Παρασκευή, Μαρτίου 25, 2016

1821

Ζήτω τὸ ἔθνος τῶν Ἑλλήνων καὶ οἱ ἀθάνατοι ἥρωες ποῦ πολέμησαν καὶ ἔπεσαν ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: