Σάββατο, Σεπτεμβρίου 23, 2017

The fire that cannot (and should not) be set offEntangled in a web of thoughts. They 're purely mine.

Your memory seems dimed by time, but always shines.

Δεν υπάρχουν σχόλια: