Δευτέρα, Μαρτίου 07, 2016

Γιατὶ χάνουμε σὲ ὅλα τὰ μέτωπα: Ἡ ἐγωκεντρικὴ Ἑλλάδα σ' ἕναν ἐγωιστικὸ κόσμο


Τα Σκόπια κλείνουν τὰ σύνορα καὶ ὁ Εντι Ράμα, ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἀλβανίας, δήλωσε πρόσφατα: «Ἡ Ἀλβανία δὲν θὰ ἀνοίξει τὰ σύνορὰ τῆς γιὰ τοὺς πρόσφυγες. Δὲν ἔχουμε κανέναν λόγο νὰ τὸ κάνουμε αὐτό, γιατὶ δὲν ἔχουμε οὔτε τὶς συνθῆκες οὔτε τὴ δυνατότητα οὔτε καὶ τὴν ψευδαίσθηση ὅτι μποροῦμε νὰ σώσουμε τὸν κόσμο, ἐνῶ ἄλλοι κλείνουν τὰ σύνορὰ τούς».

Ταυτόχρονα, τὰ Σκόπια καὶ ἡ Ἀλβανία ἔχουν ἀξιώσεις σὲ βάρος τῆς πατρίδας μας καὶ συμπεριφέρονται μὲ ἄθλιο τρόπο στοὺς Ἕλληνες ποῦ ζοῦν στὴν ἐπικράτειὰ τους. Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ δημοσίευμα τῆς «κυριακάτικης δημοκρατίας» γιὰ τὴν ἀλβανικὴ κυβέρνηση ποὺ βγάζει ἐκτὸς ἐκλογικῶν καταλόγων τοὺς Ἕλληνες! 

Ὅμως, τὸ ἑλληνικὸ κράτος εἴθισται νὰ
τηρεῖ «ἄψογον στάσιν»(δηλαδή παθητική). Ἡ Ἑλλάδα ἡττᾶται ἀκόμα κι ἀπὸ μικρὲς χῶρες ποὺ ἔχουν ἄμεση ἐξάρτηση ἀπὸ ἐμᾶς! Οἱ ἧττες προκύπτουν λόγω τῆς ἐγωκεντρικῆς σύλληψης τοῦ κόσμου, ποὺ διέπει τοὺς νόες ὅσων ἔχουν διαχειριστεῖ τὴν κρατικὴ ἐξουσία.

Ἡ ἑρμηνεία τοῦ φαινομένου εἶναι ἁπλή. Ἕνα ἀπὸ τὰ βασικότερα αἴτια τῶν ἀστοχιῶν στὸν τομέα τῶν σχέσεων εἶναι νὰ κρίνεις ἐξ ἰδίων τὰ ἀλλότρια καὶ νὰ ἐκτιμᾶς ὅσα σὲ περιβάλλουν μέσω τῆς σχέσης ποῦ ἔχεις ἐσὺ μὲ τὸν ἑαυτὸ σοῦ. Αὐτὸ χαρακτηρίζει καὶ τὴν ἐγωκεντρικὴ συμπεριφορά. 

Ὁ ἐγωκεντρικὸς ἄνθρωπος ἀντιδρᾶ ἐσφαλμένα στὰ ἐρεθίσματα ποῦ τοῦ προκαλοῦν πρόσωπα καὶ καταστάσεις διότι νομίζει ὅτι ὅλοι δροῦν καὶ σκέφτονται ἔχοντας ἐκείνον στὸ κέντρο τοῦ 
κόσμου!

Ἡ πιὸ ὀλέθρια σχέση ποὺ μπορεῖ νὰ συνάψουν οἱ ἐγωκεντρικοὶ εἶναι μὲ ἐγωιστές. Οἱ δεύτεροι γνωρίζουν ποῦ ζοῦν καὶ πὼς εἶναι οἱ ἄλλοι, ἀλλὰ θέτουν πάνω ἀπ' ὅλα τὸ ἀτομικὸ τοὺς συμφέρον. Σε αὐτὲς τὶς περιπτώσεις συνήθως εἶναι οἱ ἐγωκεντρικοὶ ποῦ διαλύονται ὑλικὰ καὶ συναισθηματικά, διότι ἄλλα περιμένουν καὶ ἄλλα προκύπτουν.

Τα κράτη ὡς ὀντότητες εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ δομημένα καὶ προσανατολισμένα σὲ ἐγωιστικὴ συμπεριφορά. Ἄν παραβοῦν αὐτὸν τὸν νόμο, ὁ ὁποῖος σὲ συλλογικὸ ἐπίπεδο ἐξασφαλίζει τὴν ἐπιβίωση, τότε ὁ δρόμος πρὸς τὴν ἐξαφάνιση εἶναι ὀρθάνοιχτος.

Ἀπό τὴν εφημερίδα «δημοκρατία»

Δεν υπάρχουν σχόλια: