιμότητας, οι αρχές της ειλικρίνειας, της αμεροληψίας και της εχεμύθειας και η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων. Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα διαφάνειας, στη διάκριση κυβερνητικής θέσης και κομματικής ιδιότητας, στο πώς πρέπει να γίνονται η παραλαβή και η παράδοση ενός υπουργείου, πώς πρέπει να γίνεται η διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών κ.λπ. Σε περίπτωση παράβασης τον λόγο θα έχει ο Πρωθυπουργός.

Τα δώρα στο Διαδίκτυο
«Ανεβάστε τη λίστα των δώρων που λαμβάνετε στο Διαδίκτυο» προτρέπει τους υπουργούς ο κώδικας δεοντολογίας στο άρθρο 17 του 6ου Κεφαλαίου περί «ειδικών θεμάτων διαφάνειας». Το ίδιο κάνει και ο βελτιωμένος κώδικας με μερικές εξαιρέσεις που αφορούν τα βιβλία. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι αντικείμενα εκτιμώμενης, σύμφωνα με την αγορά, αξίας των 250 ευρώ και άνω επιστρέφονται χωρίς καθυστέρηση στον δωρητή, εξαιρουμένων όσων ανταλλάσσονται στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων της χώρας. Επιπλέον σημειώνεται ότι δώρα των οποίων η επιστροφή είναι για οποιονδήποτε λόγο δυσχερής εκποιούνται μία φορά τον χρόνο και τα έσοδα της εκποίησης εισφέρονται υπέρ του Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή υπέρ άλλων κοινωφελών σκοπών. Από τότε που εγκρίθηκε ομοφώνως από το Υπουργικό Συμβούλιο ο αρχικός κώδικας δεοντολογίας ως και σήμερα κανένα δώρο δεν έχει ανακοινωθεί ότι έχει εκποιηθεί υπέρ κοινωφελών σκοπών, κάτι που σημαίνει ότι είτε οι υπουργοί δεν έχουν λάβει κανένα δώρο είτε εάν έχουν λάβει είναι αξίας κάτω από 250 ευρώ.

Επιπλέον κάθε υπουργείο υποχρεούται να δημιουργήσει ένα είδος «έκθεσης δώρων», αφού στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 αναφέρεται ότι «αντικείμενα τα οποία έχουν δωρηθεί στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων της χώραςαποτελούν κινητή περιουσία του Δημοσίου και παραμένουν στο οικείο υπουργείο μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας των ασκούντων πολιτική εξουσία αξιωματούχων».

Τα δώρα των οποίων η εκτιμώμενη αξία υπερβαίνει τα 250 ευρώ καταγράφονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία τηρείται στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

Ο παραλήπτης του δώρου είναι πλέον υποχρεωμένος να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του δωρητή, το είδος του δώρου και την εκτιμώμενη αγοραία αξία του, την ημερομηνία παραλαβής του ή, εφόσον δεν έχει δωρηθεί στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων της χώρας, την ημερομηνία της επιστροφής ή της εκποίησής του.

*motley goat = η παρδαλή αίγα

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Το ωραίο στο πρώτο βίντεο είναι το γλυψιματάκι του "σκληρού αλλά δίκαιου" δημοσιογράφου.
"θα είχατε καλύτερο κομπιούτερ"
ΡΕ ΟΥΥΥΥΣΤ

masta of dizasta

Παναγιώτης Λιάκος είπε...

Γεια σου ρε masta of dizasta με τα ωραία σου!