Σάββατο, Φεβρουαρίου 27, 2016

Παλινδρομιστὴς ἀπὸ τὰ Στάγειρα

Ἐν τὴ παλάμη καὶ οὕτω βοήσωμεν.

Ἀναζητώντας τὶς ρίζες μας, πέτυχα τύπο στὴν τηλεόραση, ἀπόγονο Ἀριστοτέλους, μὲ μετρητὰ τραμπαλιζόμενα στὴν παλάμη του!


Ἐκπομπὴ «Το Πρωινό»,23/02/2016. Ὁ Γ. Λιάγκας, πάλαι ποτὲ ὑποψήφιος βουλευτὴς τῆς πασοκάρας και φίλος ΓΑΠ, σχολιάζων περὶ Παρθενῶνος δήλωση ἠθοποιοῦ Χ. Λούλη, ἔφα: «Μου ‘χε πεῖ ἕνας κάποτε μία φράση που ψιλοσυμφωνώ, ψιλοσυμφωνεὶ ἡ φράση αὐτὴ μὲ αὐτὰ που λέει ὁ Χρῆστος ὁ Λούλης ὅτι ‘οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι μεγαλούργησαν γιατὶ δὲν εἶχαν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνους νὰ μιλᾶνε καὶ νὰ κάνουν ἀναφορὲς σὲ αὐτούς’. Ἐμεῖς ἐπαναπαυτήκαμε.[…] Ἔχουμε μείνει ὅμως ὅτι εἴμαστε περήφανοι γιὰ τὸν Περικλῆ, γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη καὶ δὲν
παράγουμε πολιτισμὸ μεγάλο. Εἴμαστε δηλαδὴ οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀριστοτέλη». Ἡ λιάγκειος ἀποκάλυψη ήτο πολυδιάστατη καὶ συνταρακτική. Ἀφενὸς ἐπιβεβαιώνει τὴν φήμη ὅτι ὁ Λιάγκας εἶναι ἀπευθείας ἀπόγονος (για νὰ μὴν ποῦμε κλώνος) τοῦ Σταγειρίτη φιλοσόφου. Ἀφετέρου, κι ἐδῶ χρειάζεται ἡ προσοχή, ἡ ἀρωγὴ καὶ ἡ ἐπισταμένη μελέτη τῶν εἰδικῶν, μᾶς καταδεικνύει τὴν ἀνυπαρξία προπατόρων τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Οἱ ἀρχαῖοι (της κλασσικὴς περιόδου ἐννοοῦσε ὁ λόγιος άραγε;) ἁπλὰ φύτρωσαν. 

Κατακλυσμὸς

Ἀκόμα καὶ στὸν μῦθο τῆς Πύρρας καὶ τοῦ Δευκαλίωνος, οἱ Ἕλληνες «φύτρωσαν» μὲν ἀλλὰ εἶχαν προγόνους. Τους προκατακλυσμιαίους. Ὅμως, στὴν ἀφήγηση ποῦ ἄκουσε ὁ Λιάγκας οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι δὲν ἦταν ἡ συνέπεια τῆς διαδοχῆς τῶν γενεῶν. Δὲν κόμπαζαν γιὰ σημαντικοὺς προγόνους – παρὰ τὶς περὶ ἀντιθέτου διαβεβαιώσεις σχεδὸν τοῦ συνόλου τῆς γραμματείας μας. Κι ἀφοῦ ξεμπέρδεψε μὲ τὰ γενεαλογικὰ μας, τὴν ἑπομένη, ὁ δημοσιογράφος Γιῶργος Λιάγκας, πιστὸς στὸν κώδικα δεοντολογίας τοῦ λειτουργήματὸς μας παλινδρομοῦσε μετρητὰ στὴν παλάμη τοῦ καὶ κράδαινε μία βαλίτσα φορτωμένη μὲ χαρτονομίσματα, ντελαλίζοντας: «Τι εἶναι αὐτό; Χίλια εὐρὼ! Αὐτὸ που θὰ δώσουμε στοὺς ἀκροατές, τοὺς τηλεθεατές, εἶναι ἐγκυρότατο! Εἶναι χίλια εὐρὼ μὲτρἡτὰ σήμέρα. Σήμερα αὐτά, ἔτσι; Καὶ στὸ τέλος του μήνα, σὲ τρεῖς ἡμέρες ἀπὸ σήμερα, τὶ δίνουμε; Ἄλλα δέκα χιλιάρικα! Ἄρα, σήμερα πακετάκι, διεκδικοῦν 11.000 μετρητά! Ἀλλάζει ἡ ζωὴ τους! Ε, βέβαια παιδὶ μου. Τὰ κάνεις ὅ,τι θέλεις. Μ’ ἕνὰ τηλεφώνημα στὸ ΧΧΧΧ εἴτε μὲ μήνυμα στὸ ΧΧΧΧ. Πάρτε πολλὲς φορές, ἀξίζει τὸν κόπο. Διεκδικεῖτε ἕντεκα χιλιάρικα. Ἀλλάζει ἡ ζωὴ σας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: